Blogg

Varför behöver rättsväsendet utbildning om barnsexhandel?

Regisserade övergrepp ECPAT

Igår berättade vi om rättegången som precis inletts i Uppsala, där en 39-årig man bland annat åtalats för att ha beställt och regisserat våldtäkter på barn på Filippinerna. Inlägget väckte mycket känslor och det kom också många frågor kring utbildning, vi tänkte därför försöka utveckla varför det behövs. Det är inte en fråga om huruvida rättsväsendet förstår att våldtäkt mot barn är fel eller inte, det är de allra flesta överens om, utan snarare en fråga om förståelse för brottsligheten ur barnets perspektiv.

Större trauma när trygghetspersoner begår övergrepp

Ett exempel är det vi tog upp igår, att det skulle vara en förmildrande omständighet när trygghetspersoner begår ett övergrepp när det kanske i själva verket är tvärt om. Ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

Internet har gjort att den här typen av brottslighet utvecklas och vi befarar att regisserade övergrepp på barn via webbkamera kommer att öka. Domstolen hade i det senaste målet, Hässleholmsfallet, ett bristande barnrättsperspektiv som påverkade bedömningen negativt för barnet. Eftersom det inte finns obligatorisk utbildning i de här frågorna finns det en stor risk att den typen av domslut kommer att upprepa sig, något vi gör allt vi kan för att förhindra.

Rättsväsendet måste följa med i utvecklingen

Det är oerhört viktigt att rättsväsendet följer med i utvecklingen i denna grova brottslighet. Hur fungerar den och vad utsätts barnen för? Vilka drivkrafter ligger bakom och hur påverkas barnen där organisatörerna gynnas? Vi vill se ett barperspektiv inom svenskt rättsväsende, där varje övergrepp på barn är lika verkliga.

Vikten av kunskap om barnsexhandel hos de som i sitt arbete möter utsatta barn betonades redan i den statliga utredningen ”Kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige” från 2004:

”Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras finns anledning att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete möter utsatta barn har kunskap och medvetenhet om sexuell exploatering och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexuell exploatering av barn skall kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.”

Trots att många år har passerat sedan dess så har vi fortfarande inte nått en rimlig kunskapsnivå. 2015 måste vi ta krafttag och se till så att barnens rätt kommer i första hand.

#BESTÄLLA ÖVERGREPP #FILIPPINERNA #RÄTTEGÅNG #REGISSERADE VÅLDTÄKTER #UTBILDNING #OBLIGATORISK UTBILDNING #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Regisserade övergrepp Online

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.