Blogg

FNs barnrättskommité granskar Sveriges arbete för barnets rättigheter

Geneve_ECPAT
ECPATs representanter på plats

Idag är svensk regering på plats i Gèneve för att stå till svars för sitt arbete för barnets rättigheter. Senast Sverige granskades av FNs barnrättskommité var 2011 och då fick vi skarp kritik bland annat för att vi fortfarande har böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Kommitén menar att det både undervärderar allvaret i brottet och de skador det ger barnet, vilket även ECPAT står bakom.

FNs barnrättskommittés granskning sker vart femte år för de länder som förbundit sig att följa barnkonventionen. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma och påpeka kränkningar av barnets rättigheter och komma med förslag på åtgärder som den aktuella regeringen behöver vidta.

Hearingen äger rum idag och imorgon och finns att se live här. Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller barns rättigheter, men kritiken som FNs barnrättskommité lämnat tidigare är inte ny och har heller inte åtgärdats. Det finns fortfarande många luckor att fylla och troligtvis kommer stora delar av kritiken sedan tidigare att återupprepas.

ECPAT Sverige vill se:

- En stärkt lagstiftning för sexualbrott mot barn

En lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnperspektiv. Ett bötesstraff ger heller inte förövaren möjlighet till vård, ett fängelsestraff eller en dom med särskild vårdplan gör istället att ett eventuellt övergrepp i framtiden kan förebyggas.

- Utveckla det förebyggande arbetet

De flesta som begår sexuella övergrepp mot barn är inte tidigare dömda. Detta gör att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt för att kunna minska antalet övergrepp. Hjälplinjen PrevenTell har precis fått förlängd finansiering vilket betyder att verksamheten kommer att kunna fortsätta under 2015, men planen och finansieringen behöver bli långsiktig.

- Obligatorisk utbildning för de som arbetar med eller för barn

Utbildning om barnsexhandel behövs på alla grundutbildningar där studenterna kommer att arbeta med eller för barn i yrkeslivet. Dessutom är den nödvändig för alla som idag arbetar med eller för barn, det gäller inte minst rättsväsendet. Detta för att säkerställa barnperspektivet i rättsprocessen.

ECPAT finns på plats för att bevaka Sveriges regering i hearingen. Det är dags att de står upp för barns rättigheter och att de tar den återkommande och allvarliga kritiken från FNs barnrättskommité på allvar.

#ECPAT #FN #FNS BARNRÄTTSKOMMITTÉ #GÈNEVE #HEARING #KRITIK #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.