Blogg

#SOPIGSTRAFFSKALA - en av Sveriges mest delade kampanjer någonsin

ECPAT Sveriges kampanjfilm #sopigstraffskala är den åttonde mest delade artikeln på Facebook i Sveriges enligt journalisten Emanuel Karlstens lista och enligt Dan Edström, tidigare chef för sociala medier på Expressen, ett av Sveriges mest delade klipp någonsin.

Filmen gjordes som en del av ett större påverkansarbete under valåret 2014. Det vi ville göra var att sprida kunskap om hur lagstiftningen ser ut idag. Det vi lyfte ut och som filmen fick berätta var att det är hög tid för Sverige att ta bort böter för alla sexualbrott mot barn.

Böter finns fortfarande i straffskalan för brotten sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, kontakt med barn i sexuellt syfte samt ringa barnpornografibrott.

Vård viktigare än fängelse

Det viktiga när det kommer till straff för sexualbrott mot barn är inte alltid att ett fängelsestraff döms ut, utan att förövaren får vård. Ett bötesstraff hjälper ingen, varken förövare eller offer, men får förövaren vård så kan nästa övergrepp förhindras innan det sker. Att ta bort böter ur straffskalan är också en oerhört viktig signal om att vi tar dessa brott på allvar och att vi står på barnens sida.

Resultatet och arbetet framåt

Kampanjen #sopigstraffskala blev mycket framgångsrik tack vare alla som stöttade oss genom att dela filmen och uppmärksamma problemet. Ni har stärkt ECPATs långsiktiga arbete mot barnsexhandel och ni fick politikerna att reagera.

Under 2015 fortsätter vårt påverkansarbete kring denna fråga och utredningar pågår just nu vad gäller brotten ”köp av sexuell handling av barn” och ”kontakt med barn i sexuellt syfte”. Imorgon och på onsdag får Sverige också stå upp för sitt arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn när FNs barnrättskommité håller sin hearing i Gèneve. Vår förhoppning är att dessa tre delar tillsammans kommer leda till att Sverige åtgärdar denna stora brist och lever upp till sitt rykte om att vara ett föregångsland i frågor som rör barnsexhandel.

#EMANUEL KARLSTEN #FACEBOOK #MEST DELADE KLIPP #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Kampanjer #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.