Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

501st Legion, Nordic Garrison slår till mot mörkret som är barnsexhandel


Under 2015 har kampen mot barnsexhandeln förts av den starka kraften i 501st Legion - Nordic Garrison, på mässor och andra events. Tillsammans har de samlat in fantastiska 117 865 kronor. Stort tack till alla som bidragit!

#NORDIC GARRISON #501ST LEGION #INSAMLING #STAR WARS
0
Kategorier: Företagssamarbeten

Noomi Rapace i Nyhetsmorgon: Tillsammans kan vi stå upp för ljus och kärlek


Imorse gästade vår nya ambassadör Noomi Rapace och ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson Nyhetsmorgon. Tillsammans med Tilde de Paula och Peter Jihde pratade de om Årets Ljusklapp och kampen mot barnsexhandel. I morgonsoffan smyglanserades också vår adventsfilm inför andra advent, där Noomi för Samsons historia vidare. Samson som vid 14 års ålder ofrivilligt blev familjens försörjare och tvingades till turiststränder där han utnyttjades och våldtogs.

”Jag var ute och sprang imorse vid 5, det är första gången jag är i Stockholm på länge, jag sprang på gator jag bott på och det är helt tomt, krispigt, kallt. Så tänkte jag att just nu kan det begås ett övergrepp, just i det här ögonblicket kan någons barndom förstöras. Men just i det här ögonblicket kan vi också med gemensamt fokus, kraft och mod stoppa att någon får sitt hjärta och sitt liv krossat.” - Noomi Rapace.

Trots mörker och trots hopplöshet så kan vi tillsammans kämpa emot. Sprid ljus över mörkret som är barnsexhandel och ge Årets Ljusklapp.


SMS:a LJUSKLAPP till 72 980 för att stödja ECPATs arbete med 50 kronor varje månad. Då får du fyra ljusklappar tillbaka som symbol för ditt engagemang. Tusen tack.

#NOOMI RAPACE #AMBASSADÖR #ÅRETS LJUSKLAPP #NYHETSMORGON
0
Kategorier: Ambassadörer Kampanjer Årets Ljusklapp

Noomi Rapace ny ambassadör för ECPAT - sprider ljus över mörkret som är barnsexhandel


Noomi Rapace och ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson. Foto: Sandra Birgersdotter.

Förra året läste skådespelaren Noomi Rapace upp en flickas berättelse om att exploateras sexuellt i vår kampanj #sopigstraffskala. Filmen berörde många och sågs av hundratusentals. Nu, lite mer än ett år senare, kan vi stolta meddela att hon är vår nya ambassadör. I årets julkampanj gör hon sitt första framträdande som officiell ambassadör och sprider ljus över mörkret som är barnsexhandel.

– Jag har tänkt mycket kring hur fruktansvärd barnsexhandeln är och har förstått hur ohyggligt många barn som drabbas varje år. Jag känner även personer som själv blivit utsatta och det har gett mig ett perspektiv och en motivation att bidra mer. ECPAT Sverige är en liten men grymt stark organisation och jag gillar deras metodiska sätt att jobba för barns rättigheter. Jag är därför stolt att få vara med i kampen mot barnsexhandel framöver, säger Noomi Rapace om sitt ambassadörsskap.

Noomi sprider ljus över mörkret som är barnsexhandel genom Årets Ljusklapp


När andra ljuset glimmar,

vi detta löfte ger,

för barnets rätt agera,

när vi brottsligheten ser.

Snart är det andra advent och idag berättar Noomi Rapace Samsons historia vidare för att sprida ljus över mörkret som är barnsexhandel. Samson som vid 14 års ålder ofrivilligt blev familjens försörjare och tvingades till turiststränder där kvinnor utnyttjade och våldtog honom.

Stöd kampen mot barnsexhandel du också och ge Årets Ljusklapp. Tillsammans sprider vi ljus över mörkret som är barnsexhandel.


SMS:a LJUSKLAPP till 72980 för att stödja oss med 50 kronor varje månad. Då får du fyra tändsticksaskar, att ge bort eller behålla själv. Tusen tack.

>> Läs mer om Årets Ljusklapp här. <<


#NOOMI RAPACE #AMBASSADÖR #ÅRETS LJUSKLAPP #ADVENTSHÄLSNING #LJUSKLAPP #SKÅDESPELARE
0
Kategorier: Ambassadörer Kampanjer Årets Ljusklapp

Nu lämnas underskrifterna över till Sveriges minister


Idag är det Barnkonventionens dag och vi lämnar över vår namninsamling Triggeruppmaningen till Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Under hösten har initiativet Triggeruppmaningen uppmanat Sverige att införa obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel, eftersom varje barn som utsatts för sexuella övergrepp idag inte kan garanteras en trygg rättsprocess.

Idag har alla världens länder utom USA skrivit under Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen och därmed kommit överens om vilka grundläggande rättigheter som varje barn som bor eller befinner sig i dessa länder har rätt till. Idag är det 26 år sedan barnkonventionen trädde i kraft och Sverige var ett av de första länderna att skriva under redan 1990. Sedan dess har vi sett många positiva exempel på hur Sverige har stärkt barnets rättigheter, men det är samtidigt viktigt att påminna sig om att arbetet med rättigheterna aldrig blir klart. Rättigheterna i konventionen är förutsättningen för ett värdigt liv för det enskilda barnet och i takt med att samhället förändras måste arbetet med rättigheterna följa utvecklingen.

När brottsligheten utvecklas ställs höga krav på kunskap

En av rättigheterna är barnets skydd mot kommersiell sexuell exploatering, barnsexhandel. Barnsexhandel är en brottslighet som utvecklas i takt med ökat globalt resande, flyktingströmmar och teknikutvecklingen. Dessa faktorer ställer höga krav på kunskap hos Sveriges beslutsfattare men särskilt de som i sitt yrke möter barn som utsatts för sexuell exploatering.

Sverige har fått upprepade gånger kritiserat av FN:s barnrättskommitté på grund av bristen på utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn och ECPAT anser att det är hög tid för förändring. Under hösten har vi i vårt initiativ Triggeruppmaningen fokuserat på vikten av att utbilda framtidens jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel. Vi menar att rättsväsendet måste ha denna grundläggande kunskap för att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess. Det kan de inte idag.

Överlämning till ministern

Idag möter vi Helene Hellmark Knutssons politiske sakkunnige för att lämna över vår egna lagbok - Triggeruppmaningen. Den har vi fyllt med de 5 005 namn som skrivit under vårt initiativ, men också med en ny rapport som vi tagit fram tillsammans med The European Law Students' Association, ELSA. Enligt rapporten ges barnrätt för lite utrymme på juristutbildningen vilket leder till att studenterna efter att ha avslutat den obligatoriska delen av juristprogrammet inte på ett rättssäkert sätt kan tolka, analysera och tillämpa barnrättsperspektivet och barnets rättigheter i praktiken.

Tusen tack till alla er som skrivit under, vi har tillsammans triggat igång förändring!

#TRIGGERUPPMANINGEN #HELENE HELLMARK KNUTSSON #OBLIGATORISK UTBILDNING #JURISTSTUDENTER #BARNETS RÄTTIGHETER #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

I lagstiftningens gråzon exploateras barn sexuellt


I bilder och filmer exploateras barn sexuellt på nätet. Det finns mängder av material som hamnar i gråzonen, som inte är brottsligt i dagens lagstiftning trots att barnet tydligt objektifieras och sexualiseras. Detta vill vi tillsammans med över trettio andra barnrättsorganisationer uppmärksamma idag på Europarådets dag mot sexuell exploatering av barn på internet.

I Sverige är det förbjudet enligt barnpornografilagstiftningen att skildra sexuella övergrepp på barn. Det är det i många andra länder också, men sexuell exploatering av barn är inte enbart de bilder och filmer som skildrar faktiska övergrepp.

Barn objektifieras och sexualiseras på nätet på många sätt som rör sig i gråzonen till det olagliga. Mycket av de här bilderna och filmerna finns i sammanhang där olagligt övergreppsmaterial, i lagen kallat barnpornografi, också finns. Det kan till exempel handla om sexualiserade poseringsbilder på barn, högupplösta bilder på barn från nudistsammanhang eller bilder som i sin rätta kontext inte sexualiserar barnet men som gör det när det placeras bland annat pornografiskt material. Det kan också handla om enskilda bilder på ett barn som är tagna tidigt i en bildserie, där barnet i senare foton utsätts för sexuella övergrepp. Detta material kvalificerar sig inte alltid som dokumenterade sexuella övergrepp på barn, barnpornografibrott, men exploaterar barnet sexuellt och kränker barnets rättigheter och integritet.


Barnets pubertetsutveckling ska inte avgöra

En annan typ av material som hamnar i gråzonen är bilder och filmer där barnets pubertetsutveckling påbörjats. Enligt FN:s barnkonvention är alla personer under 18 år barn, men i barnpornografilagstiftningen definieras barn som en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Detta är djupt problematiskt på flera sätt:

  • Att utgå från barnets pubertetsutveckling är oacceptabelt. I praktiken sker pubertetsutvecklingen, speciellt för flickor, ofta långt innan 15 års ålder. Detta gör att filmer och bilder på barn som påbörjat sin pubertetsutveckling hamnar i gråzonen då det är svårt att bevisa att det är ett barn på bilden. Att bilden visar ett barn är en förutsättning för att bilden ska anses olaglig.
  • Barnpornografibrottet är inte ett sexualbrott i Sverige idag, utan ett brott mot allmän ordning, vilket innebär att det är staten som utsätts för brottet. Detta innebär att barnet i laglig mening inte är brottsoffret, vilket gör att skyddet för barnet brister även om åldern kan fastställas.

Inget barn i gråzonen

Idag klargör vi och trettio andra barnrättsorganisationer i en kommuniké, att vi vill utrota gråzonerna på internet. Det rättsliga skyddet ska gälla varje barn och vi måste tillsammans agera mot barnsexhandeln på nätet. Inget barn ska exploateras sexuellt, vi kan inte längre acceptera gråzoner på internet.


Vill du stödja ECPATs fortsatta kamp för en värld fri från barnsexhandel? SMS:a ECPATSTART50 till 72 980 för att stötta med 50 kronor varje måndad. Tack.

>> Läs pressmeddelandet här. <<

#SEXUELL EXPLOATERING #EUROPARÅDET #GREY AREAS #GRÅZONER #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTT #LAGSTIFTNING #PUBERTETSUTVECKLING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.