Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Barnkonventionen fyller 25 år och äntligen är vi på väg!


Idag fyller Barnkonventionen 25 år. 1989 antog FN konventionen om barns rättigheter och den ratificerades i Sverige 1990. I höst har Sveriges regering äntligen bestämt sig för att påbörja arbetet med att göra Barnkonventionen till svensk lag, något ECPAT och många andra organisationer arbetat hårt för länge.

Barnkonventionen och Artikel 34

ECPATs arbete har sin grund i Barnkonventionen, men utgår främst från barnkonventionens artikel 34. Den handlar om att barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och utnyttjande i prostitution och pornografi - kommersiell sexuell exploatering av barn. Efterföljande artikel 35 handlar om statens skyldighet att uppmärksamma och bekämpa handel med barn för alla ändamål.

Barnkonventionen 25 år - Barnombudsmannen, Åsa Regnér, Lars Westbratt
Från vänster: Anna Karin Hildingson Boqvist, Åsa Regnér, Lars Westbratt, Lisa Ericsson

ECPAT medverkar i Nätverket för Barnkonventionen som i veckan tillsammans med Lyssna.nu hade en hearing där barn och unga bjudits in för att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. Något barnen lyfte flera gånger under dagen var hur viktigt det som verkar enklast faktiskt är - att vuxna lyssnar på vad barn har att säga. I panelsamtalet som följde medverkade Anna Karin Hildingson Boqvist från Barnombudsmannen, barnminister Åsa Regnér och Lars Westbratt, statssekreterare på justitiedepartementet.

Sverige måste underteckna tilläggsprotokollet om barnets klagorätt

Barnministern lyfte bland annat hur viktigt det är att alla som arbetar med eller för barn får utbildning om barns rättigheter och barnkonventionen, och det problematiska med att Sverige ännu inte undertecknat det tredje tilläggsprotokollet om barnets klagorätt.

I samband med hearingen visades också en utställning där skolklasser själva fått tolka barns rättigheter och innebörden av barnkonventionen. Det är inget nytt att vuxna alltför ofta glömmer att se situationer ur ett barns perspektiv, och detta kunde den här utställningen verkligen hjälpa till med.

Böskolans friskola 7

Bidrag från Böskolans friskola 7

Friskolan 7-7 Kärna

Bidrag från Friskolan 6-7, Kärna

Hortlax skola Piteå

Bidrag från Hortlax skola 7B, Piteå

Fira Barnkonventionens 25 år genom att titta på bilderna och varför inte lägga upp din egen tolkning under #lyssnanu.

#ÅSA REGNÉR #BARNKONVENTIONEN 25 ÅR #TREDJE TILLÄGGSPROTOKOLLET #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

Vad kan vara mer viktigt än att förhindra övergrepp på barn och att skydda våra små?

Stöd oss med årets viktigaste julklapp

I förra veckan pratade vi med företaget Rabalder om varför deras hjärta slår ett extra slag för ECPATs arbete och idag har turen kommit till Peter Nilsson, VD på Tarento. Såhär svarade han:

Det blir fjärde året i rad som Tarento ger en julgåva till ECPAT, hur kommer det sig att ni väljer att stödja just kampen mot barnsexhandel?

Förutom att vi anser att vi som företag har ett generellt ansvar att bidra till en bättre värld, bedriver vi verksamhet i länder där sexhandel är ett problem. Kampen mot barnsexhandel är något vi har valt att fokusera på och stödja då det ligger oss nära hjärtat att få hjälpa oskyldiga barn.

Varför är det viktigt att våga se och prata om barnsexhandeln?

Att uppmärksamma dessa frågor ökar medvetenheten och kunskapen. Pratar vi mer om det så kanske fler agerar till att få ett slut på detta.

Vad skulle du vilja säga till andra företag som ännu inte bestämt sig om vart deras julgåva ska gå?

Människor är utsatta på olika sätt i världen men det finns inget mer oskyldigt än ett barn. Ett barn som inte kan försvara sig själv eller förstå vad som händer som blir utsatt skapar en sådan otrolig skada. Vad kan vara mer hederligt och viktigt än att förhindra övergrepp på barn och att skydda våra små?


Stöd oss du med! Läs mer om hur ditt företag ger ECPAT årets viktigaste julklapp här.

#ÅRETS VIKTIGASTE JULKLAPP #FÖRETAG #STÖD OSS
0
Kategorier:

Därför har Jan Bergerud och Rabalder valt att ge årets viktigaste julklapp

Rabalder ger julgåva till ECPAT

Vi har ställt fyra frågor till Rabalders VD Jan Bergerud om varför han och hans företag valt att ge årets viktigaste julklapp till ECPAT i år. Såhär svarade han:

Varje år dras många barn in i den globala sexhandeln. Ni har valt att bidra i arbetet för att stoppa den. Varför?

Det finns enligt min uppfattning inget vidrigare här i världen än att våldföra sig på och utnyttja eller exploatera barn. Varje gång man läser eller hör om barn som farit illa måste jag personligen stanna tankebanan. Jag kan inte ta in hur någon kan förmå sig att genomföra övergreppen, i vilken form de än må vara. Därför är det för oss ett mycket enkelt beslut att stödja ECPAT i jul.

Vad tycker rabalders anställda om att ni ger er julgåva till ECPAT?

De allra flesta av våra anställda är själva föräldrar och då är det mycket lätt att identifiera sig med vad ECPAT står för. Vi får bara positiv feedback från våra anställda!

Vad hoppas du att era pengar kan bidra till?

Vår önskan och vår tro är att vårt bidrag tillsammans med alla andras stöd kan förhindra att barn far illa.

Vad vill du säga till de företag som ännu inte bestämt sig om vart deras julgåva ska gå?

Vad väntar ni på? De flesta företag får många förfrågningar om att stödja hedervärda organisationer och initiativ, men man kan inte vara med överallt. Vad kan vara mer hedervärt och viktigt än att förhindra övergrepp på barn?


Vill ditt företag veta mer? Här hittar du information.

#ÅRETS VIKTIGASTE JULKLAPP #ECPAT #FÖRETAG #STÖD OSS
0
Kategorier: Företagssamarbeten

Kalla Fakta ikväll - om barn i den svenska sexhandeln

Kalla Fakta om barnsexhandel

Ikväll granskar Kalla Fakta den svenska barnsexhandeln. Två kvinnor lägger ut falska annonser för att sälja sex och de får många svar. För de vuxna som nappar på annonsen är det inte ett problem att kvinnorna säger att de är 14 och 17 år. Att de är barn.

Idag exploateras många barn i den svenska sexhandeln. Scenariot i Kalla Faktas inslag är tyvärr inte ovanligt, men ingen vet hur utbrett problemet egentligen är. Sverige är långt ifrån ett föredöme när det gäller domstolars hantering av barn som utnyttjats i sexhandel. Straffet vid en fällande dom kan bli som när du spottar tuggummi på gatan – böter.

De vuxna förövarna går fria

I programmet granskas också antalet fällande domar. De senaste 8 åren har 926 anmälningar gjorts där vuxna köpt sex av barn, 9 av de anmälningarna har lett till fällande domar där brottsrubriceringen också blivit just köp av sexuell handling av barn. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att de flesta brott aldrig anmäls över huvud taget, sexualbrott generellt hör till de brott som anmäls i minst utsträckning i Sverige.

Kalla Fakta om barnsexhandel

För att dömas för brottet köp av sexuell handling av barn måste förövaren förstått eller åtminstone haft skälig anledning att förstå att personen de köpte sex av var 18 år. Förklaringen ”jag tyckte hen såg ut att vara 18 år” kan räcka för att gå fri från ansvar. Detta är det största hindret för att fälla en förövare som åtalas för att ha betalat för att begå övergrepp på ett barn, och visar tydligt att skyddet för 15 - 17-åringar är bristande. Det är helt oacceptabelt att bevisbördan ligger på barnet i svensk domstol, något också FNs barnrättskommité kritiserat Sverige för flera gånger.

Efterfrågan driver handeln - rädda PrevenTell

Det som driver handeln med barn, på alla platser i världen, är efterfrågan. Kan vi stoppa efterfrågan kan vi också se till så att barn inte behöver utsättas för övergrepp. En viktig del i detta är preventiv vård för potentiella förövare. Som vi och många andra uppmärksammade igår, tar finansieringen av Sveriges enda hjälplinje för personer med oro för sin sexualitet slut vid årsskiftet. Ansvarig minister Åsa Regnér behöver fatta beslut om verksamhetens fortsatta finansiering, men skjuter beslutet på framtiden, trots att det rör sig om 3 miljoner kronor vilket är en väldigt liten summa i sammanhanget.

Barn kan inte prostituera sig

Begreppet barnprostitution används alltför ofta för att beskriva denna problematik, något vi starkt vänder oss mot. Barn kan inte kan vara prostituerade, utan endast utnyttjas i kommersiell sexuell exploatering. Ansvaret för brottet ska alltid ligga hos den vuxne, inte hos barnet.

Kalla Fakta gästas ikväll också av ECPATs generalsekreterare Ander L. Pettersson. TV4 kl 21.30.

#BARN #BARNPROSTITUTION #ECPAT #KALLA FAKTA #SEXHANDEL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

Tre miljoner lågt pris för att hindra sexövergrepp

Debattartikel från ECPAT, CASM och RFSU om PrevenTell

Denna morgon har den PrevenTells akuta behov av fortsatt finansieringen uppmärksammats bland annat i Sveriges Radios morgoneko, Rapports morgonsändning, SvD och på SVT Nyheter. ECPAT har också tillsammans med CASM och RFSU skrivit en debattartikel som publicerats av Aftonbladet, läs den här nedan så förstår du varför finansieringen av PrevenTell är så viktig:

Om två månader upphör finansieringen av PrevenTell, Sveriges enda hjälptelefon för de som oroas över sin eller andras sexualitet. Hjälplinjen har varit mycket framgångsrik i att förhindra sexuella övergrepp på barn och vuxna, men nu måste personalen sägas upp då regeringen skjuter frågan om finansiering framför sig.

Det handlar om barn som exploateras sexuellt, något av det värsta vi som människor kan föreställa oss. Det handlar om unga vuxna och vuxna som utsätts sexuella övergrepp och sexuellt våld, om de grövsta kränkningarna av mänskliga rättigheter. Vi har ett gemensamt ansvar att inte blunda för dessa allvarliga brott. De barn som våldtas, och där övergreppen dokumenteras för att sedan spridas och konsumeras via internet, uppskattas i fyra av fem fall vara tio år eller yngre. Produktionen av detta övergreppsmaterial drivs på av efterfrågan. Vi ser också att svenska förövare idag ofta söker sina offer via nätet, genom att beställa och regissera övergrepp på barn i andra länder via webbkamera eller genom att söka kontakt med barn här i Sverige för sexuella syften. Övergrepp mot barn har en särställning i sin grymhet och sina konsekvenser. Varje enskild förövare har i dessa fall ofta utnyttjat många barn.

Vid varje uppmärksammat fall av sexuella övergrepp mot barn, unga eller vuxna ställs frågan hur detta kunde ha undvikits. Någon enkel lösning finns tyvärr inte. Det handlar om en rad åtgärder som kan ha preventiva effekter och minska vuxnas efterfrågan på barn. Fyra år med PrevenTell visar att det går att fånga upp de som känner rädsla för sina sexuella impulser.

PrevenTell är en etablerad verksamhet som drivs av CASM (Centrum för Andrologi och Sexualmedicin) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hittills under projekttiden har linjen tagit emot och dokumenterat över tusen samtal från hela landet. Över hälften av alla som ringer väljer att gå vidare i CASMs behandlingsprogram. Var fjärde har ett sexuellt tändningsmönster mot barn.

Det visar tydligt att personer med sexuellt riskbeteende och som är benägna att begå övergrepp mot barn söker hjälp om den erbjuds. Hur många övergrepp som förebyggs går inte att veta, men kostnaden för PrevenTell, cirka tre miljoner kronor om året, är väl motiverad. Det motsvarar ungefär kostnaden för tre års kriminalvård för en person, eller samhällets kostnad för två sexuella övergrepp (våldtäkt). Det handlar om en mycket liten kostnad i sammanhanget, men effekten är långt ifrån ringa.

Regeringen inväntar den tredje och sista delrapporten från PrevenTell, som ska in vid årsskiftet, för utvärdering. Inget tyder på att den tredje rapporten kommer att visa något mer än ett större antal mottagna samtal. De uppgifter regeringen efterfrågar finns redan i de befintliga delrapporterna. Ingenting hindrar att man redan nu tar ställning för fortsatt finansiering av den redan utvärderade hjälplinjen.

Nyckelfrågan är hur vi kan arbeta mot sexuella övergrepp och på ett effektivt sätt kan bekämpa efterfrågan på barn. Då de allra flesta övergrepp begås av tidigare icke dömda förövare måste prevention bygga på att behandla personer med riskbeteende innan övergrepp begås.

Det är oacceptabelt om verksamheten måste läggas ned trots bevis på att den fungerar. Finansiera verksamheten nu så PrevenTell kan fortsätta sitt viktiga arbete och förhindra sexuella övergrepp.


Stefan Arver, sektionschef, överläkare CASM
Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige
Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

UPPDATERING: Ansvarig minister Åsa Regnér svarade på vår debattartikel vilket gav hopp, dock är hon fortfarande inte beredd att lova fortsatt finansiering.

#DEBATT #PREVENTELL #HJÄLPTELEFON #FÖRÖVARE #FÖREBYGGANDE ARBETE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.