EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Barn blir till sexslavar genom att buras in i åratal

Channel 4 har gjort ett 8 minuter långt reportage om den nattsvarta vardagen som alltför många barn lever i idag, som alla bör se. 

I Mumbais red light district Kamathipura finns det bordeller överallt. Man uppskattar att det idag finns över 20.000 kvinnor och barn i området som utnyttjas i sexhandel. 20.000 personer som blir notoriskt misshandlade och våldtagna, som är vår tids slavar.

Efterfrågan styr barnsexhandeln

Channel 4 - Barnsexhandeln i Mumbai

Barnsexhandel Indien 11 år

Sexhandeln i världen styrs av efterfrågan. Så länge det finns en efterfrågan så finns det också pengar att tjäna, vilket är den stora motorn som får handeln att fortsätta. I Mumbai är efterfrågan på små barn dessutom väldigt stor, då myten om att oskulder kan bota sjukdomar som HIV fortfarande lever.

De kriminella nätverken som styr sexhandeln i Mumbai vaktar i varje gathörn och på varje våningsplan. Det går inte att ta sig därifrån.

I Indien lever uppskattningsvis 50 miljoner människor som slavar, varav den största delen består av kvinnor och barn som tvingats in i sexhandel.

Barn buras in 

Barnsexhandel Indien små barn

Barnsexhandel Indien

Barnsexhandel Indien - oskuld

I Mumbais gränder, dit ljuset aldrig når, sitter barn inlåsta i burar ofta inte större än någon kvadratmeter. De hålls inlåsta i månader och i vissa fall till och med år, för att bli så pass nedbrutna att de inte längre ska kunna rymma. Barnen i burarna vet inte om det är natt eller dag, och de blir bara utsläppta för att äta eller för att säljas för sex - bli utsatta för övergrepp.

Korruption

Stora delar av den indiska polisen är inte till någon hjälp för de unga offren på Kamathipuras gator. Polisen ser istället sin chans att tjäna extra pengar genom mutor, och den hjälp som borde ha funnits för barnen är därmed borta. För dem finns det inte någon utväg.

Läs hela reportaget från Channel 4 här. 

Tipsa ECPAT Hotline om du misstänker barnsexhandel! Din pusselbit kan vara det som saknas för att polisen ska kunna identifiera ett barn, en förövare eller stoppa övergreppssituationer. Tipsa när du är i utlandet, i Sverige eller på nätet.

#BARNPROSTITUTION #BARNSEXHANDEL #BARNSEXTURISM #CHANNEL 4 #INDIEN #MUMBAI
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

I ett ”tryggare Sverige” måste vi prioritera barnsexhandeln

Ett tryggare Sverige Alliansen

En fördjupning av vår debattartikel i gårdagens Expressen

Två veckor före valet lanserar Alliansen paketet ”Ett Tryggare Sverige”, där man bland annat vill skärpa straffen för olika vålds- och sexualbrott. Med ett undantag missar man helt den kritik som FN levererat mot Sverige vid ett flertal tillfällen: vår bristande lagstiftning när det gäller sexualbrott mot barn.

Bland Alliansens förslag finns en skärpning av straffet för köp av sexuell handling av barn. En bra åtgärd, men den lanserades redan 2013.

Utöver köp av sexuell handling av barn finns i Sverige idag böter i straffskalan för flera sexualbrott mot barn. Det är tydliga exempel på brott där påföljden inte motsvarar den allvarliga kränkning som barnet utsätts för. Böter i straffskalan innebär också, som vi påpekat i vår kampanj #sopigstraffskala, att förövarna inte får samma tillgång till vård och brotten inte får tillräcklig prioritet. Det innebär i sin tur att polisen inte får tillräckliga resurser för att utreda dessa brott.

I ”Ett Tryggare Sverige” nämner man åtgärder för att anpassa dömda till ett liv efter fängelsetiden. Vård och rehabilitering är viktigt. Ändå missar man att garantera fortsatt finansiering för den nationella hjälplinjen PrevenTell, som är samhällets enda specialiserade resurs för potentiella förövare innan själva brottet är ett faktum. Finansieringen tar slut vid årsskiftet. Hundratals människor som är rädda för att begå sexualbrott har under PrevenTells projekttid tagit kontakt och fått hjälp. Kostnaden för att driva – och utveckla – Preventells verksamhet kostar samtidigt inte mer än samhällets kostnad för en våldtäkt av normalgraden.

Beatrice Ask sexualbrott mot barn

En satsning på ett tryggare Sverige kan inte på detta sätt utesluta barn, där rättsskyddet idag har allvarliga brister vad gäller barnsexhandel. Justitieminister Beatrice Ask skrev så sent som för en vecka sedan en debattartikel i Expressen, som en kommentar på vår kampanj. Hon skrev att sexualbrott mot barn är högsta prioritet, och att vi ska ha ett starkt straffrättsligt skydd mot samtliga handlingar som innebär att barn utsätts eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. Ändå saknas märkligt nog denna prioritet bland förslagen och åtgärderna i ”Ett Tryggare Sverige”.

Vill Alliansen verkligen ge arbetet mot barnsexhandel högsta prioritet så behövs fler åtgärder nu.

Anders L Pettersson, generalsekreterare, ECPAT Sverige

#ALLIANSEN #BEATRICE ASK #ETT TRYGGARE SVERIGE #SEXUALBROTT MOT BARN #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Barnsexhandel Kampanjer #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.