Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Kriminalvården: att verkställa en våldtäktsdom kostar mycket mer än det förebyggande arbetet

Förebygga övergrepp ECPAT

ECPATs kampanj #sopigstraffskala har slagit hårt och få har missat den. Ett av ECPATs starkaste argument för att sexualbrott mot barn inte ska kunna dömas till böter, är att ett så lågt straff som böter sällan genererar vård, något som är oerhört viktigt för att förebygga brott. På sopigstraffskala.se har våra riksdagspartier svarat på frågan om förebyggande vård, läs deras svar här.

För att få större inblick i hur olika verksamheter kan bidra i arbetet mot sexualbrott mot barn så bad vi Fredrik Dahlin på Kriminalvården att ge sin syn på problemet. Hans text kommer här.

Kriminalvårdens uppgift

Kriminalvårdens uppgift är att verkställa domstolarnas beslut och verka för att minska riskerna för återfall i brott. På mindre byråkratiskt språk betyder det att vi ska se till så att de fängelsestraff som döms ut verkligen genomförs, och göra vad vi kan för att de som dömts inte begår nya brott.

Kriminalvården ägnar sig alltså inte åt att stifta lagar, utreda brott eller att döma människor. Vi har alltså ingen åsikt om vilka straffnivåerna ska vara för olika brott, eller hur bevis ska värderas eller annat som hanteras på politisk nivå eller av andra myndigheter. Med detta avsnitt vill vi dock helt enkelt kasta ljus över vad vi faktiskt kan och inte kan göra.

Vad Kriminalvården kan förhindra, och inte

Inom Krimnalvården bedrivs behandlingsprogrammet ROS (Relation och Samlevnad) riktat till förövare av sexualbrott. Utvärderingar har visat att det har en viss positiv effekt på att minska risken för återfall i brott. Kriminalvården kan alltså bidra till att minska risken för att sexualbrott upprepas. Den risken är emellertid tämligen låg, jämfört med andra våldsbrott. Istället begås de allra flesta sexualbrott av förövare som inte tidigare är dömda.Detta innebär att förebyggande arbete, prevention, av sexualbrott måste inriktas mot det individer som ännu inte begått något brott.

Vad kostar övergreppen?

Att värdera kostnaden för ett övergrepp är naturligtvis mycket svårt. Vilka kostnader ska räknas in; offrens lidande, anhörigas lidande, allmänhetens oro för att övergrepp pågår? Kanske sjukvårdskostnader för offer, vård av förövare och polisens utredningskostnader, listan kan göras mycket lång, men den kommer ändå inte att kunna täcka in det lidande som övergreppen medför.

Det som här kan beskrivas är Kriminalvårdens kostnader till följd av sexualbrott, i en tämligen grov uppskattning:

En plats på anstalt kostar ungefär en miljon kronor per år. Kriminalvården har 379 antal platser för sexualbrottslingar vilket bedöms kosta motsvarande antal miljoner per år. Därtill kommer kostnader för klienter i frivård.

Kostnaden för att verkställa ett enda brott kan alltså grovt uppskattas till 1 miljon kronor per utdömt år i fängelse. En våldtäkt på ett barn räknas i allmänhet som grov våldtäkt vilket innebär 4-10 års fängelse. Ett straff på 6 års fängelse kan alltså beräknas till 6 miljoner kronor- och då är det bara verkställigheten i Kriminalvården.

Detta är alltså relativt höga kostnader i förhållande till det som spenderas för att förebygga sexuella övergrepp. Hjälplinjen PrevenTell vid Karolinska sjukhuset har till exempel haft en årlig budget på 2,5 miljoner kronor, alltså långt mindre än vad Kriminalvårdens kostnader är för att verkställa en enda våldtäktsdom.

#FREDRIK DAHLIN #KRIMINALVÅRDEN #SEXUALBROTT MOT BARN #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Kampanjer #SopigStraffskala

Orimligt att sexualbrott mot barn straffas med böter #sopigstraffskala

#Sopigstraffskala på SVT Opinion

Debattartikel av ECPATs generalsekreterare på SVT Opinion

I dag kan förövare dömas till böter för en rad sexualbrott mot barn i Sverige. Det är en oacceptabel situation som försvårar polisens arbete, kränker de barn som exploateras och gör vården svårtillgänglig för förövarna.

FN:s barnrättskommitté har vid flera tillfällen riktat kritik mot att Sverige har kvar böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Sverige måste ta kritiken på allvar och åtgärda detta missförhållande.

I dag finns böter i straffskalan för flera sexualbrott mot barn, bland annat köp av sexuell handling av barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt med barn i sexuellt syfte och ringa barnpornografibrott.

Det är en orimlig rättsordning med flera konsekvenser, varav tre är särskilt allvarliga:

  1. Med böter i straffskalan får inte brottet den prioritet, och polisen därmed inte de resurser, som behövs för att effektivt utreda dessa sexualbrott. Tar man bort böter betyder det ökade polisresurser, och därmed fler uppklarade brott och fler identifierade barn som kan räddas ur pågående övergreppssituationer.
  2. Det betyder i sin tur också fler identifierade förövare. Vård av förövare är en viktig insats i det förebyggande arbetet. Med böter i straffskalan är risken stor att förövaren aldrig erbjuds möjlighet till vård.
  3. Böter som påföljd motsvarar inte brottets allvar. Barnet som exploateras får inte ett erkännande av den oerhörda kränkning som ett sexualbrott innebär.

Böter i straffskalan motsvarar heller inte Sveriges åtagande gentemot barnkonventionens tilläggsprotokoll ”Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi”. FN:s Barnrättskommitté granskar regelbundet hur de länder som undertecknat protokollet lever upp till det.

Senast Sverige granskades var 2011, och fick då ta emot skarp kritik av kommittén, som bland annat menade att böter inte är ett proportionerligt straff för sexualbrott mot barn.

I januari nästa år är regeringen kallad till Genève för en ny hearing för Sveriges uppfyllelse av hela barnkonventionen, inklusive de två tilläggsprotokoll som Sverige ratificerat. Hearingen följs av en ny rapport under början av 2015.

Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller barns rättigheter, men en lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnperspektiv.

En rundfrågning som ECPAT Sverige gjort bland riksdagspartier, och som finns att läsa på sopigstraffskala.se, visar att det finns en blocköverskridande enighet i att se över straffskalan för sexuell exploatering av barn.

Låt oss i januari kunna skicka politiker till Genève med ett tydligt budskap: Vi tar bort bötesstraff för sexualbrott mot barn.

#BÖTER #SEXUALBROTT MOT BARN #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Kampanjer #SopigStraffskala

Är ett barn värt lika lite som ett tuggummi på gatan? #SOPIGSTRFFSKALA

Joel Kinnaman mot #SOPIGSTRAFFSKALA

Det här är inte på låtsas. Det är inte ovanligt, inte det minsta tyvärr. Det händer hela tiden att människor som begår övergrepp mot barn döms till böter.

Om du spottar ett tuggummi på gatan kan du också dömas till böter och om du struntar i att slänga dina pantburkar i soporna efter en picknick. Om du delar hundratals bilder och några filmer på grova övergrepp på små barn, då kan du också få böter och köpa dig fri för 30.000 kronor, inte erbjudas vård eller hjälp med dina problem, utan du betalar en liten summa för att sedan troligtvis fortsätta samma beteende som tidigare. Handlingar som traumatiserar ett barn. Om du är 14 år och blir våldtagen av vuxna män så kan de också lätt få böter om de bara hävdar att de trodde att du var äldre. Ord står mot ord, och bevisbördan ligger på barnet.

Det finns många frågor att ställa sig och mycket att diskutera. Gör det under hashtaggen #sopigstraffskala, för det är precis vad det är. En riktigt sopig straffskla. För hur kan sexuella övergrepp mot barn någonsin leda till böter..?

www.sopigstraffskala.se

#BÖTER SEXUELBROTT #ECPAT #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Kampanjer #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.