Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Joel Kinnaman blir ny ambassadör för ECPAT Sverige

Joel Kinnaman ECPAT

ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson och Joel Kinnaman, foto: Sandra Birgersdotter

Idag kan vi stolt presentera vår nya ambassadör Joel Kinnaman. Skådespelaren från bl.a. Snabba Cash, The Killing, RoboCop och Safe House driver nu kampen mot barnsexhandel som  ambassadör för ECPAT Sverige.

Det är inte första gången Joel Kinnaman strider för barns rättigheter; redan för ett par år sedan deltog den internationellt hyllade skådespelaren i en global ECPAT-kampanj mot trafficking av barn. Som skådespelare, inte minst i rollen som kriminalpolis Stephen Holder i Netflix-serien The Killing, har han fått en skrämmande inblick i den kommersiella sexuella exploateringen av barn.

– Det finns få saker som är mer fasansfulla än att barn köps och säljs för sexuella ändamål. Jag ska göra det jag kan för att få fler att uppmärksamma problemet och bidra i arbetet för barns rättigheter, säger Joel Kinnaman.

Joel Kinnamans första publika tillfälle som ambassadör för ECPAT blir i Visby på lördag, då Visby Golfklubb slår ett slag mot barnsexhandeln genom en heldag till förmån för ECPATs arbete. I december förra året häktades två gärningsmän för något som under vårens polisutredning redan visat sig vara den största barnsexhärvan på Gotland någonsin. Rättegången startade i juni.

– Joel blir en stark supporter och ambassadör i kampen mot barnsexhandeln. Han kommer förstärka budskapet att kommersiell sexuell exploatering av barn är ett globalt problem som förekommer överallt – och alltid är ett brott mot barns rättigheter. Jag är därför väldigt glad att Joel vill engagera sig, säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige.

ECPAT Sverige arbetar med ambassadörer för att med hjälp av dem sätta ljuset på problemet med kommersiell barnsexhandel i olika sammanhang och målgrupper. Samarbetet bygger på att ambassadören själv är aktiv och engagerad i frågor som rör barns rättigheter och delar ECPATS kärnvärderingar om allas lika värde och mångfald. Ambassadören utbildas av ECPAT för att få ökad kunskap och förstår olika aspekter och konsekvenser av den globala barnsexhandeln.

#AMBASSADÖR #BARNSEXHANDEL #ECPAT SVERIGE #JOEL KINNAMAN
0
Kategorier: Ambassadörer

Gör rättsväsendet tillräckligt för att säkerställa att övergreppsmaterial på barn inte sprids?

Det redan omtalade Högsbymålet, där en 21-årig förskolepraktikant står åtalad för ett stort antal sexuella övergrepp mot barn, blev i veckan än mer omtalat när Rikskriminalpolisen anmälde domaren i målet för barnpornografibrott. Upprörda röster höjdes och riksåklagaren beslutade skyndsamt att inte inleda någon förundersökning.

I och med det beslutet skulle man kanske kunna dra slutsatsen att saken är utredd, att anmälan var felaktig och helt enkelt nöja sig där. Men frågan om rättsväsendets ansvar för att hantera övergreppsmaterial på barn på ett säkert sätt, med minimal risk för spridning, är mer omfattande än så och förtjänar en grundlig utredning.

Varje år hanterar tingsrätterna runt om i landet ett hundratal mål som rör så kallad barnpornografi. Mål där personer åtalas för att ha innehaft, spridit eller producerat bilder och filmer som visar sexuella övergrepp på barn. Med dagens teknik, de snabba och lättillgängliga möjligheterna att dela bilder och filmer och det gränslösa utrymmet för att lagra dem kan det röra sig om tusentals – i vissa fall miljontals – bilder och filmer. På varje bild ett barn.

Den domstol som ska pröva om brott har begåtts måste naturligtvis granska bevisen. I de här målen utgörs bevismaterialet av dessa bilder och filmer – skildringar av sexuella övergrepp och våldtäkter. Till skillnad från en plastpåse som innehåller spår av narkotika eller en samling kvitton är det här ett bevismaterial som om det läcker, kopieras och sprids, ger upphov till nya kränkningar av barnen  på bilderna.

Det är därför naturligt att granskningen av den här typen av bevis sker enligt särskilda rutiner. Vanligtvis görs det genom att en polis med specialkunskap på området, som granskat hela beslaget, väljer ut ett representativt underlag och visar upp det materialet för rätten. Materialet förvaras av säkerhetsskäl hos Rikskriminalpolisen där ett fåtal personer har tillgång till det. Rutinen har också varit sådan att inga kopior överlämnas till domstolen – allt för att minska risken för spridning av dessa bilder och filmer.

När Kalmar tingsrätt skulle granska bilder och filmer som den 21-årige förskolepraktikanten tagit med sin mobiltelefon under övergreppen valde man att frångå dessa rutiner. Domaren i målet tog beslutet att tingsrättens kamera skulle dokumentera de bilder och filmer som förevisades av polisen under rättegången. Därigenom skapades en kopia av bilder och filmer som föreställer barn i åldrarna 2-6 år som utsätts för sexuella övergrepp.

Rikskriminalpolisen valde då att anmäla domstolen för att pröva om det kunde vara en brottslig handling att kopiera och lagra materialet på tingsrätten.

En upprörd debatt utbröt.

Vice riksåklagaren meddelade under onsdagen att man har beslutat att inte inleda en förundersökning i ärendet. Vilket betyder att man inte anser att domstolen gjorde sig skyldig till ett barnpornografibrott när man valde att kopiera materialet i det här fallet. Men även handlingar som inte är brottsliga kan behöva ifrågasättas eller rentav kritiseras.

Vi ska så klart gå långt i rättssäkerhetens namn. Sträva efter att alla tilltalade ska få en rättvis prövning. Att domstolen har möjlighet att granska bevisningen till fullo.

Men vi har också ett ansvar mot de barn som redan drabbats hårt – att se till att inte materialet sprids igen – att inte fördjupa och förvärra det brott de utsatts för.

Därför måste rättsväsendet ta sitt ansvar och se till att hanteringen av det här materialet sker på ett så säkert sätt som möjligt.

Därför bör dessa frågor övervägas – är det verkligen ett väl avvägt beslut att göra kopior på det här materialet? Att spara materialet på en server med lägre säkerhet, som skulle kunna hackas? Att möjliggöra för fler personer att komma åt det här materialet?

Var dessa åtgärder nödvändiga med tanke på rättssäkerheten i det här fallet? Eller hade alternativet att polisen kallades in för att visa upp bilderna ytterligare en gång varit en tillfredställande lösning?

Svaren på dessa frågor har inte bara betydelse för det nu aktuella fallet. Ändras rutinerna i ärenden som rör barnpornografimål, och fler domare väljer att agera på det här sättet, skulle det kunna innebära att tusentals nya kopior av bilder och filmer föreställande barn som utsätts för sexuella övergrepp skapas och lagras på landets tingsrätter varje år. För varje kopia ökar risken för spridning. Varje bild som sprids är ytterligare ett övergrepp på ett barn.

Frågan som ställdes på sin spets i och med anmälan återstår fortfarande att besvara – gör rättsväsendet tillräckligt för att säkerställa att övergreppsmaterial på barn inte sprids? 

0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

ECPATs vecka i Almedalen 2014

Nu har några dagar passerat sedan Almedalsveckan avslutades och det är dags att summera allt som ECPAT ägnade sig åt under några intensiva dagar. Vi har deltagit i Finanskoalitionen mot barnpornografis seminarium om företagsansvar och tillsammans med Swedavia arrangerat ett  seminarium om resebranschens roll i kampen mot barnsexhandeln. Utöver det har vi pressat politiker, inspirerats av barnrättskämpar och satt en hel del personer i vår heta stol. Vi har försökt oss på en sammanfattning av veckan som gått, såhär har det sett ut: 

Heta stolen 

https://www.youtube.com/watch?v=1KKbkfDnZKU

I heta stolen satte sig politiker som Mona Sahlin och Morgan Johansson, inflytelserika personer inom barnrätt som Barnombudsmannen och Parul Sharma men också företagare och privatpersoner. Slutsatserna man kan dra av de svar vi fått: NEJ, böter är inte ett rimligt straff för sexualbrott mot barn. Se alla filmer från heta stolen här. 

Våra seminarium 

Två mycket lyckade seminarium med inspirerande talare och intressanta och viktiga gäster. Läs mer om vad som sades om nya betalvägar för övergreppsmaterial på nätet här och om resesektorns ansvar i den globala barnsexhandeln här.

Seminarium

Seminarium vi besökte 

Vi har också hunnit besöka viktiga och intressanta seminarium - flera av dessa på temat CSR och ECPAT välkomnar utvecklingen där fler och fler företag inser att det sociala ansvarstagandet ingår som en självklar del i verksamheten.  

Vi har också deltagit vid ett seminarium mot barnäktenskap, lyssnat på en intressant panel som diskuterade olika aspekter av ungas utsatthet på internet, där bland annat grooming lyftes som ett växande problem. Dessutom har vi fått höra barnminister Maria Larsson säga att hon har som ambition att Sverige ska underteckna och ratificera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll så snart som möjligt!

Maria Larsson II

ECPAT har haft en hektisk, rolig och givande vecka i Visby och ser fram emot Almedalen 2015, då vi hoppas att kampen mot barnsexhandeln står ännu högre upp på agendan!

#ALMEDALEN #ECPAT #HETA STOLEN #SEMINARIUM
0
Kategorier: Almedalen


Vågar vi se vårt eget ansvar i den globala barnsexhandeln?

Swedavia och ECPAT i Almedalen

Bild: ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson

Det är lätt att peka på andra och ställa höga krav på att de ska ta ansvar; att polisen ska utreda brott inom rimlig tidsram, att politiker ska garantera vård och behandling till förövare och att skolor ska kontrollera belastningsregistret vid nyanställning. Men faktum är att näringslivet tillsammans med allmänheten kan göra en väldigt viktig insats i det förebyggande arbetet mot barnsexhandeln. Men vågar vi det? Om detta handlade vårt seminarium i Almedalen idag. 

Häromdagen lyfte vi vikten av ett helhetstänk när det kommer till företags sociala ansvarstagande, och det engagemanget är precis vad det handlar om. Det måste komma från alla håll, men inte minst måste det komma från resesektorn.

Hundratusentals människor reser till andra länder varje år, de förväntar sig trygghet på sin resa och de förväntar sig att företaget de reser med tar ansvar och förhindrar brottslighet. Som resenär utgår jag från att mitt resebolag ställer krav för att barns rättigheter inte kränks, att barn inte exploateras sexuellt. Därför är det också avgörande att företagen tar det ansvaret och gör vad de kan för att stoppa turismens mörka baksida.

- Många skulle aldrig komma på tanken att utnyttja barn sexuellt på hemmaplan, men gör det när de åker utomlands. Det vi kan göra är att informera om att sexuellt utnyttja barn är lika brottsligt var man än i världen befinner sig och se till att våra samarbetspartners inte ser mellan fingrarna om de konfronteras med detta i sin vardag i t ex hotellreceptionen, säger Kajsa Moström, kommunikationschef på Apollo om deras engagemang och ställningstagande.

Apollo är ett av de reseföretag som undertecknad ECPATs uppförandekod, Swedavia är ett annat. De fanns båda på plats under vårt seminarium idag för att berätta om hur de arbetar aktivt mot barnsexhandeln idag, och i framtiden.

Barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel är en fråga som måste få en plats på vår gemensamma agenda. Om vi ska kunna förändra den cyniska verkligheten vi faktiskt lever i, måste vi också erkänna den.

#ALMEDALEN #APOLLO #BARNSEXHANDEL #ECPAT #SWEDAVIA
0
Kategorier: Almedalen Företagssamarbeten

ECPATs heta stol i Almedalen - dag 3

Under heta stolens tredje dag i Almedalen fick vi tag i Mona Sahlin, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, Monna Ridderström, Morgan Johansson och Alice Teodorescu. Håller du med?

Mona Sahlin, tidigare partiledare Socialdemokraterna "Övergrepp mot barn ska vara fängelse."

https://www.youtube.com/watch?v=1KKbkfDnZKU

Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen "Det som är allvarligast med det är att det sänder helt fel signal både till de barn som drabbas, men också till de som utnyttjar barn på det här sättet."

https://www.youtube.com/watch?v=QCW2CWW9Tgg

Morgan Johansson, ordförande justitieutskottet

"Det är viktigt att sända en signal, både till förövarna men också till polis och åklagare att detta är allvarlig brottslighet."

https://www.youtube.com/watch?v=N4veOQMDTTw

Monna Ridderström, riksdagskandidat Kristdemokraterna

"Barnen får leva med det här i resten av sitt liv och det är inte okej."

https://www.youtube.com/watch?v=EVaN3nQNNaM

Alice Teodorescu, borgerlig debattör  "Jag tror att det är svårt för företagen att ta det ansvaret."

https://www.youtube.com/watch?v=nHUf2rqb9N8

#ALMEDALEN #ECPAT #HETA STOLEN #MONA SAHLIN #MORGAN JOHANSSON
0
Kategorier: Almedalen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.