Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Barn ska inte tvingas in i äktenskap, barn ska vara barn

Dagens Nyheter 13 juni 2014

Barnäktenskap Indien

För några veckor sedan kunde vi läsa i Dagens Nyheter att 40.000 barn gifts bort i Indien varje dag. Att tre av fyra flickor mellan 20-24 år i Niger gifts bort före 18 års ålder, och ingen har nog missat det irakiska lagförslaget om att sänka giftasåldern till nio år. Redan 2010 giftes 42 000 flickor i Irak i åldrarna 10-14 år bort, enligt webbsidan Tabnak. De högsta talen för barnäktenskap finns i de allra fattigaste länderna, men visste ni att det enligt Ungdomsstyrelsen också finns 70 000 barn och unga i Sverige som upplever att de själva inte får välja vem de ska gifta sig med? Det är en hög siffra för ett land som vårt, ett land som bör visa vägen och ge alla barn möjligheten till en trygg barndom.

Barnäktenskap Niger Arabvärlden

Regeringen vill av den anledningen skärpa reglerna kring barnäktenskap och införa ett nytt brott: äktenskapstvång. Det är idag olagligt att tvinga någon att gifta sig, men det går inte att döma någon om det inte funnits tvång under själva vigselakten och detta är ett exempel på vad regeringen vill ändra i och med det nya lagförslaget. Man vill också helt ta bort möjligheten till dispens att gifta sig före 18 års ålder, med motiveringen att alla barn ska ges samma skydd. Men är detta tillräckligt?

Barnäktenskap är förödande för dessa barn som reduceras till handelsvaror och löper stor risk att utsättas för sexuella övergrepp och exploatering. Utifrån synen på barnets rättigheter i Sverige är det en självklarhet att alla barn måste skyddas mot att ingå äktenskap. Även efter regeringens skärpning finns det dock undantagsregler som gör att barnäktenskap kan komma att erkännas i efterhand. 

Är du i Almedalen idag så får du inte missa UNICEF Sveriges och Tostan Sveriges seminarium om barnäktenskap och huruvida regeringens nya lagstiftning är tillräcklig för att skydda barn, både nationellt och internationellt. Vi måste se till så att barns rättigheter alltid tillgodoses, det innebär bland annat att inget barn någonstans ska tvingas in i äktenskap och utsättas för övergrepp. Barn ska alltid vara barn.

#ÄKTENSKAPSTVÅNG #ALMEDALEN #BARNÄKTENSKAP #ECPAT #UNICEF
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Almedalen

Finanskoalitionen stoppar betalningar för övergreppsmaterial på nätet

Finanskoalitionen mot barnpornografi

2007 tog ECPAT Sverige initiativet att skapa en Finanskoalition mot barnpornografi i dialog med Skandiabanken, Rikskriminalpolisen, Finansinspektionen, Bankföreningen, CGI och Setterwalls Advokatbyrå. Idag är Finanskoalitionen ett unikt samarbete mellan privata, offentliga och ideella aktörer. I eftermiddag hålls Finanskoalitionens seminarium i Almedalen där bland andra ECPATs generalsekreterare finns på plats för att diskutera vad företag kan och bör göra, för att stoppa handeln med barn.

Finanskoaltionens gemensamma arbete är ett mycket bra exempel på hur näringslivet engagerat sig i kampen mot barnsexhandel. Arbetet har lett till att antalet kommersiella internetsidor med övergreppsmaterial på barn har minskat betydligt de senaste åren, och idag är det näst intill omöjligt att köpa övergreppsmaterial på internet med traditionella betalsätt, exempelvis via kontokort.

Tekniken är dock under ständig utveckling vilket gör att också brottsligheten hittar nya vägar, och att den snarare ökar i omfattning än minskar. Nya betallösningar är något som blir en utmaning när det kommer till handel med barn i form av övergreppsbilder, många av betallösningarna ger köparen ökad anonymitet och betalningarna blir därför svårare att spåra och förövaren svårare att hitta.

Christopher Nordin och Andreas Henning har på uppdrag av CGI Sverige skrivit sin examensuppsats från KTH om just nya betalvägar, för att kunna bidra i arbetet med att stoppa denna typ av betalningar via de finansiella systemen. Alternativa betalvägar som virtuella valutor är attraktiva för människor med kriminella avsikter då de inte har någon central styrning, och därför inte heller någon kontroll. Idag finns det ca 400 kryptovalutor, vilket i detta sammanhang innebär många nya vägar att anonymt köpa övergreppsmaterial på barn med.

Förenklat så kan man säga att Henning och Nordin i sin uppsats kartlagt dessa tjänster, och tillverkat ett verktyg som kan uppskatta hur stor riskfaktor en viss betallösning har för att missbrukas. Detta görs genom kriterier som hur hög grad av anonymitet användaren erbjuds, och vilken transaktionshastighet betallösningen har. Eftersom kraven på anonymitet är hög hos köparna, riskerar verktyg som kräver få personliga uppgifter att missbrukas i större utsträckning än andra. Christopher Nordin tror att möjligheten att helt kunna stoppa missbruk i finansiella system förmodligen en utopi, men att det finns många tillvägagångssätt för att begränsa missbruk: - Att kunna säkerställa de faktiska personerna bakom en transaktion är en nyckelfaktor för att begränsa missbruk, men berör samtidigt kontroversiella områden såsom personlig integritet. Här krävs fortsatt arbete för att säkerställa att en viss nivå av personlig integritet kan upprätthållas, samtidigt som utredning av misstänkta transaktioner tillåts.

Det betyder mycket för Finanskoalitionen att det finns ett verktyg som detta. Finanskoalitionen har redan kunnat stoppa i princip alla traditionella betalningsmetoder, och på det här sättet så får de nu hjälp att prioritera hur de ska fortsätta sitt arbete.

_____________________________________________________________________________________

Barnsexhandel i Sverige - vad kan företag göra? Detta är ett seminarium där ECPAT, Rikskriminalpolisen och Bankföreningen berättar om hur situationen med barnsexhandeln ser ut idag, både i Sverige och utomlands. Vilka utmaningar står vi inför när vi ska fortsätta kampen mot barnsexhandeln?

När? Måndagen den 30 juni, kl 14.30 – 15.30 Var? Best Western Hotell, Strandgatan 34

#ALMEDALEN #BARNPORNOGRAFI #BARNSEXHANDEL #FINANSKOALTIONEN #NYA BETALVÄGAR
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Almedalen Företagssamarbeten

Du hittar ECPAT Sverige i Almedalen även i år

Böter sexualbrott mot barn

Vi fortsätter att kämpa i Almedalen även i år, med de frågor och åtgärder vi menar är allra viktigast för att bekämpa barnsexhandeln just nu. De som arbetar med eller för barn, särskilt rättsväsendet, måste få utbildning och kunskap om barnsexhandel så att vi kan garantera att barnen alltid har rätten på sin sida, och att straffen motsvarar brottens allvar. Är det till exempel rimligt att få böter för sexualbrott mot barn? Nej, det är det faktiskt inte. För att förebygga brott så behövs det också vård, preventiv vård för potentiella förövare och vård för de som redan är dömda. Hoppas att vi ses i Almedalen! Varmt välkomna att delta i våra seminarium på måndagen den 30 juni och fredagen den 4 juli. 

ETT SEMINARIUM OM BARNSEXHANDELN I SVERIGE OCH VAD FÖRETAG KAN GÖRA.

Detta är ett seminarium där ECPAT, Rikskriminalpolisen och Bankföreningen berättar om hur situationen med barnsexhandeln ser ut idag, både i Sverige och utomlands. Vilka utmaningar står vi inför när vi ska fortsätta kampen mot barnsexhandeln?

När? Måndagen den 30 juni, kl 14.30 - 15.30 Var? Best Western Hotell, Strandgatan 34

ETT SEMINARIUM OM MÖJLIGHETERNA ATT ARBETA MOT BARNSEXTURISM. 

Vad gör staten, näringslivet och resebranschen för att stoppa barnsexturismen? Under seminariet berättar ECPAT, Näringsdepartementet, Länsstyrelsen, Swedavia och Apollo om vart vi är idag och hur vi stärker arbetet framöver.

När? Fredagen den 4 juli, kl 09.00 - 10.15 Var? Gate Almedalen,  Wisby Hotells parkering, Strandgatan 6

#ALMEDALEN #BÖTER #ECPAT #SEMINARIUM #SEXUALBROTT
0
Kategorier: Almedalen

#DontLookAway - anmäl alltid misstänkt barnsexhandel

Don't Look Away - kampanj mot barnsexhandel under fotbolls-VM

Idag startar världsmästerskapet i fotboll i Brasilien. Det är 2014 och barn är fortfarande en handelsvara runt om i världen, i Brasilien under fotbolls-VM men också här i Sverige, mitt bland oss. Över 60 miljoner barn bor i Brasilien och det uppskattas att omkring en halv miljon barn idag tvingats in i sexhandeln. En halv miljon. Ta ditt ansvar och gör vad du kan för att bekämpa dessa övergrepp - anmäl alltid. Don't Look Away. 

Under de senaste månaderna har kampanjen #DontLookAway arbetat i 16 länder för att öka medvetenheten om barnsexturism, övergrepp mot barn i samband med resande, för att minska risken för sexuell exploatering av barn under fotbolls-VM. När mängden turister ökar i en stad eller ett land så finns det också en stor risk att efterfrågan ökar, och att barn blir utsatta för sexuella övergrepp som inget barn ska behöva uppleva. Brasiliens fotbollsstjärna Kaká uppmanar alla att anmäla all form av misstänkt barnsexhandel, gör det du med. Ring 100 om du befinner dig i Brasilien och ser något misstänkt, eller anmäl anonymt till www.ecpathotline.se, din iakttagelse kan vara den pusselbit som saknas.

ACCOR Hotell mot barnsexhandel

ACCOR Hotels är ett bra exempel där ett företag tagit avstånd från, och arbetar aktivt mot barnsexhandel. Under fotbolls-VM får Accors kunder till exempel fått ta del av information om barnsexturism när de bokat hotellrum, både via Accors egna sajt men också via banners på andra researrangörers sidor. Heja Accor!

FAKTA

För att bekämpa handeln med barn i samband med resande har Brasilien upprättat nya bestämmelser som gör att vem som helst som anklagas för sexuella övergrepp mot barn på brasiliansk mark, även utländska medborgare,  kan åtalas och dömas i Brasilien. Den svensk som begår övergrepp mot barn i Brasilien men undkommer åtal på plats, kan istället dömas i Sverige. I Sverige är kravet på dubbel straffbarhet dessutom borttaget för sexualbrott mot barn, vilket betyder att den som begår sexuella övergrepp mot barn i ett land där handlingen inte är olaglig, ändå kan dömas i Sverige då brottet är olagligt här.

Läs mer om hur handeln med barn ser ut i Brasilien idag här. 

ACCOR Hotels föregår med gott exempel, awareness message

#BARNSEXTURISM #DON'T LOOK AWAY #ECPAT #FOTBOLLS-VM #KAKÁ
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

Vi kan inte vänta - Sverige måste genomföra Europarådets rekommendationer för att stoppa människohandeln nu

 

Stop trafficking ECPAT

Bildkälla: News Bureau, University of Missouri

Europarådets expertgrupp mot människohandel GRETA, släppte nyligen sin första rapport om Sveriges implementering av Europarådets konvention om bekämpning av människohandel. Rapporten pekar på flera brister i arbetet mot människohandel i Sverige och expertgruppen återkommer i sina rekommendationer till flera av de punkter som ECPAT lyfte i sin alternativrapport till GRETA.  

Expertgruppen uppmanar bland annat den svenska regeringen att se till så att det finns förutsättningar för att fler utredningar leder till åtal och fällande domar, och att straffen till brottsligheten blir proportionerliga i förhållande till allvaret i människohandelsbrotten. Rapporten pekar också på behovet av att utbilda de som kommer i kontakt med den här problematiken i sin yrkesroll, framför allt rättsväsendet. Rapporten kritiserar också bristen på kunskap och menar att dagens sätt att samla in data om människohandel inte ger Sverige den övergripande bild som behövs.

EFTERFRÅGAN.

Rapporten understryker att de länder som skrivit under konventionen har en skyldighet att vidta åtgärder för att motverka efterfrågan av människohandel, särskilt när det gäller kvinnor och barn. Det förebyggande arbetet mot människohandel framöver måste därför utgå från att efterfrågan är grundorsaken till att människohandel överhuvudtaget förekommer.

TILL EXEMPEL. I rapporten framkommer att upp till 10% av de ensamkommande barn som kommer till Sverige försvinner och åtminstone en del av dessa barn misstänks faller offer för människohandel. Här kritiseras Sverige hårt för att inte lyckas adressera problemet.

STRAFF. Precis som ECPAT är expertgruppen oroad över att så få ärenden leder till fällande domar. I många av de människohandelsåtal som väcks fälls gärningsmannen istället för koppleri, som är ett mindre allvarligt brott. I rapporten uppmanas svenska myndigheter att identifiera de luckor som finns i utredningsprocessen av dessa ärenden för att se till så att fall som rör människohandel utreds effektivt, och att åtal leder till fällande domar och straff som är proportionerliga med det grova brott som begåtts.

UTBILDNING. Även när det kommer till utbildning är Europarådets expertgrupp och ECPAT överens; svenska myndigheter måste ta ytterligare steg för att se till så att alla som arbetar med eller för barns rättigheter får regelbunden utbildning om människohandel. Behovet är särskilt stort när det kommer till domare, åklagare, polis, personal på Migrationsverket, socionomer och advokater.

KUNSKAP.

Det finns för lite fakta om människohandel i Sverige. Expertkommitén menar att Sverige måste samla in mer statistik och information, finansiera forskning, för att kunna kartlägga problemen och ge en rättvisande bild av människohandeln i Sverige idag.

Det är dags att Sverige tar krafttag och följer de viktiga rekommendationer som presenteras i rapporten. Detta handlar om en cynisk handel, där människor och barn är handelsvaror, något Sverige inte ska acceptera utan måste göra allt i sin makt för att motverka. Ett första viktigt steg är att se till att GRETAs rekommendationer genomförs så snart som möjligt.

Hela rapporten finns att läsa här.

#ECPAT #EUROPARÅDET #GRETA #MÄNNISKOHANDEL #RAPPORT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.