Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Rösta med hjärtat i EU-parlamentsvalet

ECPAT EU-parlamentsvalet

Det är supervalår och det första valet närmar sig. Det är nu på söndag det händer. Det är nu vi bestämmer hur de närmsta fem åren ska se ut, vem och vilka som ska bestämma, vilka värdegrunder vi vill att vårt EU ska ha, och hur kampen för barns rättigheter ska fortsätta. 

Vi ser ett samhälle idag där kalla vindar blåser, där det gör det viktigare att du är med och påverkar. Det är också ett oerhört viktigt val när det kommer till barns rättigheter och barnsexhandel. Vi ser profitörer, förövare och offer i hela Europa, och det krävs krafttag för att kunna minska lönsamheten, stävja efterfrågan och på så sätt rädda de barn som idag utsätts.

I och med nätets framfart blir handeln med barn allt mer global. Internet öppnar dörrar som tidigare inte fanns, och spridningen av övergreppsmaterial på barn sker blixtsnabbt och till människor i hela världen. Förövare kanske reser enbart i syfte att utnyttja barn sexuellt. Anledningarna kan vara många, kanske känns det mer tillåtet för att kulturen är en annan, där man är befriad från det egna samhällets moraliska krav. Men det som alltid driver handeln är efterfrågan. Ofta dokumenteras övergreppen i samband med resande och sprids sedan vidare på nätet vilket innebär en ytterligare kränkning för barnet. Profitörer gynnas av efterfrågan och flyttar varan dit handeln gynnas bäst. Varan i dessa övergrepp är barnen. Människohandel för sexuella ändamål är något som sker även i Sverige, med svenska barn.

Siffror från den brittiska hotlinen Internet Watch Foundation visar att 81% procent av de barn som förekom i det övergreppsmaterial som IWF analyserade 2013 bedömdes vara 10 år eller yngre. 51% av materialet visade vuxna som utsatte barn för sexuella övergrepp, våldtäkt och tortyr. Det är akut.

EU kan göra skillnad. Alla EU:s medlemsländer har antagit FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla länder ska arbeta för att barns rättigheter gynnas i all politik och i alla situationer. Sedan 2000 har EU arbetat mer för att säkerställa detta även på EU-nivå, men trots att en av portalparagraferna i Lissabonfördraget slår fast att EU ska arbeta för att stärka och skydda barn rättigheter så åsidosätts dessa  rättigheter i många av EU:s beslut. Vi måste komma längre.

Viktiga steg har dock tagits i kampen mot barnsexhandeln under den senaste mandatperioden. Bland annat har  två direktiv antagits, 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och 2011/93/EU om förebyggande och bekämpande av sexuella övergrepp och exploatering av barn. Direktiven ska säkra barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel, men är ännu inte implementerade överallt, trots att det skulle skett 2013.

Strålkastare har under den senaste mandatperioden riktats mot det växande problemet med trafficking. Som ett led i att intensifiera arbetet mot trafficking har en EU-koordinator utsetts för människohandelsfrågor. Även civilsamhället har inkluderats i det här arbetet – bland andra ECPAT, som direkt får möjlighet att bidra med sina perspektiv och lämna förslag till kommissionen.

Vi måste nu fortsätta det viktiga arbete, det som behövs är engagerade politiker som för upp barns rättigheter och barnsexhandel på agendan. Din röst är viktig. Det sker ett arbete på EU-nivå som du kan påverka. Vi behöver fler politiker på EU-nivå som driver frågor om barns rättigheter, som tar hänsyn till barnen i de viktiga beslut som fattas.

Rösta med hjärtat på söndag. 

#BARNS RÄTTIGHETER #BARNSEXHANDEL #ECPAT #EUROPAPARLAMENTSVAL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

Svaren på era frågor om blockering av sidor med övergreppsmaterial på barn på nätet

Efter gårdagens blogginlägg om att Piratpartiet motsätter sig polisens blockering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet, fick vi många frågor. Vi har därför sammanställt dem här och hoppas att ni ska få svar på era funderingar. 

Blockering av barnpornografi

Varför stänger vi inte ner sidorna istället för att bara blockera dem? 

Svensk polis har inte mandat att stänga ner sidor i andra länder och lagstiftningen i det aktuella landet ger kanske inte alltid möjlighet till det. Svensk polis använder blockeringen som ett medel att slå mot den svenska efterfrågan och lönsamheten. Polismyndigheter och hotlines i Sverige och andra länder tipsar varandra för att stänga sidor.

Hur hjälper svensk blockering när materialet kanske ligger på en vietnamesisk server? 

Blockeringen sker från Sverige vilket innebär att sidan är blockerad här, men kanske inte i andra delar av världen vilket betyder att materialet fortfarande kan finnas tillgängligt. Att vi blockerar sidorna från Sverige betyder inte att vi blundar för den globala barnsexhandeln, utan det är en åtgärd för att minska tillgången. Polisen lägger en bråkdel av tiden i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn på blockeringen.

Vem ser till så att sidor inte blockeras felaktigt? 

Alla sidor som blockeras har polisen bedömt innehålla olagliga övergreppsbilder/filmer.

Är det rättssäkert att blockera sidor med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn? 

Polisen som sköter blockeringen av sidor med dokumenterade sexuella övergrepp på barn har kompetensen och det yttersta ansvaret för rättssäkerheten när det kommer till blockeringar.

Varför lägger inte ECPAT tid på att arbeta för förändringar som verkligen gör skillnad?

ECPAT tog initiativ till blockeringen 2005, ett samarbete som sedan dess sköts av polisen. ECPATs prioriterade frågor just nu är utbildning och kunskap, en lagstiftning som motsvarar brottens allvar och utökade och förbättrade vårdmöjligheter för potentiella och dömda förövare. ECPAT vill att:

  • Utbildning om barnsexhandel, offer- och förövarpsykologi införs på alla utbildningar där studenterna kommer att arbeta med eller för barn. Regelbunden utbildning behövs också för rättsväsendet, socialtjänsten, skolväsendet mfl.
  • Lagstiftningen måste skärpas så att straffen motsvarar brottens allvar och därmed får högre status och prioritet, vilket också leder till att polisen får utökade resurser till att utreda dessa brott.
  • Vårdmöjligheterna för såväl potentiella som dömda förövare måste utökas och förbättras så att de omfattar män, kvinnor, pojkar och flickor i hela Sverige. Ett första steg är att se till PrevenTells verksamhet blir permanent och får större spridning.

Vill ECPAT filtrera bort övergreppen genom blockering för att slippa se? 

Nej. ECPAT vill genom olika åtgärder minska efterfrågan och slå mot lönsamheten för dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det är ett problem att en del inte orkar se barnsexhandelns cyniska verklighet. Blockeringen är inte att blunda för problemet, utan att begränsa tillgängligheten till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

Kan man anmäla övergreppsmaterial man hittar på nätet anonymt?

Ja, ECPAT driver en hotline där man anonymt kan anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism, grooming eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Tipsen vidarebefordras till polisen som utreder. Att anmäla misstänkta övergrepp är viktigt, ett tips kan vara den pusselbit polisen behöver för att identifiera en förövare eller ett barn och därmed stoppa en pågående övergreppssituation. På ecpathotline.se finns också en informationssida där du kan läsa mer om hur det fungerar.

#BARNPORNOGRAFI #BLOCKERING #ECPAT #PIRATPARTIET #POLISEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

Återkom när ni har ett konkret förslag Piratpartiet

Christian Engström Piratpartiet

Piratpartiet har gett sig in i debatten om dokumenterade sexuella övergrepp på barn igen. I fredags möttes Piratpartiets Christian Engström och Kristdemokraternas Lars Adaktusson i DN:s EU-duellen, och imorse frågades Engström ut i P1-morgon. Det handlar om så kallad barnpornografi och blockeringen av sajter som visar olagligt övergreppsmaterial på barn, en blockering som Piratpartiet inte står bakom, utan vill ta bort.

 

2005 tog ECPAT Sverige initiativet till ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och Sveriges största internetleverantörer för att blockera barnpornografiska internetsidor. Det är polisen, inte ECPAT, som bedömer vilka sidor som ska blockeras utifrån vad som är lagligt i Sverige och vad som inte är det. Syftet med blockeringen är enkelt: att försvåra åtkomsten till övergreppsdokumentation.

De flesta svenska internetleverantörerna vill inte stå bakom dessa sajter och den brottslighet de främjar, utan vill ta sitt ansvar och stoppa den del av handeln med barn som blockeringssamarbetet tillåter. Piratpartiet tycker att detta är en dålig idé.

Kristdemokraterna PiratpartietFrån DN:s EU-duellen

/…/

Sedan Piratpartiet kom in i EU-parlamentet 2009 har partiet bland annat röstat nej till att blockera sajter på bilder som innehåller övergrepp på barn.

– Det är jag stolt över. Det innebär att man låter övergreppen fortsätter, men hänger en gardin för det och därmed sopar problemet under mattan, sade Christian Engström i debatten.

/…/

  

Det finns inte en enkel lösning på den globala barnsexhandeln, utan vi måste använda flera metoder parallellt. Att blockera sajter med övergreppsmaterial på barn är en del i detta, något som Piratpartiet menar är att sopa problemet under mattan. Naturligtvis vill alla att sidorna och bilderna ska tas ned från nätet och aldrig återvända, men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Blockering sker när sidorna av olika anledningar inte går att ta ned.

På nätet finns allt från kommersiella barnpornografiska internetsidor till slutna grupper som byter material. Mycket material finns också helt öppet. Grunden är att barn utsätts för sexuella övergrepp och grova kränkningar, inte sällan har övergreppen inslag av ren tortyr. En studie från Internet Watch Foundation från 2013 visar att 81% av barnen som återfinns i övergreppsmaterial bedöms vara tio år eller yngre, och över hälften av materialet skildrade sadistisk tortyr och våldtäkter. För offret utgör övergreppet ett trauma och vetskapen om att materialet sprids vidare är en fortsatt kränkning, som med dagens teknik i princip aldrig upphör.

 Att utifrån den bakgrunden förespråka ett totalt fritt internet är oförståeligt. Först bör vi ställa frågan vems frihet vi talar om? De barn som utsatts för sexuella övergrepp och filmats eller fotats har utsatts mot sin vilja. Det är inte deras rättigheter eller friheter som värnas.

Blockeringen är en del av polisens arbete, parallellt med detta är identifieringen av offer och förövare en viktig uppgift och polisens arbete med detta påverkas inte negativt av att människor i Sverige eller Europa har svårare att ta del av sexuella övergrepp på barn. Givetvis finns det vägar runt en blockering för den som är ute i kriminella ärenden, men sedan när är det ett argument för att något inte ska vara kriminellt?

Tyvärr ökar tillgången till dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet. Blockeringen är inget universalverktyg som kommer att få problemet att försvinna helt, men en av flera saker som tillsammans kan göra skillnad. En ny amerikansk studie visar bland annat att den breda tillgängligheten på övergreppsmaterial påverkar förövarnas syn på s.k. barnpornografi, som ju egentligen är bevismaterial på ett brott. En person i undersökningen jämför konsumtionen av övergreppsmaterial med att ladda ner musik.

Piratpartiet vill alltså ta bort blockeringarna och istället se till så att alla sidor med övergreppsmaterial tas ned. Det vill vi också, och hoppas därför att Piratpartiet berättar hur det förslaget ser ut.

Här kan du läsa mer om hur polisen arbetar för att stoppa handeln med övergreppsbilder på barn och här kan du se om din internetleverantör blockerar sajter med övergreppsmaterial på barn.

#BARNPORNOGRAFI #BLOCKERING #CHRISTIAN ENGSTRÖM #ECPAT #PIRATPARTIET
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

ECPAT och Telenor - Årets Företagssamarbete 2013

Årets Företagssamarbete 2013 - ECPAT och Telenor

Varje år utser FRII Årets insamlare under konferensen Insamlingsforum, i år fick ECPAT Sverige och Telenor Sverige priset för Årets Företagssamarbete 2013. Vinnarna utseddes av en tungt meriterad jury bestående av representanter från Veckans Affärer, Berghs School of Communication, Hjärnfonden och FRII som beskriver ECPATs och Telenors samarbete som ”CSR på riktigt”.

ECPAT och Telenor har sedan flera år tillbaka samarbetat i kampen mot barnsexhandeln, något vi på ECPAT är oerhört stolta över. Det är ett unikt samarbete som bygger på socialt ansvarstagande, inte bara på pappret utan också i verkligheten. Vad innebär då det?

Jo, eftersom en stor del av handeln med barn för sexuella ändamål sker på nätet riskerar olika tjänster och produkter att missbrukas i detta avseende. Företag inom exempelvis telekombranschen har därför ett ansvar, ett socialt ansvar att se till så att deras tjänster och produkter inte används för barnsexhandel, något som Telenor arbetar aktivt med.

Telenor har tagit ställning, de vill inte bidra till kommersiell sexuell exploatering av barn. De har därför antagit en policy mot barnsexhandel, haft flera utbildningsinsatser om barnsexhandel i syfte att förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas i detta avseende. För att ställningstagandet och arbetet skall vara en integrerad del i Telenors verksamheter har de även startat ett ECPAT Team, en grupp ambassadörer som finns representerade på Telenors lokala kontor, som också sprider kunskap om barnsexhandel vidare inom företaget.

Detta samarbete är en viktig del av Telenors och Bredbandsbolagets strategi för samhällsansvar. Som internetleverantör är vi med och förändrar samhället till det bättre. Samtidigt vet vi att nätet används för att kränka barnens rättigheter. Därför samarbetar vi med ECPAT för att motverka barnsexhandel och med polisen för att blockera barnpornografi på nätet, säger Johnny Gylling, CSR-koordinator på Telenor Sverige. 

Vi är oerhört stolta över vårt samarbete med Telenor. Med ökad bandbredd och ökat internetanvändande är risken stor att barnsexhandeln ökar, då behöver vi fler företag som Telenor som tar sitt sociala ansvar.

Konkreta tekniska lösningar kommer att lanseras inom kort i Telenors produkter och Johnny Gylling ser stora möjligheter att utveckla samarbetet inför framtiden:

Vi vill gärna fördjupa samarbetet med ECPAT på flera sätt. Vi lanserar snart ett nytt sätt att rapportera till ECPAT Hotline via mobiltelefonen. Vi vill också fortsätta att utveckla vårt ECPAT-team till fler kontor.

ECPAT Telenor Årets Företagssamarbete CSR

FRII:s motivering till priset för Årets Företagssamarbete 2013 lyder:

Det här är CSR på riktigt. Kopplingen mellan företagets och organisationens kärnverksamhet visar vägen och inspirerar såväl internt som extern. Ett särskilt team har bildats för att se till att samarbetet genomsyrar all verksamhet hos företaget, och extern har flera företag inom andra branscher valt att ta efter. Organisationen bidrar med värdefull expertis som gör att företagets tjänster och produkter inte missbrukas. När många andra företagssamarbeten går ut på att sälja mer syftar detta till raka motsatsen. Här är det blockering som är vägen till framgång. För sitt samarbete i syfte att blockera barnpornografi på nätet går priset för Årets företagssamarbete 2013 till ECPAT Sverige och Telenor Sverige. 

Läs mer om Insamlingsforum och de andra priserna här.

#BARNSEXHANDEL #CSR #ECPAT #FÖRETAGSSAMARBETE #TELENOR
0
Kategorier: Företagssamarbeten

Riksdagsseminarium - hur möter vi framtidens utmaningar i kampen mot barnsexhandel?

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn är ett växande problem globalt, som också omfattar svenska profitörer, förövare och offer. I och med att tekniken ständigt går framåt så utvecklas också betalvägar och nya möjligheter för att handla med barn. För att uppmärksamma vad politiker, näringsliv och frivilligorganisationer kan göra för att arbeta proaktivt för att försvåra handeln med barn anordnas ett seminarium i riksdagen torsdag den 8:e maj.

På nätet finns handelsplatserna för de som köper, säljer eller byter övergreppsdokumentation, köper livestreamade övergrepp, eller vill beställa svenska eller utländska barn. Nya tjänster och produkter för betalningar riskerar att missbrukas av de kriminella aktörerna. Därför behövs flera åtgärder vidtas - inte minst från politiskt håll. Vilka är de nya utmaningarna och hur möter vi dem? Vad kan politiken, näringslivet och frivilligorganisationer göra för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn?

Syftet med seminariet är att sprida information till både politiker och näringsliv för att kunna ge en helhetsbild av hur brottsligheten missbrukar den nya tekniken, och hur samhället gemensamt kan motverka detta. Under seminariet kommer bland andra Mats Odell, ordförande i Finanskoalitionen mot barnpornografi, ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson och Björn Sellström från Rikskriminalpolisen berätta om hur de arbetar idag, medan Andreas Henning och Christopher Nordin berättar om hur tekniken förändras och hur framtiden kommer att se ut när det kommer till alternativa betalvägar.

Följ vår Twitter under dagen för uppdateringar på plats och läs bloggen senare i veckan för att få en rapport om virtuella valutor och andra betalvägar ny teknik medför.

FAKTA Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott där varje enskild bild och film representerar ett övergrepp och en kränkning av ett barn. Så många som 81 procent av barnen, som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp, var mellan 0 och 10 år (IWF, Operational Trends, 2013).

#BARNPORNOGRAFI #ECPAT #RIKSDAGEN #RIKSKRIMINALPOLISEN #SEMINARIUM
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.