Blogg

PrevenTells finansiering äntligen säkrad

PrevenTell ECPAT RFSU

PrevenTell är en hjälplinje som drivs av CASM på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. En kan vända sig till dem om en är oroliga för sin egen eller någon närståendes sexualitet.

Då mer än 90 % av alla övergrepp begås av nya förövare, som inte är kända av polis sedan tidigare, fyller PrevenTells förebyggande arbete en mycket viktig funktion. Trots det har Preventells fortsatta verksamhet varit hotad då ansvariga politiker inte velat ge besked om finansieringen, något vi arbetat hårt för att påverka.

I slutet av november presenterade PrevenTell sin slutrapport i samband med en paneldebatt där ECPAT Sverige, RFSU, SKR och flera andra medverkade. Slutrapporten visar att hjälplinjens arbete visar resultat över förväntan. Inte bara har den uppfyllt målet att nå avsedd målgrupp och inkludera dem i behandlingsprogram, projektet har också lett till ny, unik kunskap om personer som utgör risk att begå sexuella övergrepp.

Nu har besked om finansieringen äntligen kommit och PrevenTells verksamhet är säkrad under 2015. De viktigaste frågorna för framtiden är nu att se till att PrevenTell får en permanent finansiering och att arbetet får en nationell spridning.

#PREVENTELL #FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.