Blogg

Barnkonventionen fyller 25 år och äntligen är vi på väg!


Idag fyller Barnkonventionen 25 år. 1989 antog FN konventionen om barns rättigheter och den ratificerades i Sverige 1990. I höst har Sveriges regering äntligen bestämt sig för att påbörja arbetet med att göra Barnkonventionen till svensk lag, något ECPAT och många andra organisationer arbetat hårt för länge.

Barnkonventionen och Artikel 34

ECPATs arbete har sin grund i Barnkonventionen, men utgår främst från barnkonventionens artikel 34. Den handlar om att barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och utnyttjande i prostitution och pornografi - kommersiell sexuell exploatering av barn. Efterföljande artikel 35 handlar om statens skyldighet att uppmärksamma och bekämpa handel med barn för alla ändamål.

Barnkonventionen 25 år - Barnombudsmannen, Åsa Regnér, Lars Westbratt
Från vänster: Anna Karin Hildingson Boqvist, Åsa Regnér, Lars Westbratt, Lisa Ericsson

ECPAT medverkar i Nätverket för Barnkonventionen som i veckan tillsammans med Lyssna.nu hade en hearing där barn och unga bjudits in för att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. Något barnen lyfte flera gånger under dagen var hur viktigt det som verkar enklast faktiskt är - att vuxna lyssnar på vad barn har att säga. I panelsamtalet som följde medverkade Anna Karin Hildingson Boqvist från Barnombudsmannen, barnminister Åsa Regnér och Lars Westbratt, statssekreterare på justitiedepartementet.

Sverige måste underteckna tilläggsprotokollet om barnets klagorätt

Barnministern lyfte bland annat hur viktigt det är att alla som arbetar med eller för barn får utbildning om barns rättigheter och barnkonventionen, och det problematiska med att Sverige ännu inte undertecknat det tredje tilläggsprotokollet om barnets klagorätt.

I samband med hearingen visades också en utställning där skolklasser själva fått tolka barns rättigheter och innebörden av barnkonventionen. Det är inget nytt att vuxna alltför ofta glömmer att se situationer ur ett barns perspektiv, och detta kunde den här utställningen verkligen hjälpa till med.

Böskolans friskola 7

Bidrag från Böskolans friskola 7

Friskolan 7-7 Kärna

Bidrag från Friskolan 6-7, Kärna

Hortlax skola Piteå

Bidrag från Hortlax skola 7B, Piteå

Fira Barnkonventionens 25 år genom att titta på bilderna och varför inte lägga upp din egen tolkning under #lyssnanu.

#ÅSA REGNÉR #BARNKONVENTIONEN 25 ÅR #TREDJE TILLÄGGSPROTOKOLLET #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.