Blogg

Kalla Fakta ikväll - om barn i den svenska sexhandeln

Kalla Fakta om barnsexhandel

Ikväll granskar Kalla Fakta den svenska barnsexhandeln. Två kvinnor lägger ut falska annonser för att sälja sex och de får många svar. För de vuxna som nappar på annonsen är det inte ett problem att kvinnorna säger att de är 14 och 17 år. Att de är barn.

Idag exploateras många barn i den svenska sexhandeln. Scenariot i Kalla Faktas inslag är tyvärr inte ovanligt, men ingen vet hur utbrett problemet egentligen är. Sverige är långt ifrån ett föredöme när det gäller domstolars hantering av barn som utnyttjats i sexhandel. Straffet vid en fällande dom kan bli som när du spottar tuggummi på gatan – böter.

De vuxna förövarna går fria

I programmet granskas också antalet fällande domar. De senaste 8 åren har 926 anmälningar gjorts där vuxna köpt sex av barn, 9 av de anmälningarna har lett till fällande domar där brottsrubriceringen också blivit just köp av sexuell handling av barn. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att de flesta brott aldrig anmäls över huvud taget, sexualbrott generellt hör till de brott som anmäls i minst utsträckning i Sverige.

Kalla Fakta om barnsexhandel

För att dömas för brottet köp av sexuell handling av barn måste förövaren förstått eller åtminstone haft skälig anledning att förstå att personen de köpte sex av var 18 år. Förklaringen ”jag tyckte hen såg ut att vara 18 år” kan räcka för att gå fri från ansvar. Detta är det största hindret för att fälla en förövare som åtalas för att ha betalat för att begå övergrepp på ett barn, och visar tydligt att skyddet för 15 - 17-åringar är bristande. Det är helt oacceptabelt att bevisbördan ligger på barnet i svensk domstol, något också FNs barnrättskommité kritiserat Sverige för flera gånger.

Efterfrågan driver handeln - rädda PrevenTell

Det som driver handeln med barn, på alla platser i världen, är efterfrågan. Kan vi stoppa efterfrågan kan vi också se till så att barn inte behöver utsättas för övergrepp. En viktig del i detta är preventiv vård för potentiella förövare. Som vi och många andra uppmärksammade igår, tar finansieringen av Sveriges enda hjälplinje för personer med oro för sin sexualitet slut vid årsskiftet. Ansvarig minister Åsa Regnér behöver fatta beslut om verksamhetens fortsatta finansiering, men skjuter beslutet på framtiden, trots att det rör sig om 3 miljoner kronor vilket är en väldigt liten summa i sammanhanget.

Barn kan inte prostituera sig

Begreppet barnprostitution används alltför ofta för att beskriva denna problematik, något vi starkt vänder oss mot. Barn kan inte kan vara prostituerade, utan endast utnyttjas i kommersiell sexuell exploatering. Ansvaret för brottet ska alltid ligga hos den vuxne, inte hos barnet.

Kalla Fakta gästas ikväll också av ECPATs generalsekreterare Ander L. Pettersson. TV4 kl 21.30.

#BARN #BARNPROSTITUTION #ECPAT #KALLA FAKTA #SEXHANDEL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.