Blogg

Tre miljoner lågt pris för att hindra sexövergrepp

Debattartikel från ECPAT, CASM och RFSU om PrevenTell

Denna morgon har den PrevenTells akuta behov av fortsatt finansieringen uppmärksammats bland annat i Sveriges Radios morgoneko, Rapports morgonsändning, SvD och på SVT Nyheter. ECPAT har också tillsammans med CASM och RFSU skrivit en debattartikel som publicerats av Aftonbladet, läs den här nedan så förstår du varför finansieringen av PrevenTell är så viktig:

Om två månader upphör finansieringen av PrevenTell, Sveriges enda hjälptelefon för de som oroas över sin eller andras sexualitet. Hjälplinjen har varit mycket framgångsrik i att förhindra sexuella övergrepp på barn och vuxna, men nu måste personalen sägas upp då regeringen skjuter frågan om finansiering framför sig.

Det handlar om barn som exploateras sexuellt, något av det värsta vi som människor kan föreställa oss. Det handlar om unga vuxna och vuxna som utsätts sexuella övergrepp och sexuellt våld, om de grövsta kränkningarna av mänskliga rättigheter. Vi har ett gemensamt ansvar att inte blunda för dessa allvarliga brott. De barn som våldtas, och där övergreppen dokumenteras för att sedan spridas och konsumeras via internet, uppskattas i fyra av fem fall vara tio år eller yngre. Produktionen av detta övergreppsmaterial drivs på av efterfrågan. Vi ser också att svenska förövare idag ofta söker sina offer via nätet, genom att beställa och regissera övergrepp på barn i andra länder via webbkamera eller genom att söka kontakt med barn här i Sverige för sexuella syften. Övergrepp mot barn har en särställning i sin grymhet och sina konsekvenser. Varje enskild förövare har i dessa fall ofta utnyttjat många barn.

Vid varje uppmärksammat fall av sexuella övergrepp mot barn, unga eller vuxna ställs frågan hur detta kunde ha undvikits. Någon enkel lösning finns tyvärr inte. Det handlar om en rad åtgärder som kan ha preventiva effekter och minska vuxnas efterfrågan på barn. Fyra år med PrevenTell visar att det går att fånga upp de som känner rädsla för sina sexuella impulser.

PrevenTell är en etablerad verksamhet som drivs av CASM (Centrum för Andrologi och Sexualmedicin) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hittills under projekttiden har linjen tagit emot och dokumenterat över tusen samtal från hela landet. Över hälften av alla som ringer väljer att gå vidare i CASMs behandlingsprogram. Var fjärde har ett sexuellt tändningsmönster mot barn.

Det visar tydligt att personer med sexuellt riskbeteende och som är benägna att begå övergrepp mot barn söker hjälp om den erbjuds. Hur många övergrepp som förebyggs går inte att veta, men kostnaden för PrevenTell, cirka tre miljoner kronor om året, är väl motiverad. Det motsvarar ungefär kostnaden för tre års kriminalvård för en person, eller samhällets kostnad för två sexuella övergrepp (våldtäkt). Det handlar om en mycket liten kostnad i sammanhanget, men effekten är långt ifrån ringa.

Regeringen inväntar den tredje och sista delrapporten från PrevenTell, som ska in vid årsskiftet, för utvärdering. Inget tyder på att den tredje rapporten kommer att visa något mer än ett större antal mottagna samtal. De uppgifter regeringen efterfrågar finns redan i de befintliga delrapporterna. Ingenting hindrar att man redan nu tar ställning för fortsatt finansiering av den redan utvärderade hjälplinjen.

Nyckelfrågan är hur vi kan arbeta mot sexuella övergrepp och på ett effektivt sätt kan bekämpa efterfrågan på barn. Då de allra flesta övergrepp begås av tidigare icke dömda förövare måste prevention bygga på att behandla personer med riskbeteende innan övergrepp begås.

Det är oacceptabelt om verksamheten måste läggas ned trots bevis på att den fungerar. Finansiera verksamheten nu så PrevenTell kan fortsätta sitt viktiga arbete och förhindra sexuella övergrepp.


Stefan Arver, sektionschef, överläkare CASM
Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige
Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

UPPDATERING: Ansvarig minister Åsa Regnér svarade på vår debattartikel vilket gav hopp, dock är hon fortfarande inte beredd att lova fortsatt finansiering.

#DEBATT #PREVENTELL #HJÄLPTELEFON #FÖRÖVARE #FÖREBYGGANDE ARBETE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.