Blogg

Åsa Regnér kan inte vänta till det är för sent, hon måste #räddapreventell nu.

ECPAT och PrevenTell - #räddapreventell

I förra veckan beslutade majoriteten i Stockholm att rusta upp Kanalplan för 30 miljoner kronor. Utan att tycka någonting om huruvida det var en nödvändig investering eller inte, så kan summan tyckas väldigt stor i relation till vad det skulle kosta att ge hjälplinjen PrevenTell ett helt års fortsatt finansiering.

Till PrevenTell kan hen som är orolig för sin egen eller andras sexualitet ringa, många av de som ringer till PrevenTell har ett sexuellt tändningsmönster riktat mot barn, och ungefär hälften av de som kommer i kontakt med PrevenTell väljer att gå vidare till vård. Detta är en oerhört viktig insats i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.

Preventiva insatser för små

Varje gång ett nytt fall uppdagas så frågar vi oss: hur kunde det hända? Och svaret är delvis att de preventiva insatserna är för små. Det vi står inför nu är preventiv vård som fungerar, men som kanske inte får finnas kvar länge till.

Maria Arnholm lovade redan i april fortsatt finansiering, men sköt ändå beslutet på framtiden. I veckan ställde hon frågan till ny ansvarig minister Åsa Regnér om när fortsatt finansiering kan utlovas. Åsa Regnér svarar:

Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 aviserat sin avsikt att återkomma med besked om fortsatt finansiering. Jag ser fram emot att ta emot en ansökan från CASM som sedan kommer att beredas i Regeringskansliet.

Detta är ett mycket märkligt svar av den anledningen att PrevenTell skickade in den ansökan hon efterfrågar för länge sedan.

Varför är det akut att rädda PrevenTell?

Läget är nu akut eftersom PrevenTell behöver meddela sin personal om uppsägningar. Det handlar om personal med särskild kompetens, mycket specifika arbetsuppgifter och erfarenheter, vilka inte går att ersätta på kort sikt. Sägs de upp nu så är risken stor att de går vidare till andra arbeten, och när beslutet om finansieringen för PrevenTell väl fattas så finns det inte någon personal kvar.

Det regeringen väntar på är den sista delrapporten från PrevenTell som kommer in efter årsskiftet. De positiva resultaten från hjälplinjen finns dock redan presenterade i de tidigare delrapporterna, och ingenting tyder på att den sista rapporten kommer att innehålla några nyheter, förutom att antalet mottagna samtal har hunnit bli fler.

Regeringen och Åsa Regnér kan inte vänta till det är för sent. Det är nu det gäller, nu vi måste #räddapreventell.

#ÅSA REGNÉR #ECPAT #PREVENTELL #REGERINGEN #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN #FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.