Blogg

Vi kan inte vänta längre, vi måste #räddapreventell


Rädda PrevenTell

Idag har det gått nästan exakt 5 månader sedan dåvarande jämställdhetsminister Maria Arnholm lovade fortsatt finansiering för hjälplinjen PrevenTell. ”Stoppa övergrepp - innan de begås” skrev hon då, och vi kunde se att flera av de andra partierna höll med när vi ställde frågan till dem i vår kampanj mot en #sopigstraffskala.

Där sa till exempel Socialdemokraterna att ”Vi vill att den verksamhet som PrevenTell ägnar sig åt ska finnas tillgänglig i hela landet”, Miljöpartiet sa: ”vi förutsätter att finansieringen får en stabil lösning”, Moderaterna sa ”Projektet på Karolinska ska slutredovisas i december 2014, först då finns skäl att ta ställning till vad som ska hända med det framöver” och Centerpartiet sa att de ”tycker att PrevenTell är en bra satsning och finansieringsfrågan bereds just nu hos Regeringskansliet.”

Preventell billigare än en verkställd dom i våldtäktsmål

Alla svar finns att läsa här, det vi kan se är att alla partier är för väl fungerande preventiv vård, något PrevenTell bedriver. Problemet är alltså finansieringen. Det rör sig om 2,5 miljon kronor på ett år, en summa som inte slukar en hel statsbudget, det är inte heller en stor summa i jämförelse med vad en verkställande dom i ett våldtäktsmål faktiskt kostar.

Fredrik Dahlin, gruppchef på Kriminalvården gjorde nyligen en uträkning där kostnaden för att bedriva PrevenTell i ett år är lika mycket som en våldtäktsdom, vilket innebär att om PrevenTell förhindrar en våldtäkt på en tolvmånadersperiod, så har de finansierat sig själva.

Uträkningen Fredrik Dahlin gjort utgår från att ett år inom Kriminalvården kostar ca 1 miljon kronor. En våldtäkt på ett barn räknas i allmänhet som grov våldtäkt vilket innebär 4-10 års fängelse. Ett straff på 6 års fängelse kan alltså beräknas till 6 miljoner kronor- och då är det bara verkställigheten i Kriminalvården.

Detta är höga kostnader i förhållande till det som spenderas för att förebygga sexuella övergrepp. PrevenTells årliga budget på 2,5 miljoner kronor är alltså långt mindre än vad Kriminalvårdens kostnader är för att verkställa en enda våldtäktsdom.

PrevenTell går ut med varsel om uppsägning i dagarna, beskedet om fortsatt finansiering kan inte vänta längre. Vi måste #räddapreventell. Läs mer om vår rapportering om PrevenTell här.

#PREVENTELL #FÖRÖVARE #TELEFONLINJE #HJÄLPLINJE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.