Blogg

Kunskap och vård hade kanske kunnat förhindra övergreppen i Högsby

Domen i Högsby-målet
Foto: Janerik Henriksson TT

Idag föll domen. 21-årigen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för ett 60-tal grova sexuella övergrepp på totalt 14 barn som han begått på en förskola i Högsby. Han döms också att betala förhållandevis höga skadestånd till offren, där den högsta summan ligger på 232 000 kronor.

Den 21-årige mannen åtalades i början av sommaren på 26 åtalspunkter, varav 25 rör övergrepp mot barn. Barnen har vid tidpunkterna för övergreppen varit mellan 1 – 6 år gamla, övergreppen har i vissa fall också fotograferats och filmats.

Bevisningen mot den 21-årige mannen har varit stark. De fotograferade och filmade övergreppen tillsammans med starka vittnesmål, teknisk bevisning och 21-åringens egna erkännande och samarbetsvilja har varit avgörande, och nu döms han alltså till vård.

Vad innebär rättspsykiatrisk vård?

Döms man till rättspsykiatrisk vård är straffet inte tidsbestämt. Personen hålls inlåst på anstalt där hen får vård. I det här fallet har domstolen bedömt att det finns risk för återfall i allvarlig brottslighet, därför förenas vården med en särskild utskrivningsprövning. Det innebär att 21-åringen inte kan skrivas ut av läkare på kliniken, utan prövningen måste ske i domstol.

Det står idag inte klart hur lång tid 21-åringen kommer att vårdas, men med de störningar 21-åringen har kommer vårdtiden troligtvis att bli lång. Rättspsykiatrisk vård leder inte sällan till längre vårdtider än vad som skulle blivit fallet om fängelse istället utdömts, vilket är positivt.

Kunskap kan förhindra övergrepp

ECPAT har länge verkat för mer kunskap till alla som arbetar med eller för barn. Denna kunskap behövs i alla led, från domare till personal på förskolor. I det här specifika fallet hade kanske kunskap, bättre rutiner och liknande kunnat bidra till att den 21-årige praktikanten avslöjades tidigare så att övergrepp hade kunnat stoppas.

Vi menar att:

  • Det är oerhört viktigt att det är obligatoriskt med utbildning om sexuella övergrepp, kommersiell sexuell exploatering av barn och förövar- och offerpsykologi för de som utbildar sig till yrken inom skolan. Denna kunskap måste också följas upp med regelbundna obligatoriska utbildningstillfällen för dessa yrkesgrupper.
  • Det är även viktigt att barn får kunskap om rätten till sin egen kropp och hur de kan, och att de kan, kommunicera sina känslor.
  • Det är viktigt att skapa miljöer och rutiner som så långt det går försvårar möjligheten att förgripa sig på barn. Det kan t.ex. handla om toalettdörrar utan lås och att ny personal inte lämnas ensamma med barn.
  • Det måste finnas en beredskap vid misstanke om brott. Det får aldrig vara så att personal inte agerar för att de inte vet vad de bör göra.

Den förebyggande vården måste säkras och byggas ut

För en person som är orolig för sin sexualitet idag är det inte helt lätt att få hjälp. Att man dras sexuellt till ett barn är inte något man delar med sin husläkare, och vi måste därför se till att säkra finansieringen av hjälplinjen PrevenTell. Vi måste också se till så att vårdmöjligheter för de här personerna finns tillgängliga oavsett vart man bor i Sverige, på så sätt kan vi också förhindra att nya övergrepp sker.

#DOM #ECPAT #HÖGSBY #PREVENTELL #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.