Blogg

I ett ”tryggare Sverige” måste vi prioritera barnsexhandeln

Ett tryggare Sverige Alliansen

En fördjupning av vår debattartikel i gårdagens Expressen

Två veckor före valet lanserar Alliansen paketet ”Ett Tryggare Sverige”, där man bland annat vill skärpa straffen för olika vålds- och sexualbrott. Med ett undantag missar man helt den kritik som FN levererat mot Sverige vid ett flertal tillfällen: vår bristande lagstiftning när det gäller sexualbrott mot barn.

Bland Alliansens förslag finns en skärpning av straffet för köp av sexuell handling av barn. En bra åtgärd, men den lanserades redan 2013.

Utöver köp av sexuell handling av barn finns i Sverige idag böter i straffskalan för flera sexualbrott mot barn. Det är tydliga exempel på brott där påföljden inte motsvarar den allvarliga kränkning som barnet utsätts för. Böter i straffskalan innebär också, som vi påpekat i vår kampanj #sopigstraffskala, att förövarna inte får samma tillgång till vård och brotten inte får tillräcklig prioritet. Det innebär i sin tur att polisen inte får tillräckliga resurser för att utreda dessa brott.

I ”Ett Tryggare Sverige” nämner man åtgärder för att anpassa dömda till ett liv efter fängelsetiden. Vård och rehabilitering är viktigt. Ändå missar man att garantera fortsatt finansiering för den nationella hjälplinjen PrevenTell, som är samhällets enda specialiserade resurs för potentiella förövare innan själva brottet är ett faktum. Finansieringen tar slut vid årsskiftet. Hundratals människor som är rädda för att begå sexualbrott har under PrevenTells projekttid tagit kontakt och fått hjälp. Kostnaden för att driva – och utveckla – Preventells verksamhet kostar samtidigt inte mer än samhällets kostnad för en våldtäkt av normalgraden.

Beatrice Ask sexualbrott mot barn

En satsning på ett tryggare Sverige kan inte på detta sätt utesluta barn, där rättsskyddet idag har allvarliga brister vad gäller barnsexhandel. Justitieminister Beatrice Ask skrev så sent som för en vecka sedan en debattartikel i Expressen, som en kommentar på vår kampanj. Hon skrev att sexualbrott mot barn är högsta prioritet, och att vi ska ha ett starkt straffrättsligt skydd mot samtliga handlingar som innebär att barn utsätts eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. Ändå saknas märkligt nog denna prioritet bland förslagen och åtgärderna i ”Ett Tryggare Sverige”.

Vill Alliansen verkligen ge arbetet mot barnsexhandel högsta prioritet så behövs fler åtgärder nu.

Anders L Pettersson, generalsekreterare, ECPAT Sverige

#ALLIANSEN #BEATRICE ASK #ETT TRYGGARE SVERIGE #SEXUALBROTT MOT BARN #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Kampanjer #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.