Blogg

Kriminalvården: att verkställa en våldtäktsdom kostar mycket mer än det förebyggande arbetet

Förebygga övergrepp ECPAT

ECPATs kampanj #sopigstraffskala har slagit hårt och få har missat den. Ett av ECPATs starkaste argument för att sexualbrott mot barn inte ska kunna dömas till böter, är att ett så lågt straff som böter sällan genererar vård, något som är oerhört viktigt för att förebygga brott. På sopigstraffskala.se har våra riksdagspartier svarat på frågan om förebyggande vård, läs deras svar här.

För att få större inblick i hur olika verksamheter kan bidra i arbetet mot sexualbrott mot barn så bad vi Fredrik Dahlin på Kriminalvården att ge sin syn på problemet. Hans text kommer här.

Kriminalvårdens uppgift

Kriminalvårdens uppgift är att verkställa domstolarnas beslut och verka för att minska riskerna för återfall i brott. På mindre byråkratiskt språk betyder det att vi ska se till så att de fängelsestraff som döms ut verkligen genomförs, och göra vad vi kan för att de som dömts inte begår nya brott.

Kriminalvården ägnar sig alltså inte åt att stifta lagar, utreda brott eller att döma människor. Vi har alltså ingen åsikt om vilka straffnivåerna ska vara för olika brott, eller hur bevis ska värderas eller annat som hanteras på politisk nivå eller av andra myndigheter. Med detta avsnitt vill vi dock helt enkelt kasta ljus över vad vi faktiskt kan och inte kan göra.

Vad Kriminalvården kan förhindra, och inte

Inom Krimnalvården bedrivs behandlingsprogrammet ROS (Relation och Samlevnad) riktat till förövare av sexualbrott. Utvärderingar har visat att det har en viss positiv effekt på att minska risken för återfall i brott. Kriminalvården kan alltså bidra till att minska risken för att sexualbrott upprepas. Den risken är emellertid tämligen låg, jämfört med andra våldsbrott. Istället begås de allra flesta sexualbrott av förövare som inte tidigare är dömda.Detta innebär att förebyggande arbete, prevention, av sexualbrott måste inriktas mot det individer som ännu inte begått något brott.

Vad kostar övergreppen?

Att värdera kostnaden för ett övergrepp är naturligtvis mycket svårt. Vilka kostnader ska räknas in; offrens lidande, anhörigas lidande, allmänhetens oro för att övergrepp pågår? Kanske sjukvårdskostnader för offer, vård av förövare och polisens utredningskostnader, listan kan göras mycket lång, men den kommer ändå inte att kunna täcka in det lidande som övergreppen medför.

Det som här kan beskrivas är Kriminalvårdens kostnader till följd av sexualbrott, i en tämligen grov uppskattning:

En plats på anstalt kostar ungefär en miljon kronor per år. Kriminalvården har 379 antal platser för sexualbrottslingar vilket bedöms kosta motsvarande antal miljoner per år. Därtill kommer kostnader för klienter i frivård.

Kostnaden för att verkställa ett enda brott kan alltså grovt uppskattas till 1 miljon kronor per utdömt år i fängelse. En våldtäkt på ett barn räknas i allmänhet som grov våldtäkt vilket innebär 4-10 års fängelse. Ett straff på 6 års fängelse kan alltså beräknas till 6 miljoner kronor- och då är det bara verkställigheten i Kriminalvården.

Detta är alltså relativt höga kostnader i förhållande till det som spenderas för att förebygga sexuella övergrepp. Hjälplinjen PrevenTell vid Karolinska sjukhuset har till exempel haft en årlig budget på 2,5 miljoner kronor, alltså långt mindre än vad Kriminalvårdens kostnader är för att verkställa en enda våldtäktsdom.

#FREDRIK DAHLIN #KRIMINALVÅRDEN #SEXUALBROTT MOT BARN #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Kampanjer #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.