Blogg

Orimligt att sexualbrott mot barn straffas med böter #sopigstraffskala

#Sopigstraffskala på SVT Opinion

Debattartikel av ECPATs generalsekreterare på SVT Opinion

I dag kan förövare dömas till böter för en rad sexualbrott mot barn i Sverige. Det är en oacceptabel situation som försvårar polisens arbete, kränker de barn som exploateras och gör vården svårtillgänglig för förövarna.

FN:s barnrättskommitté har vid flera tillfällen riktat kritik mot att Sverige har kvar böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Sverige måste ta kritiken på allvar och åtgärda detta missförhållande.

I dag finns böter i straffskalan för flera sexualbrott mot barn, bland annat köp av sexuell handling av barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt med barn i sexuellt syfte och ringa barnpornografibrott.

Det är en orimlig rättsordning med flera konsekvenser, varav tre är särskilt allvarliga:

  1. Med böter i straffskalan får inte brottet den prioritet, och polisen därmed inte de resurser, som behövs för att effektivt utreda dessa sexualbrott. Tar man bort böter betyder det ökade polisresurser, och därmed fler uppklarade brott och fler identifierade barn som kan räddas ur pågående övergreppssituationer.
  2. Det betyder i sin tur också fler identifierade förövare. Vård av förövare är en viktig insats i det förebyggande arbetet. Med böter i straffskalan är risken stor att förövaren aldrig erbjuds möjlighet till vård.
  3. Böter som påföljd motsvarar inte brottets allvar. Barnet som exploateras får inte ett erkännande av den oerhörda kränkning som ett sexualbrott innebär.

Böter i straffskalan motsvarar heller inte Sveriges åtagande gentemot barnkonventionens tilläggsprotokoll ”Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi”. FN:s Barnrättskommitté granskar regelbundet hur de länder som undertecknat protokollet lever upp till det.

Senast Sverige granskades var 2011, och fick då ta emot skarp kritik av kommittén, som bland annat menade att böter inte är ett proportionerligt straff för sexualbrott mot barn.

I januari nästa år är regeringen kallad till Genève för en ny hearing för Sveriges uppfyllelse av hela barnkonventionen, inklusive de två tilläggsprotokoll som Sverige ratificerat. Hearingen följs av en ny rapport under början av 2015.

Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller barns rättigheter, men en lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnperspektiv.

En rundfrågning som ECPAT Sverige gjort bland riksdagspartier, och som finns att läsa på sopigstraffskala.se, visar att det finns en blocköverskridande enighet i att se över straffskalan för sexuell exploatering av barn.

Låt oss i januari kunna skicka politiker till Genève med ett tydligt budskap: Vi tar bort bötesstraff för sexualbrott mot barn.

#BÖTER #SEXUALBROTT MOT BARN #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Kampanjer #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.