Blogg

CSR som förhindrar rubriker som ”1304 barnporrbilder i arbetsplatsdatorn”

CSR 2.0 ECPAT SVERIGE

Att företag arbetar med CSR är i sig ingenting nytt, men att på riktigt ta ansvar i sitt arbete och göra mer än att bidra ekonomiskt, är något som växer bland företag, till vår och många andras glädje.

I Almedalen är Corporate Social Responsibility, företags samhällsansvar, ett hett ämne. ECPAT deltar i två seminarium i frågan, We Effect, Anagram och LO-TCO är bara några som också tar upp frågan om CSR, med ett fokus på faktiska åtgärder företag kan vidta för att bidra till en bättre värld.

ECPAT har idag ett nära samarbete med flera företag och branscher som direkt kan påverka situationen med barnsexhandel idag. Det handlar om Finanskoalitionen mot barnpornografi som stoppar transaktioner för övergreppsmaterial och på så sätt hjälper Rikskriminalpolisen i utredningar, om resebranschen som kan utbilda personal och resenärer på resmål för att öka benägenheten att anmäla misstänkta fall av barnsexturism och det handlar om internetoperatörer som hjälper Rikskriminalpolisen att blockera sidor med barnpornografiskt innehåll. Ett av våra tydligaste exempel på hur riktigt bra CSR kan fungera är vårt samarbete med telekombranschen och Telenor.

Telenor engagerar sig i många led. Dels är de huvudsponsorer till ECPAT Sverige, deras årliga bidrag hjälper till att finansiera vårt fortsatta arbete mot barnsexhandeln. De arbetar också mycket med informationsspridning och de har bildat ett eget ECPAT Team som arbetar med detta internt. De har implementerat ECPATs arbetsplatspolicy som innebär att de aktivt förebygger övergrepp mot barn internt, och att de har en beredskap för om övergrepp skulle begås av medarbetare. Framförallt så arbetar de med att utveckla sina nuvarande och kommande produkter för att försvåra att dessa produkter missbrukas för att handla med med barn och övergreppsmaterial.

Eftersom en stor del av handeln med barn idag sker via internet, riskeras olika produkter och tjänster att missbrukas i detta avseende. Av den anledningen är det mycket viktigt att Telenor tar ett helhetsansvar också för de produkter de själva erbjuder. I maj blev ECPATs och Telenors samarbete utsett till Årets Företagssamarbete av branschorganisationen FRII, och deras motivering beskriver vikten av CSR väldigt bra:

ECPAT Telenor Årets Företagssamarbete CSR

Det här är CSR på riktigt. Kopplingen mellan företagets och organisationens kärnverksamhet visar vägen och inspirerar såväl internt som externt. Ett särskilt team har bildats för att se till att samarbetet genomsyrar all verksamhet hos företaget och externt har flera företag inom andra branscher valt att ta efter. Organisationen bidrar med värdefull expertis som gör att företagets tjänster och produkter inte missbrukas. När många andra företagssamarbeten går ut på att sälja mer, syftar detta till raka motsatsen. Här är det blockering som är vägen till framgång. För sitt samarbete i syfte att blockera barnpornografi på nätet går priset som Årets Företagssamarbete 2013 till ECPAT Sverige och Telenor Sverige.

Fler aktörer i näringslivet måste ta liknande helhetsgrepp som Telenor; inse sin roll i samhället idag och ta ansvar där de kan. När vi alla är villiga att bidra kan vi med kraft förhindra att barn blir utsatta för övergrepp, innan de begås.

För att kunna bidra i kampen mot barnsexhandeln behöver företag dock inte ingå i någon av ovan nämnda branscher. De allra flesta av oss har någon gång stött på rubriker som ”1304 barnporrbilder i arbetsplatsdatorn” eller ”Företagare hade 449 porrbilder på barn”, tjänstedatorer blir i händerna på en konsument av övergreppsmaterial ett brottsredskap. I andra fall kan datorn användas för att kontakta barn i sexuella syften på nätet, många av dessa personer har visat sig vara kontaktbara dygnet runt, även under arbetstid. Samma slags problematik gäller vid tjänsteresor. För vissa resenärer luckras de normala värderingarna upp under resan och någon kanske tillåter sig att besöka barer där minderåriga exploateras sexuellt. De flesta förövarna är ”vanliga” personer utan pedofil läggning och de kan finnas på precis vilket företag som helst.

För tillfällen som dessa bör ett företag ha en beredskap, och det kan man få genom kunskap och ECPATs arbetsplatspolicy. När man läser det såhär, känns det då inte ganska självklart att en arbetsgivare tar det ansvar de kan i dessa frågor, precis som de gör i andra?

Välkommen CSR 2.0.

#ALMEDALEN #CSR #ECPAT #FÖRETAGSSAMARBETE #TELENOR
0
Kategorier: Almedalen Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.