Blogg

Finanskoalitionen stoppar betalningar för övergreppsmaterial på nätet

Finanskoalitionen mot barnpornografi

2007 tog ECPAT Sverige initiativet att skapa en Finanskoalition mot barnpornografi i dialog med Skandiabanken, Rikskriminalpolisen, Finansinspektionen, Bankföreningen, CGI och Setterwalls Advokatbyrå. Idag är Finanskoalitionen ett unikt samarbete mellan privata, offentliga och ideella aktörer. I eftermiddag hålls Finanskoalitionens seminarium i Almedalen där bland andra ECPATs generalsekreterare finns på plats för att diskutera vad företag kan och bör göra, för att stoppa handeln med barn.

Finanskoaltionens gemensamma arbete är ett mycket bra exempel på hur näringslivet engagerat sig i kampen mot barnsexhandel. Arbetet har lett till att antalet kommersiella internetsidor med övergreppsmaterial på barn har minskat betydligt de senaste åren, och idag är det näst intill omöjligt att köpa övergreppsmaterial på internet med traditionella betalsätt, exempelvis via kontokort.

Tekniken är dock under ständig utveckling vilket gör att också brottsligheten hittar nya vägar, och att den snarare ökar i omfattning än minskar. Nya betallösningar är något som blir en utmaning när det kommer till handel med barn i form av övergreppsbilder, många av betallösningarna ger köparen ökad anonymitet och betalningarna blir därför svårare att spåra och förövaren svårare att hitta.

Christopher Nordin och Andreas Henning har på uppdrag av CGI Sverige skrivit sin examensuppsats från KTH om just nya betalvägar, för att kunna bidra i arbetet med att stoppa denna typ av betalningar via de finansiella systemen. Alternativa betalvägar som virtuella valutor är attraktiva för människor med kriminella avsikter då de inte har någon central styrning, och därför inte heller någon kontroll. Idag finns det ca 400 kryptovalutor, vilket i detta sammanhang innebär många nya vägar att anonymt köpa övergreppsmaterial på barn med.

Förenklat så kan man säga att Henning och Nordin i sin uppsats kartlagt dessa tjänster, och tillverkat ett verktyg som kan uppskatta hur stor riskfaktor en viss betallösning har för att missbrukas. Detta görs genom kriterier som hur hög grad av anonymitet användaren erbjuds, och vilken transaktionshastighet betallösningen har. Eftersom kraven på anonymitet är hög hos köparna, riskerar verktyg som kräver få personliga uppgifter att missbrukas i större utsträckning än andra. Christopher Nordin tror att möjligheten att helt kunna stoppa missbruk i finansiella system förmodligen en utopi, men att det finns många tillvägagångssätt för att begränsa missbruk: - Att kunna säkerställa de faktiska personerna bakom en transaktion är en nyckelfaktor för att begränsa missbruk, men berör samtidigt kontroversiella områden såsom personlig integritet. Här krävs fortsatt arbete för att säkerställa att en viss nivå av personlig integritet kan upprätthållas, samtidigt som utredning av misstänkta transaktioner tillåts.

Det betyder mycket för Finanskoalitionen att det finns ett verktyg som detta. Finanskoalitionen har redan kunnat stoppa i princip alla traditionella betalningsmetoder, och på det här sättet så får de nu hjälp att prioritera hur de ska fortsätta sitt arbete.

_____________________________________________________________________________________

Barnsexhandel i Sverige - vad kan företag göra? Detta är ett seminarium där ECPAT, Rikskriminalpolisen och Bankföreningen berättar om hur situationen med barnsexhandeln ser ut idag, både i Sverige och utomlands. Vilka utmaningar står vi inför när vi ska fortsätta kampen mot barnsexhandeln?

När? Måndagen den 30 juni, kl 14.30 – 15.30 Var? Best Western Hotell, Strandgatan 34

#ALMEDALEN #BARNPORNOGRAFI #BARNSEXHANDEL #FINANSKOALTIONEN #NYA BETALVÄGAR
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Almedalen Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.