Blogg

Barn ska inte tvingas in i äktenskap, barn ska vara barn

Dagens Nyheter 13 juni 2014

Barnäktenskap Indien

För några veckor sedan kunde vi läsa i Dagens Nyheter att 40.000 barn gifts bort i Indien varje dag. Att tre av fyra flickor mellan 20-24 år i Niger gifts bort före 18 års ålder, och ingen har nog missat det irakiska lagförslaget om att sänka giftasåldern till nio år. Redan 2010 giftes 42 000 flickor i Irak i åldrarna 10-14 år bort, enligt webbsidan Tabnak. De högsta talen för barnäktenskap finns i de allra fattigaste länderna, men visste ni att det enligt Ungdomsstyrelsen också finns 70 000 barn och unga i Sverige som upplever att de själva inte får välja vem de ska gifta sig med? Det är en hög siffra för ett land som vårt, ett land som bör visa vägen och ge alla barn möjligheten till en trygg barndom.

Barnäktenskap Niger Arabvärlden

Regeringen vill av den anledningen skärpa reglerna kring barnäktenskap och införa ett nytt brott: äktenskapstvång. Det är idag olagligt att tvinga någon att gifta sig, men det går inte att döma någon om det inte funnits tvång under själva vigselakten och detta är ett exempel på vad regeringen vill ändra i och med det nya lagförslaget. Man vill också helt ta bort möjligheten till dispens att gifta sig före 18 års ålder, med motiveringen att alla barn ska ges samma skydd. Men är detta tillräckligt?

Barnäktenskap är förödande för dessa barn som reduceras till handelsvaror och löper stor risk att utsättas för sexuella övergrepp och exploatering. Utifrån synen på barnets rättigheter i Sverige är det en självklarhet att alla barn måste skyddas mot att ingå äktenskap. Även efter regeringens skärpning finns det dock undantagsregler som gör att barnäktenskap kan komma att erkännas i efterhand. 

Är du i Almedalen idag så får du inte missa UNICEF Sveriges och Tostan Sveriges seminarium om barnäktenskap och huruvida regeringens nya lagstiftning är tillräcklig för att skydda barn, både nationellt och internationellt. Vi måste se till så att barns rättigheter alltid tillgodoses, det innebär bland annat att inget barn någonstans ska tvingas in i äktenskap och utsättas för övergrepp. Barn ska alltid vara barn.

#ÄKTENSKAPSTVÅNG #ALMEDALEN #BARNÄKTENSKAP #ECPAT #UNICEF
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Almedalen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.