Blogg

Fotbolls-VM ökar risken för handel med barn

Kaká Fotbolls-VM ECPAT

Det är snart dags för världsmästerskapet i fotboll i Brasilien. Sverige får inte spela den här gången, men människor från hela världen kommer att besöka Brasilien med anledning av sportevenemanget, även svenskar. Vid stora evenemang som VM ökar risken för handel med barn. Turister står för en del av efterfrågan, vilket gör det oerhört viktigt att du som besökare tar ditt ansvar och alltid anmäler misstänkt barnsexhandel, något som Brasiliens fotbollsstjärna Kaká också uppmanar till. 

En tävling i den här storleken påverkar lokalbefolkningen mycket, både vuxna och barn, både positivt och negativt. Risken för kommersiell sexuell exploatering av barn ökar i och med människors resande. Det finns de som reser i syfte att utnyttja barn, men också de som gör det när det egna samhällets moraliska krav upplevs som avlägsna och tillfälle plötsligt ges.

2013 bestämde sig ECPAT, Terre des Hommes, Free a Girl och Plan Nederländerna sig för att försöka kartlägga barnsexhandeln i Brasilien; hur stort är problemet? Vilka är förövarna och vilka drabbas? Hur kan vi förhindra att detta sker? Vi har sammanfattat slutsatserna.

Hur ser den kommersiella sexuella exploateringen av barn ut i Brasilien?

 • Geografiskt sett finns handeln med barn på alla platser i Brasilien. Även om detta är svårt att kartlägga, då mörkertalet är stort, så tyder anmälningarna på att barnsexhandeln har ökat de senaste åren.
 • Det är väl känt att turister utnyttjar barn sexuellt i samband med resande, dock tyder siffrorna på att barnsexturismen har minskat något, även om det fortfarande är ett alltför stort problem.
 • Det finns ingen direkt koppling mellan just sportevenemang och övergrepp mot barn. Men stora evenemang över lag gör barnen utsatta, de ökade möjligheterna till arbete kan vara en orsak till detta. Föräldrar får kanske jobb på en byggarbetsplats och lämnar av den anledningen sina barn ensamma hemma, det kan också vara så att arbetarna på de stora arenorna exploaterar barn sexuellt i och med att de utsatta barnen söker sig till arbetsplatserna för att de vet att många potentiella förövare finns där.
 • Barnens utsatthet ökar också i och med att infrastruktur och bostäder förflyttas i och med stora byggen, vilket tenderar att skada de sociala skyddsnäten som då lämnar barnen i en än större risksituation.
 

Vilka typer av kommersiell sexuell exploatering ser man i Brasilien? 

 • En stor del av de socialt  och ekonomiskt utsatta barnen i Brasilien är beroende av droger, många av dem finansierar sitt beroende genom att sälja sina kroppar. Ofta i utkanten av städerna, på bensinstationer eller på övergivna vägar.
 • Sexuell exploatering där barn köps och säljs i nöjesdistrikt.
 • En stor del av handeln med barn sker också med makthavare som förövare, det kan vara politiker, socialarbetare eller affärsresenärer.

Vad kan vi göra?

Handeln med barn i sexuella syften går inte att lösa kortsiktigt, men snabba insatser är viktiga för att kunna ge barnen skydd NU. Enligt rapporten krävs en omedelbar gemensam kraftsamling av regering, skolor, organisationer och andra parter som kan bidra. Barnsexhandeln måste få en plats på den politiska agendan för att barns rättigheter ska kunna säkras, och för att det ska kunna ges tillfälligt skydd för barn som utsätts för sexuella övergrepp under fotbolls-VM.

... och på längre sikt?

 • Statliga myndigheter måste arbeta med uppsökande verksamhet för att identifiera och arbeta med barn och ungdomar i utsatta situationer. De måste fokusera på områden där narkotikaanvändandet är högt och de måste garantera särskild vård till dessa barn.
 • Ideella organisationer som är specialiserade på juridiskt skydd för barns rättigheter måste stärkas och stödjas.
 • Kampanjer som syftar till att förebygga barnsexhandel bör rikta sig till alla, och inte fokusera på en specifik typ av potentiell gärningsman, vilket tidigare skett i Brasilien. Detta är viktigt för att befolkningen i stort ska förstå att den största delen av problemet är inhemskt, att det främst handlar om brasilianska förövare och profitörer, och att handeln med barn inte bara drivs av barnsexturismen.
 • Alla som arbetar med eller för barns rättigheter måste få utbildning om barnsexhandeln för att kunna hjälpa de utsatta barn de eventuellt möter i sina yrken.

Beskrivningen av barnsexhandeln i Brasilien skiljer sig på vissa punkter från Sverige, men det finns också många likheter. Vi har både svenska förövare, profitörer och offer - något som är väldigt viktigt att inse för att kunna motarbeta denna cyniska handel. Det är inte bara något som sker långt borta i Brasilien, som vi inte har någon del i. Åtgärderna som föreslås i rapporten är också väldigt lika de som ECPAT Sverige arbetar med lokalt. Vi vill utöka utbildning, vi vill förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och vi vill synliggöra problemen och öka allmänhetens kännedom om att den nattsvarta handeln med barn för sexuella ändamål tyvärr finns överallt.

Att du läst hela vägen hit är oerhört viktigt, det betyder att du tagit del av viktig information som du kan sprida vidare. Men det viktigaste av allt: oavsett om du besöker fotbolls-VM, åker på semester i Europa eller går på en gata i Göteborg; ANMÄL ALLTID ALLA MISSTANKAR. Du kan anmäla direkt till polisen, eller till ECPAT Hotline, om du befinner dig i Brasilien ring 100. Det kan rädda barn. Du kan rädda barn.

Läs hela rapporten här.

#BARNSEXTURISM #BRASILIEN #EXPLOATERING AV BARN #FOTBOLLS-VM
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.