Blogg

Utsatta barn måste ha rätten på sin sida – utbilda rättsväsendet om barnsexhandel

Regisserade våldtäkter på barn

För en vecka sedan häktades en person misstänkt för att ha betalat för att få regissera sexuella övergrepp på barn. Från sin dator i Uppland bestämde han i realtid vad pojkar och flickor skulle utsättas för. Polisen arbetar nu med att identifiera barnen, som misstänks komma från Filippinerna. En av anledningarna till det är ett tidigare fall från 2013, där en person från Hässleholm fälldes för ett liknande brott mot filippinska barn. Åklagaren i Uppsalafallet menar att bevisläget är bra.

Bristen på barnrättsperspektiv som hovrättsdomen mot mannen i Hässleholmsfallet visade på är ett orosmoln som också vilar över det här fallet. En av de tydligaste lärdomarna från Hässleholmsfallet är att det finns stora brister i kunskapen om barnsexhandel i rättskedjan. Hovrätten menade då att det faktum att förövarna kände barnen var förmildrande, och i domen kunde en bland annat läsa:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

Vi vände oss mot att en över huvud taget talade om förövare som tar ”hänsyn” när ett så grymt brott begåtts, att rätten förminskade brottet på detta sätt visade också på stor okunskap om barnsexhandel. Fallet var unikt i svensk domstol men brottet var det inte, och trots svårigheterna att avslöja denna brottslighet har nu nya svenska fall dykt upp.

Nu åtalas den person från Uddevalla som misstänks för att via Skype ha uppmanat en Linköpingsbo att våldta en sexårig flicka utifrån hans instruktioner.

Barnsexturism via webbkamera

I en rapport från holländska Terre des Hommes uppskattas att tiotusentals barn bara i Filippinerna är offer för vad de kallar webcam child sex tourism: där en förövare från en plats via webbkamera möjliggör eller regisserar sexuella övergrepp på ett barn på annan plats. Barn efterfrågas överallt, både på Filippinerna och i Sverige, som det nu aktuella fallet från Uddevalla och Linköping visar.

Förövarna går att hitta överallt, bland annat här i Sverige. När rapporten skrevs i slutet av 2013 hade bara sex förövare i hela världen gripits för detta brott, varav en i Sverige. Mörkertalet får med andra ord antas vara mycket stort.

En särskilt utmaning för rättsväsendet

Den Europeiska finanskoalitionen skriver i en rapport från slutet av förra året att övergrepp som regisseras via webbkamera nu är en särskild utmaning för rättsväsendet. De viktigaste åtgärderna som koalitionen lyfter fram i arbetet mot denna brottslighet är en kunskapshöjning för domare, åklagare och advokater. Skulle dessa grupper få utbildning om barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi så skulle den rättsliga hanteringen i domstol få ett bättre barnrättsperspektiv. Inför obligatorisk utbildning NU, först då kanske vi slipper uppleva domar som liknar hovrättsdomen i Hässleholmsfallet igen.


>> Skriv under för obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar på Triggeruppmaningen.se. <<

#HÄSSLEHOLMSFALLET #ÖVERGREPP SKYPE #REGISSERADE ÖVERGREPP #UTBILDNING #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Regisserade övergrepp

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.