Blogg

Rösta med hjärtat i EU-parlamentsvalet

ECPAT EU-parlamentsvalet

Det är supervalår och det första valet närmar sig. Det är nu på söndag det händer. Det är nu vi bestämmer hur de närmsta fem åren ska se ut, vem och vilka som ska bestämma, vilka värdegrunder vi vill att vårt EU ska ha, och hur kampen för barns rättigheter ska fortsätta. 

Vi ser ett samhälle idag där kalla vindar blåser, där det gör det viktigare att du är med och påverkar. Det är också ett oerhört viktigt val när det kommer till barns rättigheter och barnsexhandel. Vi ser profitörer, förövare och offer i hela Europa, och det krävs krafttag för att kunna minska lönsamheten, stävja efterfrågan och på så sätt rädda de barn som idag utsätts.

I och med nätets framfart blir handeln med barn allt mer global. Internet öppnar dörrar som tidigare inte fanns, och spridningen av övergreppsmaterial på barn sker blixtsnabbt och till människor i hela världen. Förövare kanske reser enbart i syfte att utnyttja barn sexuellt. Anledningarna kan vara många, kanske känns det mer tillåtet för att kulturen är en annan, där man är befriad från det egna samhällets moraliska krav. Men det som alltid driver handeln är efterfrågan. Ofta dokumenteras övergreppen i samband med resande och sprids sedan vidare på nätet vilket innebär en ytterligare kränkning för barnet. Profitörer gynnas av efterfrågan och flyttar varan dit handeln gynnas bäst. Varan i dessa övergrepp är barnen. Människohandel för sexuella ändamål är något som sker även i Sverige, med svenska barn.

Siffror från den brittiska hotlinen Internet Watch Foundation visar att 81% procent av de barn som förekom i det övergreppsmaterial som IWF analyserade 2013 bedömdes vara 10 år eller yngre. 51% av materialet visade vuxna som utsatte barn för sexuella övergrepp, våldtäkt och tortyr. Det är akut.

EU kan göra skillnad. Alla EU:s medlemsländer har antagit FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla länder ska arbeta för att barns rättigheter gynnas i all politik och i alla situationer. Sedan 2000 har EU arbetat mer för att säkerställa detta även på EU-nivå, men trots att en av portalparagraferna i Lissabonfördraget slår fast att EU ska arbeta för att stärka och skydda barn rättigheter så åsidosätts dessa  rättigheter i många av EU:s beslut. Vi måste komma längre.

Viktiga steg har dock tagits i kampen mot barnsexhandeln under den senaste mandatperioden. Bland annat har  två direktiv antagits, 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och 2011/93/EU om förebyggande och bekämpande av sexuella övergrepp och exploatering av barn. Direktiven ska säkra barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel, men är ännu inte implementerade överallt, trots att det skulle skett 2013.

Strålkastare har under den senaste mandatperioden riktats mot det växande problemet med trafficking. Som ett led i att intensifiera arbetet mot trafficking har en EU-koordinator utsetts för människohandelsfrågor. Även civilsamhället har inkluderats i det här arbetet – bland andra ECPAT, som direkt får möjlighet att bidra med sina perspektiv och lämna förslag till kommissionen.

Vi måste nu fortsätta det viktiga arbete, det som behövs är engagerade politiker som för upp barns rättigheter och barnsexhandel på agendan. Din röst är viktig. Det sker ett arbete på EU-nivå som du kan påverka. Vi behöver fler politiker på EU-nivå som driver frågor om barns rättigheter, som tar hänsyn till barnen i de viktiga beslut som fattas.

Rösta med hjärtat på söndag. 

#BARNS RÄTTIGHETER #BARNSEXHANDEL #ECPAT #EUROPAPARLAMENTSVAL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.