Blogg

Svaren på era frågor om blockering av sidor med övergreppsmaterial på barn på nätet

Efter gårdagens blogginlägg om att Piratpartiet motsätter sig polisens blockering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet, fick vi många frågor. Vi har därför sammanställt dem här och hoppas att ni ska få svar på era funderingar. 

Blockering av barnpornografi

Varför stänger vi inte ner sidorna istället för att bara blockera dem? 

Svensk polis har inte mandat att stänga ner sidor i andra länder och lagstiftningen i det aktuella landet ger kanske inte alltid möjlighet till det. Svensk polis använder blockeringen som ett medel att slå mot den svenska efterfrågan och lönsamheten. Polismyndigheter och hotlines i Sverige och andra länder tipsar varandra för att stänga sidor.

Hur hjälper svensk blockering när materialet kanske ligger på en vietnamesisk server? 

Blockeringen sker från Sverige vilket innebär att sidan är blockerad här, men kanske inte i andra delar av världen vilket betyder att materialet fortfarande kan finnas tillgängligt. Att vi blockerar sidorna från Sverige betyder inte att vi blundar för den globala barnsexhandeln, utan det är en åtgärd för att minska tillgången. Polisen lägger en bråkdel av tiden i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn på blockeringen.

Vem ser till så att sidor inte blockeras felaktigt? 

Alla sidor som blockeras har polisen bedömt innehålla olagliga övergreppsbilder/filmer.

Är det rättssäkert att blockera sidor med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn? 

Polisen som sköter blockeringen av sidor med dokumenterade sexuella övergrepp på barn har kompetensen och det yttersta ansvaret för rättssäkerheten när det kommer till blockeringar.

Varför lägger inte ECPAT tid på att arbeta för förändringar som verkligen gör skillnad?

ECPAT tog initiativ till blockeringen 2005, ett samarbete som sedan dess sköts av polisen. ECPATs prioriterade frågor just nu är utbildning och kunskap, en lagstiftning som motsvarar brottens allvar och utökade och förbättrade vårdmöjligheter för potentiella och dömda förövare. ECPAT vill att:

  • Utbildning om barnsexhandel, offer- och förövarpsykologi införs på alla utbildningar där studenterna kommer att arbeta med eller för barn. Regelbunden utbildning behövs också för rättsväsendet, socialtjänsten, skolväsendet mfl.
  • Lagstiftningen måste skärpas så att straffen motsvarar brottens allvar och därmed får högre status och prioritet, vilket också leder till att polisen får utökade resurser till att utreda dessa brott.
  • Vårdmöjligheterna för såväl potentiella som dömda förövare måste utökas och förbättras så att de omfattar män, kvinnor, pojkar och flickor i hela Sverige. Ett första steg är att se till PrevenTells verksamhet blir permanent och får större spridning.

Vill ECPAT filtrera bort övergreppen genom blockering för att slippa se? 

Nej. ECPAT vill genom olika åtgärder minska efterfrågan och slå mot lönsamheten för dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det är ett problem att en del inte orkar se barnsexhandelns cyniska verklighet. Blockeringen är inte att blunda för problemet, utan att begränsa tillgängligheten till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

Kan man anmäla övergreppsmaterial man hittar på nätet anonymt?

Ja, ECPAT driver en hotline där man anonymt kan anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism, grooming eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Tipsen vidarebefordras till polisen som utreder. Att anmäla misstänkta övergrepp är viktigt, ett tips kan vara den pusselbit polisen behöver för att identifiera en förövare eller ett barn och därmed stoppa en pågående övergreppssituation. På ecpathotline.se finns också en informationssida där du kan läsa mer om hur det fungerar.

#BARNPORNOGRAFI #BLOCKERING #ECPAT #PIRATPARTIET #POLISEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.