Blogg

ECPAT och Telenor - Årets Företagssamarbete 2013

Årets Företagssamarbete 2013 - ECPAT och Telenor

Varje år utser FRII Årets insamlare under konferensen Insamlingsforum, i år fick ECPAT Sverige och Telenor Sverige priset för Årets Företagssamarbete 2013. Vinnarna utseddes av en tungt meriterad jury bestående av representanter från Veckans Affärer, Berghs School of Communication, Hjärnfonden och FRII som beskriver ECPATs och Telenors samarbete som ”CSR på riktigt”.

ECPAT och Telenor har sedan flera år tillbaka samarbetat i kampen mot barnsexhandeln, något vi på ECPAT är oerhört stolta över. Det är ett unikt samarbete som bygger på socialt ansvarstagande, inte bara på pappret utan också i verkligheten. Vad innebär då det?

Jo, eftersom en stor del av handeln med barn för sexuella ändamål sker på nätet riskerar olika tjänster och produkter att missbrukas i detta avseende. Företag inom exempelvis telekombranschen har därför ett ansvar, ett socialt ansvar att se till så att deras tjänster och produkter inte används för barnsexhandel, något som Telenor arbetar aktivt med.

Telenor har tagit ställning, de vill inte bidra till kommersiell sexuell exploatering av barn. De har därför antagit en policy mot barnsexhandel, haft flera utbildningsinsatser om barnsexhandel i syfte att förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas i detta avseende. För att ställningstagandet och arbetet skall vara en integrerad del i Telenors verksamheter har de även startat ett ECPAT Team, en grupp ambassadörer som finns representerade på Telenors lokala kontor, som också sprider kunskap om barnsexhandel vidare inom företaget.

Detta samarbete är en viktig del av Telenors och Bredbandsbolagets strategi för samhällsansvar. Som internetleverantör är vi med och förändrar samhället till det bättre. Samtidigt vet vi att nätet används för att kränka barnens rättigheter. Därför samarbetar vi med ECPAT för att motverka barnsexhandel och med polisen för att blockera barnpornografi på nätet, säger Johnny Gylling, CSR-koordinator på Telenor Sverige. 

Vi är oerhört stolta över vårt samarbete med Telenor. Med ökad bandbredd och ökat internetanvändande är risken stor att barnsexhandeln ökar, då behöver vi fler företag som Telenor som tar sitt sociala ansvar.

Konkreta tekniska lösningar kommer att lanseras inom kort i Telenors produkter och Johnny Gylling ser stora möjligheter att utveckla samarbetet inför framtiden:

Vi vill gärna fördjupa samarbetet med ECPAT på flera sätt. Vi lanserar snart ett nytt sätt att rapportera till ECPAT Hotline via mobiltelefonen. Vi vill också fortsätta att utveckla vårt ECPAT-team till fler kontor.

ECPAT Telenor Årets Företagssamarbete CSR

FRII:s motivering till priset för Årets Företagssamarbete 2013 lyder:

Det här är CSR på riktigt. Kopplingen mellan företagets och organisationens kärnverksamhet visar vägen och inspirerar såväl internt som extern. Ett särskilt team har bildats för att se till att samarbetet genomsyrar all verksamhet hos företaget, och extern har flera företag inom andra branscher valt att ta efter. Organisationen bidrar med värdefull expertis som gör att företagets tjänster och produkter inte missbrukas. När många andra företagssamarbeten går ut på att sälja mer syftar detta till raka motsatsen. Här är det blockering som är vägen till framgång. För sitt samarbete i syfte att blockera barnpornografi på nätet går priset för Årets företagssamarbete 2013 till ECPAT Sverige och Telenor Sverige. 

Läs mer om Insamlingsforum och de andra priserna här.

#BARNSEXHANDEL #CSR #ECPAT #FÖRETAGSSAMARBETE #TELENOR
0
Kategorier: Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.