Blogg

Riksdagsseminarium - hur möter vi framtidens utmaningar i kampen mot barnsexhandel?

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn är ett växande problem globalt, som också omfattar svenska profitörer, förövare och offer. I och med att tekniken ständigt går framåt så utvecklas också betalvägar och nya möjligheter för att handla med barn. För att uppmärksamma vad politiker, näringsliv och frivilligorganisationer kan göra för att arbeta proaktivt för att försvåra handeln med barn anordnas ett seminarium i riksdagen torsdag den 8:e maj.

På nätet finns handelsplatserna för de som köper, säljer eller byter övergreppsdokumentation, köper livestreamade övergrepp, eller vill beställa svenska eller utländska barn. Nya tjänster och produkter för betalningar riskerar att missbrukas av de kriminella aktörerna. Därför behövs flera åtgärder vidtas - inte minst från politiskt håll. Vilka är de nya utmaningarna och hur möter vi dem? Vad kan politiken, näringslivet och frivilligorganisationer göra för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn?

Syftet med seminariet är att sprida information till både politiker och näringsliv för att kunna ge en helhetsbild av hur brottsligheten missbrukar den nya tekniken, och hur samhället gemensamt kan motverka detta. Under seminariet kommer bland andra Mats Odell, ordförande i Finanskoalitionen mot barnpornografi, ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson och Björn Sellström från Rikskriminalpolisen berätta om hur de arbetar idag, medan Andreas Henning och Christopher Nordin berättar om hur tekniken förändras och hur framtiden kommer att se ut när det kommer till alternativa betalvägar.

Följ vår Twitter under dagen för uppdateringar på plats och läs bloggen senare i veckan för att få en rapport om virtuella valutor och andra betalvägar ny teknik medför.

FAKTA Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott där varje enskild bild och film representerar ett övergrepp och en kränkning av ett barn. Så många som 81 procent av barnen, som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp, var mellan 0 och 10 år (IWF, Operational Trends, 2013).

#BARNPORNOGRAFI #ECPAT #RIKSDAGEN #RIKSKRIMINALPOLISEN #SEMINARIUM
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.