Blogg

Jakten på en pedofil kan undvikas om förövare och potentiella förövare får vård

I onsdags (2/4) sändes Uppdrag Gransknings reportage Jakten på en pedofil. Ett reportage om den globala handeln med övergreppsbilder på barn, sk barnpornografi, om förövare som kan hålla sig undan lagen och som agerar i en gråzon där gränsen mellan övergrepp och familjebild börjar suddas ut. I reportaget intervjuades pedofilen "Pär" om sina tankar och känslor inför sitt sexuella intresse gentemot barn. Vid flera tillfällen påpekar "Pär" vikten av vård, och att han skulle ha valt ett liv utan dessa känslor om han hade kunnat. 

ECPAT har pratat med Hanna Harnesk, legitimerad psykolog på anstalten Skogome utanför Göteborg. Skogome är den av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot intagna som dömts för sexualbrott, och Hanna berättar här om vikten av vård för att stoppa övergrepp som annars kanske sker.

"Lidandet hos de personer som döms för övergrepp av barn är ofta stort, trots förnekelse. Skammen och det sociala stigmat förövaren känner upplevs ofta vara för stort för att kunna berätta. Avslöjandet kan trots konsekvenser, som till exempel frihetsberövande, ändå upplevas som en lättnad.

Vi vet att den känslomässiga ensamheten är större hos personer som begår sexualbrott än hos andra. Att möta personer som begått övergrepp mot barn ställer stora krav på kompetens hos behandlaren. För att förövaren ska kunna berätta och sätta ord på det mest förbjudna krävs att behandlaren har förmågan att hantera samtal som inrymmer sexuellt våld eller fantasier om barn, och förmågan att lyssna på återberättelser av övergrepp.

Det är väsentligt för behandlingen och för att minska risken för återfall i brott att utmana klienten i hens risker och otillfredsställda behov. Detta måste göras på ett empatiskt sätt med respekt för hens människovärde, trots att handlingen mot barnet kan upplevas som omänsklig.

Behandling av sexualbrottsdömda har varit ett prioriterat område inom Kriminalvården. Idag bedrivs behandling av dömda förövare på alla fängelser och frivårdskontor som hanterar målgruppen. Under senare år har även arbetssätt utvecklats för att skydda och värna om utsatta barn under klientens verkställighet. Målsättningen med Kriminalvårdens verksamhet är att förhindra återfall i brott och att skydda allmänheten. Stora internationella studier visar att behandling av dömda förövare har god effekt. Flera forskare har lyft fram att våld och övergrepp är en underrapporterad orsak till både psykiskt, somatiskt och socialt lidande.

Att behandla sexualbrottsdömda har sannolikt även andra positiva effekter, till exempel kan anmälningsbenägenheten hos de barn som utsatts för övergrepp av en närstående öka, och tillgången till specialiserad vård gör det möjligt för förövaren att söka hjälp för sina problem även innan övergreppet skett.  Den samlade kunskap som finns om personer som begått övergrepp mot barn är oftast baserad på dömda förövare. Behandlingen av den dömde och Kriminalvårdens insatser är viktig, samtidigt är en verkställighet av ett straff en relativt begränsad del av en människas liv. Vi måste också samverka utanför Kriminalvårdens väggar, både för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till utsatta barn, men också för att kunna hantera förövaren på ett humant sätt. Det är en nödvändighet för kunna arbeta mot sexuella övergrepp på ett effektivt sätt." Om du missade SVT:s Uppdrag Granskning kan du se det på nätet till och med den 12:e juli 2014.

#BARNPORNOGRAFI #HANNA HARNESK #JAKTEN PÅ EN PEDOFIL #SKOGOME #UPPDRAG GRANSKNING #VÅRD
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.