Blogg

Finanskoalitionens arbete intensifieras internationellt

PRESSMEDDELANDE 3/3 2014

Finanskoalitionen

För att stärka det internationella samarbetet har den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi gått med i The European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online.

Troels Oerting, chef för European Cybercrime Centre (EC3) vid Europol och ordförande för den europeiska finanskoalitionen ser med spänning fram emot att den svenska finanskoalitionen nu kommer att delta i det europeiska arbetet med att förebygga och stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn.

- Den svenska polisen och den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi har ett mycket gott rykte som experter i denna kamp. Outtröttligt har de bidragit till många bra initiativ inom området och anses vara ledande i kampen mot denna grymma brottslighet. Båda organisationerna kommer att tjäna på medlemskapet i den europeiska finanskoalitionen och tillsammans blir vi både starkare och effektivare, säger Troels Oerting.

Tack vare Finanskoalitionens arbete är det idag numera svårt att betala för övergreppsmaterial med traditionella betalmedel, såsom betalkort. Mängden material som sprids kommersiellt har också drastiskt minskat tack vare dessa insatser som försvårar handeln. Den europeiska finanskoalitionen uppskattar att cirka 7,5 procent av den s.k. barnpornografi som sprids idag är kommersiell.

Brottsligheten finner alternativa betalvägar för att profitera på sexuella övergrepp. Finanskoalitionens främsta utmaningar är idag att identifiera och stoppa dessa icke traditionella betalningsmedel. Detta samtidigt som tillgängligheten till internet och bandbredden också växer snabbt på nya marknader. Möjligheten att beställa och i realtid regissera sexuella övergrepp på barn via webbkamera är en växande och särskilt oroande trend som kräver gemensamma, internationella insatser.

- Medlemskapet i The European Financial Coalition är ett viktigt steg för att effektivisera det gemensamma arbetet mot den samvetslösa kriminalitet som gör pengar på barns lidande, säger Mats Odell, ordförande för den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi.

Den svenska finanskoalitionen har sedan 2009 arbetat med att förhindra att det finansiella systemet används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Enligt polisen har koalitionens arbete varit framgångsrikt och marknaden är idag mindre intressant för kriminella aktörer.

- Att tillsammans med samhällets olika aktörer kunna arbeta på detta unika sätt är avgörande för att kunna bekämpa denna cyniska handel; samarbetet ger expertisen i det civila samhället större kraft, det ger myndigheter värdefulla kanaler till samhället, och det ger aktörer på finansmarknaden en möjlighet att ta ett stort ansvar, säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

För ytterligare information: Mats Odell,ordförande i Styrgruppen. Kontaktas genom Andia Ghafouri 070-360 5305 Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, 0723-89 56 41 Lena Barkman, informationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10

FAKTA

  • Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott med djup tragik bakom varje enskild bild och film.
  • 81 % av barnen som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp var 0-10 år (IWF, Operational Trends, 2012).
  • Enligt den brittiska polismyndigheten CEOP tenderar barnpornografin att bli alltmer sadistisk och våldsam. (A Picture of Abuse, CEOP, 2012).
#BARNPORNOGRAFI #ECPAT #FINANSKOALITIONEN #PRESSMEDDELANDE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.