Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

I dag stärks det straffrättsliga skyddet för barn mot sexuell exploateringECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft:

• Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.
• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam till att barnet som skildras är under 18 år. Tidigare krävdes uppsåt.
• Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. Därför är vi glada att dessa lagändringar i dag träder i kraft.

Vi vill dock gå längre. Vi vill att barnpornografibrottet också ska byta namn och flytta från 16 kap brottsbalken, som reglerar brott mot allmän ordning, till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Vi menar att brottet hör hemma bland sexualbrotten eftersom det handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är också vad vi vill att brottet ska heta.

Det här brottet har ingenting med pornografi att göra – det är bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn, eller som på andra sätt kränker barn sexuellt.

ECPAT kommer fortsätta att driva på för att flytta barnpornografibrottet samt att kalla det vad det handlar om: dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är viktigt för att de barn som utsätts för sexuell exploatering ska ha ett fullgott skydd i lagstiftningen och för att sätta fokus på att det bakom varje bild och film finns ett barn som är ett brottsoffer.

Läs gärna mer om ECPATs påverkansarbete i vår verksamhetsberättelse.

0
Kategorier:

Det här gjorde du möjligt - tack

Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till dig som stöttade ECPATs arbete mot sexuella övergrepp mot barn 2019. Förra året bidrog du bland annat till att:

140 923 övergreppsbilder och filmer på barn kunde tas ner från nätet
Sverige äntligen fick ny viktig lagstiftning kring datalagring på plats
många vuxna har fått kunskap om hur de kan skydda barn på nätet
vi kunde ta steget fullt ut och göra barn delaktiga, vilket är nödvändigt för det förebyggande arbetet

Här hittar du vår verksamhetsberättelse med allt det arbete som har åstadkommits med din hjälp. Tillsammans har vi gjort stor skillnad för barn!

Jag insåg när jag skulle skriva det här att det är svårt att prata om vad ECPAT gjorde förra året utan att också säga något om var vi befinner oss just nu.

När coronapandemin var ett faktum och åtgärder för att stoppa smittspridningen sattes in fanns förslag som oroade: vad händer om skolor och förskolor stängs ned? I ett tidigt skede pratades det ytterst lite om vilka risker olika beslut skulle kunna innebära för barnen. När barn vistas mer hemma, är mer uppkopplade och inte har sina vanliga vuxna runt sig ställs frågan på sin spets: Vem ska ge stöd när lärare, fotbollstränare, scoutledare och andra trygga viktiga vuxna inte finns där?

Samtidigt såg vi i Hotline, vår webbaserade anmälningssida, att förövare såg situationen som en möjlighet att komma i kontakt med barn. Polisen, Europol och organisationer runt om i världen såg samma sak. Detta är en global brottslighet som finns överallt, och den begränsas inte av att människor stannar hemma.

För oss kändes det viktigt att snabbt komma ut med kunskap till vuxna om vad vi och andra såg. Vi ville också betona vuxnas ansvar och berätta vad en som vuxen kan göra för att förebygga att barn utsätts för sexuell exploatering och övergrepp, framförallt på nätet.

Som barnrättsorganisation är det viktigt för oss att alltid göra det som gör störst skillnad för barn. I det här läget var det att kunna ge direkt stöd till de barn som riskerar att utsättas eller utsätts för sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Vi startade därför upp en stödlinje dit barn kan ringa eller mejla om allt som har med sexuella kränkningar, hot och övergrepp att göra. Vi har länge känt ett behov av en stödlinje, men med anledning av corona blev det mer akut.

För att summera vad jag vill säga: TACK alla som har stöttat vårt arbete under 2019 och tack även alla ni som på olika sätt bidrar och har bidragit extra i den här situationen.

Avslutningsvis, glöm aldrig att du som vuxen är viktig för något barn!

/ Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige


ECPAT Verksamhetsberättelse 2019


0
Kategorier:

FN-rapportering - ett effektivt påverkansverktyg

Att barnets rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang är tyvärr inte självklart. Därför är det viktigt att ECPAT och andra delar av civilsamhället bidrar med vår unika kunskap.

Alla länder som bundit sig till barnkonventionen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Det är en internationell kommitté som har till uppgift att övervaka att barnkonventionen verkligen följs. Som barnrättsorganisation har vi möjlighet att informera kommittén om hur samhällets stöd och skydd ser ut för barn som utsätts för barn som utsätts för sexuella övergrepp och exploatering i Sverige och även föreslå frågor att ställa till Sveriges regering. Det har vi gjort nu i en rapport som du kan läsa och ladda ner här.

En fråga som vi också tar upp är att våld mot barn borde definieras som ett folkhälsoproblem. Vi vill se en nationell strategi mot våld mot barn, inklusive en handlingsplan för arbetet mot sexuell exploatering av barn. Vi föreslår att barnrättskommittén ska be Sveriges regering att beskriva nya initiativ för att bekämpa alla former av våld mot barn – där sexuell exploatering av barn bör vara ett fokus.

Rapporten är ett viktigt påverkansredskap för att göra situationen för varje barn bättre. Att barnets situation i Sverige förmedlas till FN och andra internationella organ kan leda till större möjligheter att få till förändringar som gör skillnad för barn. Det påverkansarbete vi bedriver blir mycket mer effektivt när vi får FN och omvärlden att uppmärksamma brister i efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige.

Den slutgiltiga rapporten med barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige kommer att publiceras 2023. ECPAT fortsätter att varje dag arbeta för varje barns rätt till en uppväxt utan att utsättas för sexuell exploatering, och bevaka regeringens arbete i det här.

Varje barn har rätt till en trygg närvaro på nätet. Ändå utsätts många barn i Sverige idag för kränkningar och övergrepp online. Detta vill vi ändra på och arbetar varje dag för att göra skillnad för barn på riktigt!

#FNS BARNRÄTTSKOMMITÉ #FN #BARNRÄTT #ECPAT
0
Kategorier: FN

"Att prata med barn om sexuella övergrepp ställer höga krav på vårt arbete"

Hur pratar man med barn och vuxna om sexuella övergrepp i ett land där sexualitet är tabubelagt? Här berättar Seila Samleang från APLE, Action Pour Les Enfants, vår samarbetspartner i Kambodja om utmaningar de möter i sitt arbete och hur de ändå har lyckats öka medvetenheten hos olika grupper i samhället.


Vilka är era stora utmaningar i arbetet mot sexuell exploatering av barn i Kambodja?

– En stor utmaning är den allmänna kunskapsbristen hos både barn och vuxna. De flesta tror att sexuella övergrepp bara handlar om fysiska våldtäkter, vilket gör att de missar alla andra former av övergrepp och exploatering - inklusive allt som sker på nätet.

– En annan utmaning är att sex är ett tabubelagt ämne. Barn och unga får som mest lära sig om biologiska processer. En bra sexualundervisning handlar om så mycket mer, och den är helt avgörande för att kunna förebygga sexuella övergrepp och exploatering. Att unga i Kambodja inte får lära sig vad exempelvis samtycke innebär, i kombination med att vi har en tradition av att inte ifrågasätta vuxna, gör dem väldigt sårbara.

Hur hanterar ni utmaningarna i ert arbete?

– Att prata med barn om sexuella övergrepp ställer höga krav på vårt arbete. Det är viktigt att prata på barnets villkor och att vara medveten om att ämnet kan utlösa starka känslor. Många vi möter har aldrig pratat om liknande frågor med någon. Men en stor del av APLE:s arbete handlar om att öka medvetenheten hos många olika grupper i samhället, inte bara hos barnen. Därför arrangerar vi olika utbildningsinsatser för föräldrar, poliser och statligt anställda.

Av allt APLE gjorde förra året, finns det något som ni är särskilt stolta över?

– Vi överträffade faktiskt våra mål när det gäller utbildningar och nådde ut till över 4000 barn, föräldrar, vårdgivare, myndigheter och personer som arbetar med barn. Vi har även ett lyckat samarbete med polisen. Förra året fick 50 poliser ökad kunskap kring att snabbt ingripa i misstänkta fall utifrån barnens rättigheter. Dessutom har polisutbildningen tagit in vårt material i sina kurser.

– Vi är också väldigt stolta över vårt juridiska och sociala stöd till brottsoffren. APLE har kunnat erbjuda över 100 barn som utsatts för sexuell exploatering juridiskt stöd och vi har organiserat så att utredare, barn och familjen får träffas i en mer barnvänlig miljö. Vi har även framgångsrikt drivit några fall om skadestånd i Kambodja, USA och Sverige.

Hur reagerar barnen när de får prata om de här sakerna?

– Barn får en annan inställning efter träffarna, särskilt när det gäller förtroende och viljan att agera när de konfronteras med sexuella övergrepp och exploatering. Barnen brukar dela sina erfarenheter med varandra, men ibland pratar de om "någon de känner". Det händer att vårt team blir kontaktade efteråt av barn som vill dela med sig av erfarenheter, eller om något som de är oroliga för. Det är fint att veta att de har det förtroendet för oss och vårt jobb.

Läs gärna mer om ECPAT Sveriges samarbete med APLE här. Samarbetet är möjligt med stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen.

Och här kan du se en film om APLEs arbete.

Det här är ett exempel på hur ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn runt om i världen. Detta är ett globalt problem och förövarna finns överallt. Hjälp oss stoppa sexuella övergrepp på barn - swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.

#ECPAT SVERIGE #KAMBODJA #SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUALUNDERVISNING
0
Kategorier: Internationella

Myggnät och filtar skyddar inte mot sexuella övergrepp


Jag hade tjugo minuter på mig att besöka Mombasas kritvita strand innan jag skulle hoppa på tåget till Nairobi och flyga hem. Tillsammans med två svenska poliser hade jag spenderat en vecka i Kenya för att bland annat utbilda svenska ambassaden i sexuell exploatering av barn. Schemat hade varit intensivt, fullt av intressanta möten och bilfärder på skumpiga vägar, och huvudet var full av intryck.

En man kom direkt fram och började prata. Jag förstod att han ville sälja souvenirer men jag hade inga pengar på mig. Jag förklarade läget och berättade att jag var på väg till tåget. Det enda jag hade var min mobiltelefon för att ta några snabba bilder på stranden. En strand som är oändligt vacker, och samtidigt ökänd för att vara en hot spot för sexuell exploatering. Enligt en rapport från UNICEF 2006 är 30 procent av tonåringarna i detta kustområde utsatta för sexuell exploatering, en siffra som inte verkar ha minskat.

Mannen var oerhört vänlig men ögonen uppgivna. Vad för besökare var jag egentligen? Jag förklarade att jag inte var turist, utan i Kenya på arbetsresa. Han frågade vidare men mitt arbete imponerade inte. Jurist? Hur ska juridik kunna hjälpa några barn, vi behöver mediciner. Men några sådana hade jag ju inte heller.

Det är svårt att arbeta mot sexuell exploatering av barn. Vi har inga mediciner att dela ut, inga myggnät eller filtar som skyddar mot sexuella övergrepp. Vårt arbete är långsiktigt, och resultaten kan dröja. Kunskapshöjande insatser kräver resurser och lagändringar tar tid.

Men det är i möten som dessa som min motivation ändå stärks. Alla barn har rätt att växa upp utan sexuell exploatering. Trots det finns det överallt, inget land och ingen region är immun. Det händer i Sverige och det händer i Kenya. Och de finns de som utnyttjar andras utsatta situation för att komma åt barn.

Tusentals barn utnyttjas varje år av resande förövare. Bara några få döms, hur många som kommer undan vet vi inte. I projektet Säg vad du såg, som vi driver tillsammans med Childhood, arbetar vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande och turism. Vi engagerar bland annat svenska myndigheter och företag i utlandet så att fler har kunskap om hur och var de kan anmäla sexuell exploatering av barn. Vi sprider också kunskap om att svenska förövare som begår brott utomlands kan dömas och straffas i Sverige.

Mitt i semesterparadiset kan du själv bli vittne till sexuell exploatering av barn. Om du ser något misstänkt på din resa, anmäl alltid dina misstankar till polisen. Det kan vara polis på destinationen eller svensk polis. Uppge så många detaljer du kan. Du kan också anmäla till ECPAT Hotline.

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige och projektledare Säg vad du såg


Säg vad du såg
I projektet Säg vad du såg samarbetar vi med Childhood, Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten (Noa), nationella samordningen mot människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten och Friends International, Child Safe Movement. Samarbetet är ett treårigt projekt som finansieras av Postkodlotteriet. Läs mer på Resekurage.se. #sägvaddusåg #postkodeffekten #ecpativärlden

Det här är ett exempel på hur ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn runt om i världen. Detta är ett globalt problem och förövarna finns överallt. Hjälp oss stoppa sexuella övergrepp på barn - swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.


#RESEKURAGE #SÄG VAD DU #ECPAT #RESANDE FÖRÖVARE #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Internationella

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.