EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Barn organiserar sig mot sexuell exploatering


En apelsinodling är ofta första anhalten för migranter från Myanmar som kommer till Thailand i hopp om bättre levnadsvillkor. De vuxna arbetar på odlingen och familjen inackorderas i ett tillhörande bostadsläger. Barnen brukar gå i informella skolor där de får utbildning på sitt hemspråk och på engelska. På fritiden deltar många barn i de ungdomsgrupper som ECPAT Thailand samordnar. Aktiviteterna går ut på att öka barnens kunskap om – och motståndskraft mot – sexuell exploatering.


Aktiviteterna planeras och genomförs av barnen själva, med stöd av ECPAT. En grupp valde till exempel att skapa en bok om säker migration och sexuell exploatering. Barnen organiserade sig och delade upp arbetet med att skriva, illustrera och binda boken. Det färdiga resultatet använder de för att prata med andra barn i lägret om sexuell exploatering. Gruppen planerar att göra flera böcker på alla språk som talas av barn från olika etniska grupper. Utbildning och stöd till ungdomsgrupper i förebyggande syfte, är en del av ECPAT Thailands arbete i Safe Migration, ett projekt som drivs av ECPAT Sverige och Diakonia med stöd av Postkodlotteriet.

Målet med projektet är att migranter ska ha bättre möjlighet att utöva sina rättigheter och skyddas från bland annat sexuell exploatering. ECPAT vill att övergrepp ska förebyggas och rapporteras, att utsatta ska komma i kontakt med hjälp, och att information ska spridas vidare. Förutom ungdomsverksamheten arbetar Safe Migration med att informera privata företag om migranters rättigheter. Vi förmår dem att arbeta utifrån etiska riktlinjer och utbildar statligt anställda i identifiering och stöd till barn som blivit utsatta.

#DIAKONIA #POSTKODLOTTERIET
0
Kategorier:

Barn på flykt riskerar sexuell exploatering


Projektet Safe Migration syftar till att skydda och stärka migranters rättigheter. Barn och kvinnor är särskilt sårbara för exploatering i arbete och för sexuella ändamål.

När resurser till migrantläger längs Thailands gräns mot Myanmar stryps, tar sig många som flytt vidare in i Thailand. Barn löper då hög risk att exploateras sexuellt. Grunden till deras sårbarhet ligger bland annat i att de luras in i lågavlönat arbete och att de saknar papper. Det finns också negativa fördomar mot burmeser i Thailand.

ECPAT Sverige samarbetar i projektet med Diakonia och lokala organisationer, däribland ECPAT Thailand, för att skydda och stärka barnens rätt att leva fria från utnyttjande och exploatering. Safe migration drivs med stöd av Postkodlotteriet.

#DIAKONIA #POSTKODLOTTERIET
0
Kategorier:

ECPATs samarbete för barns rättigheter i Thailand


Människor från etniska minoritetsgrupper i Myanmar har under många års tid korsat gränsen till Thailand på flykt från förtryck och svåra ekonomiska förhållanden.

I takt med att pengar till mat, tak över huvudet och andra basbehov till de cirka 100 000 boende i migrantläger längs gränsen minskar, ökar risken för utnyttjande. Barn och kvinnor är särskilt sårbara för exploatering i arbete och för sexuella ändamål. Samtidigt fortsätter människor att fly Myanmar.

Safe Migration syftar till att skydda och stärka migranters rättigheter. Projektet drivs av ECPAT Sverige och Diakonia genom lokala samarbetsorganisationer med stöd av Postkodlotteriet. Tillsammans skyddar och stärker vi människors egen förmåga att utöva sina rättigheter att leva fria från utnyttjande och exploatering.

#DIAKONIA
0
Kategorier:

APLE Hotline – så funkar ECPATs internationella samarbeten


Sexuell exploatering mot barn på nätet är ett växande problem även i Kambodja. Tyvärr är medvetenheten bland barn och vuxna låg och människor vet generellt inte hur och vart de ska rapportera om de ser eller hör talas om ett övergrepp.

För drygt två år sedan startade den lokala organisationen APLE en internetbaserad hotline, en sida där allmänheten kan rapportera misstänkta fall av sexuell exploatering mot barn.

ECPAT Sverige har haft vår hotline sedan 2006. Vi har skaffat oss viktiga erfarenheter och samarbetar därför med APLE för att höja medvetenheten kring frågan i Kambodja. Vi utbyter också kunskap för att stärka personalen som arbetar med att ta emot tipsen där, så att de ska orka fortsätta. Samarbetet är möjligt tack vare stöd från Radiohjälpen. Längre ner på sidan finns en film där Sara och Dan från ECPAT Sverige träffar hotline-personal hos APLE i Phnom Penh.

Både APLE och ECPAT Sverige är också med i det globala nätverket INHOPE, där nationella hotlines utbyter tips. Detta är jätteviktigt för att polisen i respektive land ska kunna utreda misstänkta övergrepp och identifiera barnet.

Samarbetena är exempel på hur vi på ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn runt om i världen. Detta är ett globalt problem och förövarna finns överallt, även i Sverige. Stöd ECPAT Sverige du också – ditt bidrag gör skillnad! Swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.

#RADIOHJÄLPEN
0
Kategorier:

Det här är vad jag sett – säg vad du såg!


Nere vid havet, i tryckande hetta, med denguefeber och dagliga översvämningar när tidvattnet drar in lever många av staden Cebu Citys fattiga. Husen är enkla, vägen en lervälling när det som i dag regnar. Området jag befinner mig i kallas Paradiset, men är så långt ifrån ett paradis man kan komma.

Här är hopplösheten stor, framtidsutsikterna färre. Barnen turas om att gå i skolan, några dagar i veckan. De som går i skolan vill säga, alla har inte den möjligheten.

Men det finns något som är ännu värre än fattigdomen. Att det kommer människor hit från andra länder för att förgripa sig sexuellt på barnen. Människor som, med sin relativa rikedom, utnyttjar andras utsatta situation för att köpa barns kroppar. Området har haft flera sådana fall.

För många i Filippinerna representerar en utlänning ett hopp om en väg ut ur fattigdomen. Drömmen om ett nytt liv i ett främmande land. Men det är drömmar som utnyttjas, kvar lämnas trasiga och traumatiserade barn. Ofta förblir dessa utländska förövare ostraffade. Utbredd korruption och politisk instabilitet i landet är några faktorer som verkar till förövarnas fördel.

Hur många svenskar som varje år åker till Filippinerna för att förgripa sig på barn vet vi inte. Men vi vet att det sker. Flera fall som lett till fällande dom i svensk domstol för sexuell exploatering av barn utomlands gäller just Filippinerna.

Och – det är just därför jag befinner mig här. För att varje barn, oavsett var i världen det befinner sig, har rätt till en uppväxt utan sexuella övergrepp.Och jag är inte ensam, med mig har jag barnrättskämpar från @World Childhood Foundation, poliser från nationella operativa avdelningen, och Sveriges ambassadör mot människohandel. Tillsammans har vi lyssnat, tagit in, ställt otaliga frågor. För att försöka förstå och göra det vi kan för att minska och förebygga den sexuella exploateringen av barn.

Jag lämnar Paradiset, intrycken är många, fötterna dränkta i lera. Och jag känner mig mer motiverad än någonsin.

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige


”Säg vad du såg” är ett samarbete mellan ECPAT Sverige, World Childhood Foundation, Nationella operativa avdelningen vid rikspolisstyrelsen, nationella samordningen mot människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten och Friends International, Child Safe Movement.
Samarbetet är ett treårigt projekt som finansieras av Postkodlotteriet och syftar till att minska och förebygga förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med resande och turismsamt öka antalet tips till polisen gällande svenskar som förgriper sig på barn utomlands.

Om du ser misstänkt sexuell exploatering av barn på din resa är det viktigt att du tar kontakt med polis så fort som möjligt, du kan tipsa svensk polis på deras hemsida här.

#sägvaddusåg #postkodeffekten #ecpativärlden

#@WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.