EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Ecpat Sverige 20 år – inte 20 år till

För 20 år sedan startades ECPAT Sverige som ideell förening, i samband med den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.


Den 6 september 1996 lades den officiella grunden till verksamheten, som är en självständig del i ECPAT Internationals globala nätverk. En viktig etablering, som i den bästa av världar inte hade behövt finnas till. Verkligheten ser däremot annorlunda ut. Vi behövs mer än någonsin.

20 ÅR MOT BARNSEXHANDEL
ECPAT Sverige har åstadkommit mycket under de 20 år som vi har verkat mot barnsexhandel, men mycket arbete återstår. Utöver att arbeta mot barnsexhandel i ett bredare perspektiv, så är ett rådande fokusområde för ECPAT Sverige just nu den kommersiella sexuella exploateringen av barn på nätet. Barnsexhandel är en omfattande global brottslighet, där en stor del av exploateringen sker just på internet. Förövare anpassar sig snabbt till nya förutsättningar och motåtgärder från samhället, enda vägen framåt är en starkare samverkan mellan samhällets alla aktörer. Av denna anledning kommer ECPAT Sverige, tillsammans med regeringen, att avsluta året med att samla de nordiska länderna under Nordiskt Forum - 20 år efter den första Världskongressen i Stockholm - för att förbättra det gemensamma arbetet mot barnsexhandel.

EN VÄRLD FRI FRÅN BARNSEXHANDEL
ECPAT är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation och vår vision är en värld fri från barnsexhandel. Genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter vill vi bidra till att förebygga och stoppa alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn.

>>Vad är barnsexhandel (kommersiell sexuell exploatering av barn)?<<

KUNSKAP EN BRISTVARA
Kunskapen om att barnsexhandeln ens existerar, att brottsligheten finns såväl i länder långt bort som här hemma, hade inte varit en del av den politiska agendan om inte Världskongressen hade ägt rum. Sedan dess finns en väg in till beslutsfattare och näringsliv för både ECPAT och andra organisationer.

”Alla samhällets aktörer – från ideella organisationer till myndigheter och näringsliv – kan idag arbeta tillsammans mot den här grova brottsligheten. Det är ett arbete som verkligen behövs och mycket arbete återstår för en värld fri från barnsexhandel”, säger ECPAT Sveriges generalsekreterare Anders L. Pettersson.

En vanlig uppfattning är att problemet sker ”där borta” och inte här mitt ibland oss – i vår egen vardag. Inget kunde vara mer fel. Barn exploateras sexuellt i Sverige, både i den fysiska världen och på nätet.

”Trots att det gått 20 år sedan barnsexhandel lyftes upp på den politiska dagordningen blir kunskapen ofta en bristvara. Därför behöver även du veta mer. Vi lovar att fortsätta vara den tydligaste samhällsrösten, och inte släppa taget om frågan som ingen kan vara likgiltig inför”, förklarar Anders.

Att vara likgiltig inför eller bortse från ansvar är en omöjlighet. Det finns klara och tydliga mål som visar vad vi måste uppnå. Enligt FNs nya hållbarhetsmål, så ska vi till 2025 ha avskaffat bland annat det moderna slaveriet. När barnsexhandeln har upphört är ECPAT Sverige som organisation överflödig.

Vi vill inte finnas – inte 20 år till!

Fortsätt stötta oss i kampen. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#BARNSEXHANDEL #BARNSEXHANDEL ONLINE #VÄRLDSKONGRESSEN #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Om ECPAT Nordiskt Forum

Tillskott i kampen mot barnsexhandel - ECPAT Norge startar

Äntligen har vi fått ett nordiskt tillskott i kampen mot barnsexhandel - ECPAT Norge har startat. Den tidigare generalsekreteraren för PLAN Norge och politikern i norska Venstre, Olaf Thommesen, har nu startat vår norska motsvarighet som tillsammans med oss kommer att kämpa för en värld fri från barnsexhandel.

Som den 80:e organisationen i ECPAT-nätverket startar nu ECPAT Norge och stärker kampen mot den globala brottsligheten som barnsexhandel är. ECPAT Norge blir den enda organisationen i landet som har fullt fokus på att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn.

Läs Olaf Thommesens blogginlägg om starten av ECPAT Norge här.

Till ECPAT Norges hemsida.

Besök ECPAT Norges Facebook.

#ECPAT NORGE #NORDEN #OLAF THOMMESEN
0
Kategorier: Om ECPAT

ECPAT International fyller 25 år!

Idag är det den 5 maj och 25 år sedan ECPAT grundades i Chang Mai i norra Thailand, där 25-årsdagen idag högtidlighålls. Under 25 år har ECPAT påverkat situationen och i många frågor gjort stor skillnad. Brottsligheten har dock samtidigt utvecklats och funnit nya vägar, och så länge handeln med barn finns kommer ECPAT att fortsätta kämpa.

En rad uppmärksammade övergrepp och det faktum att en började se en oroväckande trend ledde till att barnrättskämpar samlades i Chang Mai 1990 för att diskutera kampen mot barnsexhandeln. Med tiden växte också insikten om att barnsexhandeln inte har något geografiskt hem, utan att den sker överallt. Lokala organisationer bildades i flera länder, och idag är ECPAT International ett globalt nätverk av över 80 organisationer i ett 70-tal länder.

Rosario Bayaluts grav

Flickan Rosarios avled av de allvarliga övergrepp hon utsatts för. Här är hennes grav på Filippinerna. Foto: Jonas Gratzer.

Under de 25 år som gått sedan ECPAT startades har kunskapen och insikten om omfattningen av den sexuella exploateringen av barn ökat. I takt med att den digitala utvecklingen har underlättat mångas liv, har den samtidigt missbrukats av förövare. Enskilda förövare kan idag ha samlingar på miljontals filmer och foton som skildrar våldtäkter och tortyr av barn. Bakom varje sådan dokumentation finns horribla övergrepp. Människohandel räknas till de mest lönsamma kriminella aktiviteterna, och förövare i Sverige förgriper sig på barn både genom att resa till en plats där risken att åka fast är låg, och genom att regissera övergreppen via webbkamera och chatt från sina hem.

ECPAT Sverige har gjort skillnad

ECPAT Sverige bildades 1996, och har hela tiden konsekvent lyft frågan om barnsexhandel och ökat kunskapen i Sverige om hur den fungerar. Vi har nått många viktiga resultat, som innehavsförbudet för sk barnpornografi, det frivilliga blockeringssamarbetet mellan polis och internetleverantörer, ECPAT Hotline, Uppförandekoden för resebolag och Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Gemensamt för många av dessa resultat är att de bygger på samarbete – mellan civila sektorn, näringsliv, myndigheter. För att nå förändringar som fungerar krävs engagemang och kunskap inom alla delar av samhället och det kommer vi att fortsätta arbeta för så länge handeln med barn fortsätter.

#ECPAT INTERNATIONAL #25 ÅR #CHANG MAI #ROSARIO BALUYOT
0
Kategorier: Företagssamarbeten Om ECPAT

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!