EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Nio års fängelse för grova sexuella övergrepp mot barn


Foto: TT

I december åtalades tre personer misstänkta för flera grova sexuella övergrepp mot barn. En 36-årig man begick flera övergrepp som regisserades av en annan man via Skype. Igår fick 36-åringen sin dom på nio års fängelse.

I åtalet tar åklagaren upp flera händelser där 36-åringen har utfört flera grova övergrepp mot ett mycket litet barn, bland annat när barnet sov. En 41-årig man regisserade övergreppen via Skype och hetsade 36-åringen att begå vissa typer av övergrepp. En flicka tvingades vid ett tillfälle att titta på pornografi under övergreppet och vid ett annat tillfälle gav 36-åringen flickan sömnmedel och tog hem henne till 41-åringen, för att han skulle kunna förgripa sig på henne.

41-åringen dömdes i slutet av januari till sju års fängelse och igår fick 36-åringen sin dom på nio års fängelse. Flickan är mycket ung, närstående till mannen och hon har blivit utsatt för upprepade övergrepp under lång tid. Detta sammantaget gör brottet mycket grovt och ECPAT tycker att straffet på nio års fängelse är rimligt för de brott som begåtts.

Regisserade övergrepp en etablerad verklighet

Enligt Europols senaste rapport är det inte längre en framväxande trend att livestreama sexuella övergrepp på barn via nätet. Det är en etablerad verklighet. Via nätet kan förövare få kontakt med barn, med andra förövare och handla med bilder och filmer som visar övergrepp.

Vill du vara med oss i kampen mot barnsexhandel? Stöd oss!

SMS:a ECPATSTART50 till 72 980 för att bidra med 50 kronor varje månad. Tusen tack.

#REGISSERADE ÖVERGREPP #REGISSERAD VÅLDTÄKT #VÅLDTÄKT MOT BARN #DOM #SKYPE
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp

Regisserade våldtäkter: en verklighet för tiotusentals barn

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten dock blivit ännu mer gränsöverskridande och internet har spelat en stor roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Idag begås övergreppen till stor del online och förövare över hela världen kan beställa och regissera övergrepp på barn i andra länder.

Allt fler är idag uppkopplade. Datorer, smartphones och surfplattor har inbyggda kameror vilket innebär att det alltid finns möjlighet till videosamtal. Kontakten med barn tas med andra ord inte endast i syfte att bestämma fysiska möten för att begå övergrepp, utan också för att begå övergrepp online. Vi har tidigare uppmärksammat två fall där svenska förövare via Skype regisserat övergrepp via Skype på barn på Filippinerna.

Barnrättsaktivisten Cecilia Flores-Oebanda från Filippinerna besökte i veckan Sverige och hon vittnar om att familjer och barn i social utsatthet på Filippinerna riskerar att rekryteras av någon i sin omgivning, som sedan fungerar som mellanhand till förövaren. Hon berättar att övergreppen ofta ses som snabba pengar och att det inte ses som ”riktiga” övergrepp då förövaren inte befinner sig i samma rum. I själva verket är det kanske tvärtom: ett ännu större trauma för barnet när deras trygghetspersoner utsätter hen för ett sådant övergrepp.

Mörkertalet för dessa brott antas vara mycket stort. Många är rädda att polisanmäla och polisen i Sverige kan bara utreda dessa brott om de tipsats eller om bilder eller filmer hittas i gärningspersonens dator i samband med att den beslagtagits i en annan utredning.

Björn Sellström är kriminalkommissarie och arbetar med att utreda övergreppsmaterial på barn på nätet. Till Helsingborgs Dagblad säger han:

De övergreppsfilmer jag sett från Filippinerna är vidriga. Jag tror att de blir värre av att gärningsmännen inte har en relation till offren. Döden är inte långt borta för de här barnen.

Dessa regisserade övergrepp via webbkamera är inte längre en trend vi ser växa fram, utan en etablerad verksamhet, enligt Europols rapport från 2015. I en rapport från holländska Terre des Hommes uppskattas att tiotusentals barn bara i Filippinerna är offer för vad de kallar webcam child sex tourism: där en förövare från en plats via webbkamera möjliggör eller regisserar sexuella övergrepp på ett barn på annan plats. Internet är ingen låtsasvärld, utan det handlar om riktiga övergrepp på riktiga barn. Vi håller med Björn Sellström och Cecilia Flores-Oebanda när de poängterar att lagstiftningen måste uppdateras så att den jämställer regisserade våldtäkter med våldtäkter där förövaren är i samma rum. Som Flores-Oebanda sa: En våldtäkt är en våldtäkt, ett brott är ett brott och utnyttjande är utnyttjande, oavsett var det sker.

#REGISSERADE VÅLDTÄKTER #REGISSERAD VÅLDTÄKT #VIRTUELL VÅLDTÄKT #BJÖRN SELLSTRÖM #FILIPPINERNA
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Regisserade övergrepp

Varför behöver rättsväsendet utbildning om barnsexhandel?

Regisserade övergrepp ECPAT

Igår berättade vi om rättegången som precis inletts i Uppsala, där en 39-årig man bland annat åtalats för att ha beställt och regisserat våldtäkter på barn på Filippinerna. Inlägget väckte mycket känslor och det kom också många frågor kring utbildning, vi tänkte därför försöka utveckla varför det behövs. Det är inte en fråga om huruvida rättsväsendet förstår att våldtäkt mot barn är fel eller inte, det är de allra flesta överens om, utan snarare en fråga om förståelse för brottsligheten ur barnets perspektiv.

Större trauma när trygghetspersoner begår övergrepp

Ett exempel är det vi tog upp igår, att det skulle vara en förmildrande omständighet när trygghetspersoner begår ett övergrepp när det kanske i själva verket är tvärt om. Ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

Internet har gjort att den här typen av brottslighet utvecklas och vi befarar att regisserade övergrepp på barn via webbkamera kommer att öka. Domstolen hade i det senaste målet, Hässleholmsfallet, ett bristande barnrättsperspektiv som påverkade bedömningen negativt för barnet. Eftersom det inte finns obligatorisk utbildning i de här frågorna finns det en stor risk att den typen av domslut kommer att upprepa sig, något vi gör allt vi kan för att förhindra.

Rättsväsendet måste följa med i utvecklingen

Det är oerhört viktigt att rättsväsendet följer med i utvecklingen i denna grova brottslighet. Hur fungerar den och vad utsätts barnen för? Vilka drivkrafter ligger bakom och hur påverkas barnen där organisatörerna gynnas? Vi vill se ett barperspektiv inom svenskt rättsväsende, där varje övergrepp på barn är lika verkliga.

Vikten av kunskap om barnsexhandel hos de som i sitt arbete möter utsatta barn betonades redan i den statliga utredningen ”Kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige” från 2004:

”Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras finns anledning att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete möter utsatta barn har kunskap och medvetenhet om sexuell exploatering och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexuell exploatering av barn skall kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.”

Trots att många år har passerat sedan dess så har vi fortfarande inte nått en rimlig kunskapsnivå. 2015 måste vi ta krafttag och se till så att barnens rätt kommer i första hand.

#BESTÄLLA ÖVERGREPP #FILIPPINERNA #RÄTTEGÅNG #REGISSERADE VÅLDTÄKTER #UTBILDNING #OBLIGATORISK UTBILDNING #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp Online

Rättsväsendet är inte rustat för att hantera fall som gäller barnsexhandel

Regisserade våldtäkter Filippinerna - ECPAT

Igår inleddes rättegången i Uppsala mot en man som beställt våldtäkter på barn i Filippinerna. Mannen betalade medhjälpare på plats som utförde de sexuella övergreppen på barnen, samtidigt som han övervakade och dokumenterade övergreppen från sin dator. Mannen är också misstänkt för sexuella övergrepp på två barn i Sverige.

Detta är andra gången en svensk åtalas för att ha beställt sexuella övergrepp på barn utomlands via webbkamera. Första gången var det så kallade Hässleholmsfallet som vi skrivit om här. Hovrättsdomen i det fallet saknade helt barnrättsperspektiv, något bland annat ECPAT Sverige var strakt kritisk till.

Att förövarna kände barnen var enligt hovrätten i Häsleholmsfallet förmildrande omständigheter. I domen kan man läsa:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

– En grotesk iakttagelse. ­Ordet ”hänsyn” är häpnadsväckande i sammanhanget. Hovrätten förminskar utifrån att kvinnorna begått brotten för pengar. Domen har inget barnperspektiv alls, sa vår jurist Amanda Bertilsdotter Nilsson då.

Vi kommer att följa den nu pågående rättegången och återkomma med en analys av domen. Förhoppningen är att domstolen denna gång har ett barnrättsperspektiv, dvs att utgångspunkten är barnets bästa.

Hässleholmsfallet och de många bristerna där, tillsammans med en rad andra exempel från svenska domstolar, visar tydligt att det finns en stor kunskapsbrist när det kommer till barnsexhandel. Behovet av utbildning är stort, både om barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi hos de som arbetar med och för barn. Särskilt allvarligt är det naturligtvis när sådan kunskap saknas hos domare. Detta har också FNs Barnrättskommitté lämnat återkommande kritik mot Sverige för.

Igår intervjuades ECPAT av SVT Uppland med anledning av rättegången, där frågan om utbildning diskuteras, se inslaget här.

Mer information

Organisationen Terre des Hommes har också skrivit en rapport om regisserade sexuella övergrepp via webbkamera som finns att läsa här.

#BARNSEXHANDEL #FILIPPINERNA #ÖVERGREPP #REGISSERADE VÅLDTÄKTER #UTBILDNING
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp Online

Utsatta barn måste ha rätten på sin sida – utbilda rättsväsendet om barnsexhandel

Regisserade våldtäkter på barn

För en vecka sedan häktades en person misstänkt för att ha betalat för att få regissera sexuella övergrepp på barn. Från sin dator i Uppland bestämde han i realtid vad pojkar och flickor skulle utsättas för. Polisen arbetar nu med att identifiera barnen, som misstänks komma från Filippinerna. En av anledningarna till det är ett tidigare fall från 2013, där en person från Hässleholm fälldes för ett liknande brott mot filippinska barn. Åklagaren i Uppsalafallet menar att bevisläget är bra.

Bristen på barnrättsperspektiv som hovrättsdomen mot mannen i Hässleholmsfallet visade på är ett orosmoln som också vilar över det här fallet. En av de tydligaste lärdomarna från Hässleholmsfallet är att det finns stora brister i kunskapen om barnsexhandel i rättskedjan. Hovrätten menade då att det faktum att förövarna kände barnen var förmildrande, och i domen kunde en bland annat läsa:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

Vi vände oss mot att en över huvud taget talade om förövare som tar ”hänsyn” när ett så grymt brott begåtts, att rätten förminskade brottet på detta sätt visade också på stor okunskap om barnsexhandel. Fallet var unikt i svensk domstol men brottet var det inte, och trots svårigheterna att avslöja denna brottslighet har nu nya svenska fall dykt upp.

Nu åtalas den person från Uddevalla som misstänks för att via Skype ha uppmanat en Linköpingsbo att våldta en sexårig flicka utifrån hans instruktioner.

Barnsexturism via webbkamera

I en rapport från holländska Terre des Hommes uppskattas att tiotusentals barn bara i Filippinerna är offer för vad de kallar webcam child sex tourism: där en förövare från en plats via webbkamera möjliggör eller regisserar sexuella övergrepp på ett barn på annan plats. Barn efterfrågas överallt, både på Filippinerna och i Sverige, som det nu aktuella fallet från Uddevalla och Linköping visar.

Förövarna går att hitta överallt, bland annat här i Sverige. När rapporten skrevs i slutet av 2013 hade bara sex förövare i hela världen gripits för detta brott, varav en i Sverige. Mörkertalet får med andra ord antas vara mycket stort.

En särskilt utmaning för rättsväsendet

Den Europeiska finanskoalitionen skriver i en rapport från slutet av förra året att övergrepp som regisseras via webbkamera nu är en särskild utmaning för rättsväsendet. De viktigaste åtgärderna som koalitionen lyfter fram i arbetet mot denna brottslighet är en kunskapshöjning för domare, åklagare och advokater. Skulle dessa grupper få utbildning om barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi så skulle den rättsliga hanteringen i domstol få ett bättre barnrättsperspektiv. Inför obligatorisk utbildning NU, först då kanske vi slipper uppleva domar som liknar hovrättsdomen i Hässleholmsfallet igen.


>> Skriv under för obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar på Triggeruppmaningen.se. <<

#HÄSSLEHOLMSFALLET #ÖVERGREPP SKYPE #REGISSERADE ÖVERGREPP #UTBILDNING #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!