EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Hoppet tänt: framtiden ljusare i fall som rör näthandel med barn


ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson kommenterar domen

En 42-årig man har precis dömts till tio års fängelse för flera grova våldtäkter via nätet. Det är första gången en svensk domstol gör bedömningen att ett övergrepp som sker via nätet kan rubriceras som våldtäkt även fast offer och förövare aldrig träffats. ECPAT är mycket positiva till domen, den öppnar upp för en ljusare framtid där barn får sina rättigheter tillgodosedda, vilket de har rätt till enligt svensk lag och barnkonventionen. Om detta och kampanjen #stoppanäthandeln berättade vår generalsekreterare i Aftonbladet Morgon.

– Det här innebär en ny dimension av rättvisa. Vi är glada över att tingsrätten har resonerat på det här sättet. Om domen håller kommer det att innebära en ny praxis som får stor betydelse för framtida mål, säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare för ECPAT Sverige till Svenska Dagbladet.

Barn idag gör inte skillnad på sitt liv online och offline utan internet och dess möjligheter och risker finns med barnen varje dag hela tiden. Det är därför viktigt att rättsväsendet inte heller gör skillnad på övergrepp och övergrepp. En rapport från Allmänna Barnhuset visar att traumat för ett barn som utsatts för sexuella övergrepp via nätet är lika stort eller större än om förövare och offer befunnit sig i samma rum.  

>> Mer om detta i Nyhetsmorgon. <<

Vi måste #stoppanäthandeln med barn

I vår julkampanj har vi valt att belysa livestreming av övergrepp på barn. Det är en mörk näthandel med barn som handelsvara, som sker på nätet varje dag. Mörkertalen är stora och det är svårt att säga hur många som drabbas. Siffror från ECPAT Hotline visar dock att övergreppsmaterialet på barn blir allt grövre och barnen yngre. Vi måste bli fler i kampen. 

Swisha en julklapp till 90 34 34 9. Tusen tack! 

>> Till kampanjsidan stoppanäthandeln.se <<


#LIVESTREMING #SEXUELLA ÖVERGREPP VIA NÄTET #WEBBKAMERA ##STOPPANÄTHANDELN #NÄTHANDEL #REGISSERADE ÖVERGREPP
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp

Vad är livestreamade sexuella övergrepp på barn?

Det blir allt vanligare att förövare från sitt hem, via webbkamera, beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn. Barnet kan befinna sig var som helst i världen och förövaren är ofta någon helt annanstans. 

Familjer och barn i social utsatthet löper större risk att rekryteras av någon i sin omgivning, som sedan fungerar som mellanhand till förövaren. Mellanhanden kan vara en närstående till barnet eller en annan vuxen i barnets närhet. Personen ser ofta övergreppen som snabba pengar och inte alltid som ”riktiga” övergrepp då förövaren inte befinner sig i samma rum. I själva verket kan traumat bli ännu större för barnet när deras trygghetspersoner, efter förövarens instruktioner, utsätter dem för dessa övergrepp. Övergreppen regisseras i regel av förövaren medan de pågår, till exempel via chatt, men kan också följa instruktioner som förövaren gett på förhand.  

Livestreaming av övergrepp - en global brottslighet

Ökningen av livestreamade övergrepp är ett tydligt exempel på hur den kommersiella aspekten av sexuell exploateringen av barn fungerar idag. Betalmetoderna som används varierar och inkluderar allt från etablerade tjänster för överföring av pengar, till så kallade kryptovalutor som BitCoin. Barnen som exploaterats har i de fall som hittills utretts ofta kommit från Sydostasien, främst Filippinerna. Enligt Europol finns indikationer på att brottsligheten nu sprider sig till andra länder.    

Traumat stort för det utsatta barnet 

De streamade övergreppen ses inte bara i realtid utan sparas ofta ned av förövaren för att senare delas med andra i slutna nätverk. Nytt övergreppsmaterial är värdefull valuta då det ofta krävs för att få tillgång till andra förövares egna skildringar av sexuella övergrepp. Dokumentationen av övergreppen ökar barnets utsatthet. Vetskapen om att övergreppen finns kvar för alltid och delas mellan förövare över hela världen medför en rad traumatiska skador för barnet.

Regisserade övergrepp via webbkamera är inte längre någonting nytt. Redan 2015 gick brottsligheten enligt Europol från att vara en växande trend till en etablerad verksamhet. Mörkertalet för dessa brott antas vara mycket stort. Många är rädda att polisanmäla och brott upptäcks ofta om bilder eller filmer hittas i gärningspersonens dator i samband med att den beslagtagits i en annan utredning. När livestreamade sexuella övergrepp på barn utreds i Sverige måste identifieringen av det utsatta barnet, eller barnen, prioriteras. Vet ingen vem barnet är kan inte heller någon ta första steget för att bryta deras utsatthet. I Sverige har en handfull fall rörande livestreamade övergrepp gått till domstol. Två av dessa rör sexuella övergrepp på barn på Filippinerna och ett rör barn i Sverige.  

För första gången: man döms för våldtäkt via nätet 

En ny vägledande dom har precis fallit där en man döms för våldtäkt mot barn efter att ha tvingat barn till grova sexuella handlingar via webbkamera. Denna dom är oerhört viktig då den juridiskt visar att övergrepp via nätet kan vara lika grova och allvarliga som om förövare och offer befunnit sig i samma rum. Läs mer om domen här. 

>> FEBRUARI 2016: NIO ÅRS FÄNGELSE FÖR GROVA SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN << 
>> JANUARI 2015: RÄTTSVÄSENDET ÄR INTE RUSTAT FÖR ATT HANTERA FALL SOM GÄLLER BARNSEXHANDEL << 
>> JUNI 2014: UTSATTA BARN MÅSTE HA RÄTTEN PÅ SIN SIDA – UTBILDA RÄTTSVÄSENDET OM BARNSEXHANDEL << 

 

>> TILL KAMPANJSIDAN #STOPPANÄTHANDELN.SE <<

#REGISSERADE ÖVERGREPP #LIVESTREAMING #LIVESTREAMADE ÖVERGREPP
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp

Nio års fängelse för grova sexuella övergrepp mot barn


Foto: TT

I december åtalades tre personer misstänkta för flera grova sexuella övergrepp mot barn. En 36-årig man begick flera övergrepp som regisserades av en annan man via Skype. Igår fick 36-åringen sin dom på nio års fängelse.

I åtalet tar åklagaren upp flera händelser där 36-åringen har utfört flera grova övergrepp mot ett mycket litet barn, bland annat när barnet sov. En 41-årig man regisserade övergreppen via Skype och hetsade 36-åringen att begå vissa typer av övergrepp. En flicka tvingades vid ett tillfälle att titta på pornografi under övergreppet och vid ett annat tillfälle gav 36-åringen flickan sömnmedel och tog hem henne till 41-åringen, för att han skulle kunna förgripa sig på henne.

41-åringen dömdes i slutet av januari till sju års fängelse och igår fick 36-åringen sin dom på nio års fängelse. Flickan är mycket ung, närstående till mannen och hon har blivit utsatt för upprepade övergrepp under lång tid. Detta sammantaget gör brottet mycket grovt och ECPAT tycker att straffet på nio års fängelse är rimligt för de brott som begåtts.

Regisserade övergrepp en etablerad verklighet

Enligt Europols senaste rapport är det inte längre en framväxande trend att livestreama sexuella övergrepp på barn via nätet. Det är en etablerad verklighet. Via nätet kan förövare få kontakt med barn, med andra förövare och handla med bilder och filmer som visar övergrepp.

Vill du vara med oss i kampen mot barnsexhandel? Stöd oss!

SMS:a ECPATSTART50 till 72 980 för att bidra med 50 kronor varje månad. Tusen tack.

#REGISSERADE ÖVERGREPP #REGISSERAD VÅLDTÄKT #VÅLDTÄKT MOT BARN #DOM #SKYPE
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp

Regisserade våldtäkter: en verklighet för tiotusentals barn

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten dock blivit ännu mer gränsöverskridande och internet har spelat en stor roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Idag begås övergreppen till stor del online och förövare över hela världen kan beställa och regissera övergrepp på barn i andra länder.

Allt fler är idag uppkopplade. Datorer, smartphones och surfplattor har inbyggda kameror vilket innebär att det alltid finns möjlighet till videosamtal. Kontakten med barn tas med andra ord inte endast i syfte att bestämma fysiska möten för att begå övergrepp, utan också för att begå övergrepp online. Vi har tidigare uppmärksammat två fall där svenska förövare via Skype regisserat övergrepp via Skype på barn på Filippinerna.

Barnrättsaktivisten Cecilia Flores-Oebanda från Filippinerna besökte i veckan Sverige och hon vittnar om att familjer och barn i social utsatthet på Filippinerna riskerar att rekryteras av någon i sin omgivning, som sedan fungerar som mellanhand till förövaren. Hon berättar att övergreppen ofta ses som snabba pengar och att det inte ses som ”riktiga” övergrepp då förövaren inte befinner sig i samma rum. I själva verket är det kanske tvärtom: ett ännu större trauma för barnet när deras trygghetspersoner utsätter hen för ett sådant övergrepp.

Mörkertalet för dessa brott antas vara mycket stort. Många är rädda att polisanmäla och polisen i Sverige kan bara utreda dessa brott om de tipsats eller om bilder eller filmer hittas i gärningspersonens dator i samband med att den beslagtagits i en annan utredning.

Björn Sellström är kriminalkommissarie och arbetar med att utreda övergreppsmaterial på barn på nätet. Till Helsingborgs Dagblad säger han:

De övergreppsfilmer jag sett från Filippinerna är vidriga. Jag tror att de blir värre av att gärningsmännen inte har en relation till offren. Döden är inte långt borta för de här barnen.

Dessa regisserade övergrepp via webbkamera är inte längre en trend vi ser växa fram, utan en etablerad verksamhet, enligt Europols rapport från 2015. I en rapport från holländska Terre des Hommes uppskattas att tiotusentals barn bara i Filippinerna är offer för vad de kallar webcam child sex tourism: där en förövare från en plats via webbkamera möjliggör eller regisserar sexuella övergrepp på ett barn på annan plats. Internet är ingen låtsasvärld, utan det handlar om riktiga övergrepp på riktiga barn. Vi håller med Björn Sellström och Cecilia Flores-Oebanda när de poängterar att lagstiftningen måste uppdateras så att den jämställer regisserade våldtäkter med våldtäkter där förövaren är i samma rum. Som Flores-Oebanda sa: En våldtäkt är en våldtäkt, ett brott är ett brott och utnyttjande är utnyttjande, oavsett var det sker.

#REGISSERADE VÅLDTÄKTER #REGISSERAD VÅLDTÄKT #VIRTUELL VÅLDTÄKT #BJÖRN SELLSTRÖM #FILIPPINERNA
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Regisserade övergrepp

Varför behöver rättsväsendet utbildning om barnsexhandel?

Regisserade övergrepp ECPAT

Igår berättade vi om rättegången som precis inletts i Uppsala, där en 39-årig man bland annat åtalats för att ha beställt och regisserat våldtäkter på barn på Filippinerna. Inlägget väckte mycket känslor och det kom också många frågor kring utbildning, vi tänkte därför försöka utveckla varför det behövs. Det är inte en fråga om huruvida rättsväsendet förstår att våldtäkt mot barn är fel eller inte, det är de allra flesta överens om, utan snarare en fråga om förståelse för brottsligheten ur barnets perspektiv.

Större trauma när trygghetspersoner begår övergrepp

Ett exempel är det vi tog upp igår, att det skulle vara en förmildrande omständighet när trygghetspersoner begår ett övergrepp när det kanske i själva verket är tvärt om. Ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

Internet har gjort att den här typen av brottslighet utvecklas och vi befarar att regisserade övergrepp på barn via webbkamera kommer att öka. Domstolen hade i det senaste målet, Hässleholmsfallet, ett bristande barnrättsperspektiv som påverkade bedömningen negativt för barnet. Eftersom det inte finns obligatorisk utbildning i de här frågorna finns det en stor risk att den typen av domslut kommer att upprepa sig, något vi gör allt vi kan för att förhindra.

Rättsväsendet måste följa med i utvecklingen

Det är oerhört viktigt att rättsväsendet följer med i utvecklingen i denna grova brottslighet. Hur fungerar den och vad utsätts barnen för? Vilka drivkrafter ligger bakom och hur påverkas barnen där organisatörerna gynnas? Vi vill se ett barperspektiv inom svenskt rättsväsende, där varje övergrepp på barn är lika verkliga.

Vikten av kunskap om barnsexhandel hos de som i sitt arbete möter utsatta barn betonades redan i den statliga utredningen ”Kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige” från 2004:

”Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras finns anledning att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete möter utsatta barn har kunskap och medvetenhet om sexuell exploatering och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexuell exploatering av barn skall kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.”

Trots att många år har passerat sedan dess så har vi fortfarande inte nått en rimlig kunskapsnivå. 2015 måste vi ta krafttag och se till så att barnens rätt kommer i första hand.

#BESTÄLLA ÖVERGREPP #FILIPPINERNA #RÄTTEGÅNG #REGISSERADE VÅLDTÄKTER #UTBILDNING #OBLIGATORISK UTBILDNING #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Regisserade övergrepp Online

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!