Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

VAD ÄR RESANDE FÖRÖVARE OCH VAD KAN MAN GÖRA?

Det handlar om sexuella övergrepp på barn i samband med resa eller turism. Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt är inget nytt.

Ett tidigare och mer allmänt känt begrepp är barnsexturism. Människor som åker någonstans för att turista, det vill säga besöka platser av intresse, badstränder eller liknande och i samband med sin semester utnyttjar barn sexuellt. Det vanligaste är att resenären reser från ett i-land till ett u-land, där det finns fler socialt och ekonomiskt utsatta barn än i hemlandet. Således finns ett större utbud av sårbara barn som är lättare att utnyttja. Inte sällan så är risken att åka fast för sexuella övergrepp på barn i dessa länder lägre än i det egna landet på grund av bland annat korruption och ett svagare rättsligt skydd för barn. Det är också generellt lägre straff som förövare dessutom ibland kan muta sig ur.

Läs fallet om läkaren verksam i Dalarna som gripits för övergrepp på barn i Kambodja.

Begreppet barnsexturist är missvisande då det inte bara, eller kanske inte ens främst, är turister som begår denna typ av brott. Begreppet utesluter grupper av förövare som inte benämns och på så sätt inte lyfts upp i debatten kring barnsexhandel. Exempel är affärsresenärer, personer som reser i jobbsammanhang för att arbeta och efter arbetstid söker upp platser där de möter barn i sexuella syften. Ett annat exempel är biståndsarbetare. Människor som lämnat sitt hem för en kortare eller längre tid, för att jobba med bistånd på annan plats i hemlandet eller utomlands. Väl på plats för sin postering begår de sexuella övergrepp på barn. Ett tredje och aktuellt exempel är FN-personal.

Läs om Anders Kompass som lämnade en rapport om att franska FN-soldater begick sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken.

Det är efterfrågan som skapar marknaden för barnsexhandel, och antalet barn som blir utsatt för resande förövare är stort. Stort är också mörkertalet, det vill säga de fall som aldrig rapporteras och som aldrig kommer till allmänhetens kännedom. De fall där förövaren kan fortsätta sin brottslighet och där barnet som utsatts inte får hjälp eller upprättelse. Det stora mörkertalet beror kanske främst på bristen på tips och anmälningar till polis, men också på de tidigare nämnda omständigheterna: korruption och svagt barnrättsligt skydd. Det kan också bero på bristande resurser för lokal polis att arbeta med denna typen av fall, och avsaknad av kunskap om gällande lagstiftning där brottet begåtts.

- Vi vet att svenskar reser utomlands för att förgripa sig på barn, och så länge människor blundar och inte anmäler kan de fortsätta ostört. Våga se utanför stereotyperna. Dessa förövare har inte ett standardutseende eller någon typisk ålder. De flesta som anmäls, och som döms, är män. Fåtalet kvinnliga förövare kan delvis bero på att ingen reagerar på en kvinna som tar kontakt med ett barn på ett misstänkt sätt. Impulsen att tolka in ett potentiellt brottsligt beteende är starkare om en stereotyp person begår det. Anmäl alltid, utan anmälan finns inget att utreda, sager Clara Ludvigsson, sakkunnig jurist på ECPAT Sverige.   

För tjugo år sedan var det lättare att skissa upp en världskarta och påstå att en stor del av de förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt kom från en viss del av världen, och reste till en annan. Idag vet vi att länder är både destinations-, transit- och ursprungsländer. Brottet är till stora delar ett brott som begås av någon som rest inom landet eller från ett närliggande land. Trots alla insatser och en större medvetenhet idag, jämfört med för tjugo år sedan, exploateras fler barn i barnsexhandel nu.

För ytterligare läsning om resande förövare läs vår bloggtriologi från Kambodja på vår blogg.

Vad kan man göra för att motarbeta förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt?

Skaffa kunskap! Våga ta in fakta om hur det ser ut för barnen som utsätts. Sprid denna kunskap. Genom kunskapsspridning så får en större allmänhet kännedom om denna typ av brott. Kunskapen leder till en möjlighet att påverka, och påverkan leder till förändring.

Välj reseföretag med omsorg! Välj ett företag som aktivt tar avstånd från barnsexhandel.

Anmäl! Många har någon gång sett ett misstänkt fall då de varit på resande fot och varit osäkra på vad de ska göra. Våga se utanför stereotyperna. Dessa förövare har inte ett standardutseende eller någon typisk ålder. Anmäl alltid! Låt polisen avgöra om det är ett fall att utreda eller inte. Det bästa är alltid att anmäla till lokal polis. Om du är osäker, prata med någon på ditt hotell eller någon annan som bor på platsen. Om du misstänker en nordisk koppling, anmäl till svensk polis. Sverige har en lagstiftning som gör att en svensk förövare som utnyttjar ett barn sexuellt utomlands kan dömas i Sverige. Du kan också lämna ditT tips till ECPAT Hotline.

Läs mer om ECPAT hotline här.  

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDEL #BARNSEXTURISM #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

BARN SOM HANDELSVARA, DEL 3: SVENSKA AMBASSADER I VÄRLDEN BEHÖVER TA SITT ANSVAR FÖR BARNETS RÄTT!

Vi satt i ett möte med svenska ambassaden i Kambodja, där de berättade om sina prioriterade fokusområden. Vi hade rest i 20 timmar. Det var mitt på dagen och luften utanför var tung, disig och avgasfylld. Huvudet må ha varit lite tungt men barnpsykologen i mig var vaken och ville förstå. Jag har suttit i så många möten genom åren både i Sverige och utomlands där frågan om barns rättigheter är något som alltid kommer sist eller inte alls (om ingen frågar om det). Och vet ni vad? Jag är trött på det. Sverige är ett s k Pathfinder Country i världen gällande våld och exploatering av barn. Sveriges regering har tagit på sig rollen som vägvisarland globalt för att stoppa våld mot barn i en internationell samverkan och barnets rättigheter och exploatering av barn nämns inte ens i prioriteringarna.

Vår programchef Maria har besökt Kambodja tillsammans med NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning), Länsstyrelsen Stockholm och World Childhood Foundation för att samverka och lyfta frågor kring sexuell exploatering av barn. Här kan du följa med på Marias resa och få en inblick i hur fattigdom, korruption och cynism påverkar barns uppväxtvillkor. Men också i hur fantastiska eldsjälar i organisationer kämpar för att rädda barn med risk för sina egna liv. I denna sista del av vår bloggtrilogi berättar Maria om mötet med Sveriges utpost i Kambodja, den svenska ambassaden, och delar med sig om tankar kring hur Sverige skulle kunna låta ambassader i världen vara den fyr i mörkret som sexuellt exploaterade barn behöver.


I FN:s globala mål i Agenda 2030 ingår att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Det globala partnerskapet mot våld mot barn är ett gemensamt initiativ från UNICEF och WHO för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. I december 2016 deltog barnminister Åsa Regnér vid partnerskapets första styrelsemöte i UNICEF:s högkvarter i New York. Vid mötet avhandlades bland annat hur partnerskapet ska arbeta med global opinionsbildning och kunskapsutbyte mellan de deltagande länderna samt hur resurser ska mobiliseras för arbetet mot våld mot barn. Ett antal nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders), har en mer framträdande roll i partnerskapet. Förutom Sverige ingår i nuläget Indonesien, Mexiko och Tanzania som vägvisarländer. Ambassaden informerade oss om att barns rättigheter alltid är prioriterat för dem, men att det är UNICEF som jobbar med det. Tyvärr var den svenska ambassaden således inte informerade om Sveriges globala roll i att bekämpa exploateringen av barn.

Sverige och svenska utposter i världen gör väldigt mycket bra och viktigt arbete. Men Sverige måste bli bättre både på att bevaka barnets rättigheter och ta ansvar för svenska förövare som reser i syfte att exploatera barn i andra länder. Vi är ett föregångsland i världen gällande våld mot barn. Vi måste vara generösa och modiga och dela med oss av vår kunskap för alla de barn som växer upp i länder där ingen bevakar deras rättigheter. Det borde finnas en barnrättsbevakare kopplad till våra ambassader i världen. En person med spetskompetens inom ämnet som förser ambassaderna med ofiltrerad information om barns situation i landet där de verkar och som kan trycka på och vara en röst för barnets rättigheter. Detta tar vi på ECPAT vidare. Helt klart.

Jag avslutar nu denna resa. Det har varit viktigt för mig att dela med mig till er. Det har varit ett sätt att bearbeta intrycken, förmedla denna kunskap till alla er engagerade följare och ytterligare en motor i ECPATs kamp mot barnsexhandel. Vi kommer inte att ge upp! Vi måste bli fler som ser och som agerar! Både här hemma och när vi är ute och reser. Tack för att ni engagerar er i frågan. Många av de människor jag mötte på resan vittnar om att alla ansträngningar för att öka kunskap och medvetenhet i Kambodja börjar få genomslag. Det går att göra skillnad. Vill du veta vad just du kan göra? Tre snabba att-tänka-på-tips när du ska ut och resa: Välj reseföretag, flygbolag och hotell som har tagit ställning mot barnsexhandel. Gör utflykter anordnade av ansvarsfulla aktörer. Och framför allt, blunda inte, anmäl alltid. Du kan rädda ett barn.

Vill du veta mer om det globala partnerskapet om våld mot barn och Sveriges roll som pathfinder? Läs här: http://www.end-violence.org/

Ser du misstänkt barnsexhandel när du är ute och reser? Anmäl alltid till polis eller till www.ecpathotline.se

Engagera dig i vår kamp mot den globala barnsexhandeln genom att dela detta inlägg! Vill du bidra till vårt arbete? Swisha till 9034349.

#ECPAT SVERIGE #KAMBODJA #APLE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

BARN SOM HANDELSVARA, DEL 2: POCKETS ARE DEEP AND CARS ARE SHINY

Jag har mött hjältar! Människor som med sitt eget liv som insats räddar barn. Som spanar och samlar bevis för att polisen skall kunna identifiera barn och gripa förövare. Som hjälper barn med kläder att skyla sin kropp med inför polisförhör när de hittas i guest houses, nakna och utnyttjade i händerna på utländska och inhemska förövare. Som räddar barn från gatan. Inte bara genom att föra dem till barnhem, men genom att återförena dem med föräldrar där det är möjligt. Genom att låta dem gå i skolan, utbilda dem till ett yrke, skapa en framtid. Genom att ge medicinsk vård och psykosocialt stöd till sexuellt utnyttjade barn. Som behandlar bebisar med könssjukdomar. Bebisar med könssjukdomar. Låt det sjunka in.

Vår programchef Maria har besökt Kambodja tillsammans med NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning), Länsstyrelsen Stockholm och World Childhood Foundation för att samverka och lyfta frågor kring sexuell exploatering av barn. Här kan du följa med på Marias resa och få en inblick i hur fattigdom, korruption och cynism påverkar barns uppväxtvillkor. Men också i hur fantastiska eldsjälar i organisationer kämpar för att rädda barn med risk för sina egna liv. I denna andra del av vår bloggtrilogi berättar vår programchef om organisationer på plats som verkar och kämpar för barnets rättigheter i ett land där korruptionen är bland de högsta i världen.


Kambodjas folk är traumatiserat över generationsgränserna efter Pol Pots och Röda Khmerernas folkmord. Barn kvinnor och män dödades. Närmare två miljoner dödades av omständigheter kopplade till regimen. Pol Pots utopiska vision var ett samhälle där alla levde på landsbygden och av jorden. Människor med utbildning skulle inte få leva. Barn tvingades döda sina föräldrar. Röda khmerernas styre upplöstes tidigare, men Pol Pot dog 1998. Knappt 20 år sedan. Alla människor jag mött under mina dagar här har en egenupplevd historia som de delar med sig av. Så att vi skall kunna föra deras berättelser vidare. Se gärna filmen Killing Fields som berättar om Kambodjas smärtsamma historia. Idag är Kambodja ett av världens 20 mest korrupta länder enligt http://www.transparency.org/. ”Pockets are deep and cars are shiny” sa en klok person på plats. Det stämmer. Barn och barns kroppar är business. Pengar går före barn. I alla lägen. Jag vill berätta för er om organisationer som verkar på plats utifrån de förutsättningar jag beskrivit ovan. Människor som räddar liv. Som bygger framtid och framtidstro. Hjältar.

APLE (Action Pour Les Enfants) är en frivilligorganisation som startades år 2003 i Kambodja. APLE verkar på hemlig plats, bakom höga murar med taggtråd och de tvingas ständigt flytta sina lokaler på grund av hotbilden kring sin personal. Varför? För att människohandel är världens tredje största illegala handel. Näst efter vapen och droger. Arbetar du med att rädda barn från denna hänsynslösa verksamhet lever du farligt. Trots detta fortsätter personalen den hårda och svåra kampen mot inhemska och tillresta förövare som utnyttjar barn. För att kunna fälla någon i domstol måste förövaren i stort sett ha tagits på bar gärning. I ett fattigt land som Kambodja, med ett svagt rättsväsende och hög korruption, är det extra svårt att komma åt de som förgriper sig på barn.

Jag får höra berättelser om tillslag på så kallade guest houses. Om den lilla flickan på sängen. Om den stora västerländska mannen. Nakna. Om flickans livrädda blick. Om hur APLE ger utnyttjade barn kläder att skyla sig med inför polisförhör. Om hur de jobbar med att öka barnperspektivet i hela rättsprocessen.

APLE letar efter förövare varje dag på flera orter i Kambodja. De talar med barnen och med vittnen, försöker få fram namn och nationalitet och ber hemländerna att snabbt ta fram information så att de vet om personer tidigare har misstänkts eller straffats för liknande handlingar. APLE har i samarbete med kambodjansk polis bidragit till ett stort antal fällande domar.

Seila Samleang från APLE berättar om de sofistikerade metoder som finns för att skapa ett beroende till förövaren hos fattiga familjer. Förr kunde det handla om att en förövare bad en tuk tuk-förare köra till ett barnhem. Idag är samhället rent av infiltrerat av den stegvisa process som kallas grooming. Den som vi i Sverige så väl känner till i övergrepp mot barn på nätet, där förövare bygger tillit med barnet. I Kambodja flyttar förövaren ut på landsbygden, etablerar kontakt och erbjuder familjen hjälp, främst genom ekonomiskt bistånd. Det kan även handla om mat, kläder, resor och liknande. Ju starkare beroendet är desto mindre är chansen att föräldrar eller barn kontaktar polisen. Övergrepp på internet ökar dramatiskt i Kambodja. Alla vi möter under våra dagar i Kambodja säger att online-övergreppen är i en snar explosionsfas. Vi vet redan att det finns studios uppbyggda dit barn förs för att bli filmade och fotade medan övergreppen pågår. Polisen satsar stort på internetbrottslighet och APLE driver precis som ECPAT Sverige en hotline dit misstänkt barnsexhandel kan rapporteras anonymt.

Jag får även information om små patienter med gonorré. Det tog ett tag innan man förstod vad det handlade om. Man letade, utan resultat, efter svar bland vanliga barnsjukdomar. Men detta är ingen vanlig barnsjukdom. Detta är en könssjukdom som smittar genom sexuellt umgänge. Just där och då vill jag gråta. Men i detta fruktansvärda vill jag också nämna Angkor Hospital for Children. En oas av högkvalitativ sjukhusvård för barn. Med allt från ögonsjukvård till psykosocialt stöd till utnyttjade barn.

Läs mer om korruptionsranking i världen på: http://www.transparency.org/

Läs mer om ECPATS arbete i världen och ECPATs globala studie om barnsexhandel och resande förövare på http://globalstudysectt.org/

Ser du misstänkt barnsexhandel när du är ute och reser? Anmäl alltid till polis eller till www.ecpathotline.se

Engagera dig i vår kamp mot den globala barnsexhandeln genom att dela detta inlägg! Vill du bidra till vårt arbete? Swisha till 9034349.

#ECPAT SVERIGE #KAMBODJA #APLE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Barn som handelsvara, del 1: Why don't you buy me?

Jag satt i en tuk tuk på väg mot flygplatsen i soluppgången och den lille pojkens blick och ord brände i min kropp. Jag träffade honom sista kvällen vid strandpromenaden i Phnom Penh. Han dök upp från ingenstans. Han var sex-sju år gammal. Han levde på gatan. ”Why don’t you buy me?”, säger pojken. Jag tappade nästan andan. Han tittar på mig med en blick som är outgrundlig. Ögon som sett allt. Den blicken känner jag igen från utsatta barn jag mött i mitt arbete som barnpsykolog även här i Sverige. Den är universell.

ECPAT Sveriges programchef Maria Schillaci har besökt Kambodja tillsammans med NOA (polisens nationella operativa grupp), Länsstyrelsen Stockholm och World Childhood Foundation för att samverka och lyfta frågor kring sexuell exploatering av barn. Fokuset var på övergrepp mot barn på nätet, svenska förövare som förgriper sig på barn utomlands och sk barnhemsturism. Här kan du följa med på Marias resa och få en inblick i hur fattigdom, korruption och cynism påverkar barns uppväxtvillkor och utgör en fond för sexuell exploatering av barn. Men också i hur fantastiska eldsjälar i organisationer kämpar med att rädda barn med risk för sina egna liv. Förra veckan rapporterade Maria direkt från Kambodja i våra sociala medier om sk ”Grooming Hot Spots”, högriskplatser där förövare letar barn att förgripa sig på. Till exempel på nöjesfält, där barn genom att erbjudas åktur sedan blir sexuellt utnyttjade. Idag startar ECPAT Sverige en bloggtrilogi. Tre dagar. Tre nedslag i den kambodjanska verkligheten och de kambodjanska barnens extrema utsatthet för att exploateras sexuellt av förövare som rest dit.


Den sexuella exploateringen av barn har mer och mer gått under jorden i Kambodja, berättar Seila Samleang från organisationen APLE. APLE arbetar precis som ECPAT Sverige med en hotline dit allmänheten anonymt kan rapportera olika former av sexuell exploatering av barn. Seila berättar att den gatubaserade sexuella exploateringen av barn har flyttat till mer institutionellt baserad sexuell exploatering (barnhem) och så kallad familje- eller ”community”-baserad grooming. Förövare bosätter sig på landsbygden, blir vän med folket, bor inkvarterade hos familjer, lär barnen engelska, ger små fina leksaker och får på så sätt tillgång till deras barn. Det finns även en ökad tillgång till barn via barnhem. Visste du att cirka 50 000 barn lever på barnhem i Kambodja? Problemet är att av dessa barn har omkring 80% föräldrar som lurats att tro att genom att ge bort sitt barn kan barnet få en bättre framtid. Det finns barnhem där du kan boka barn. För ett par timmar, ett par dagar eller månader. Det är som bäddat för människor som söker barn i sexuellt syfte. Jag får information om en amerikansk medborgare, dömt för sexualbrott mot barn i USA, som öppnar ett barnhem i Kambodja. Dit tar han även en grupp andra förövare, dömda för sexualbrott mot barn, som han lärt känna i fängelset. Snart jobbar hela gruppen på detta barnhem.

Mardrömmen är fullbordad. Som tur var uppdagades detta fall. Men cynismen och grymheten är systematisk. Att gömma sig förklädd till hjälpare för de mest utsatta barnen. Det vrider sig min mage.

Barnhemmen besöks även av utländska turister som verkligen har goda avsikter och vill göra gott. Problemet är att de bidrar till att vara en del av näringskedjan som exploaterar barn och håller dem borta från sina föräldrar, med all det trauma det innebär. Vill du veta mer om kampanjen Children Are Not Tourist Attractions och voluntourism kan du läsa på www.thinkchildsafe.org.

Vad hände då med den lilla killen Maria mötte?

Han var smutsig och trött. Jag sa vänta här. Jag går och köper något att äta och dricka. Han satte sig ner. Jag gick iväg och köpte en macka och coca cola på en bar och funderade på vem jag skulle kunna kontakta av de organisationer jag mött. Jag utarbetade en plan, men när jag kom tillbaka var han borta. Jag satt en lång stund och väntade, men han kom inte tillbaka. Jag funderar på vad som hände med honom när han förvann ut i den varma natten. Menade han att jag skulle köpa de grejer han sålde? Eller menade han det han sa? Varför jag inte köpte honom?. Det får jag aldrig veta. Jag bär med mig det här mötet för resten av mitt liv.

Läs mer om ECPATs arbete för att stoppa förövare som reser för exploatera barn sexuellt. Kambodja är inte en fristad för människor som vill förgripa sig på barn.

Ser du misstänkt barnsexhandel när du är ute och reser? Anmäl alltid till polis eller till www.ecpathotline.se
Engagera dig i vår kamp mot den globala barnsexhandeln genom att dela detta inlägg! Vill du bidra till vårt arbete? Swisha till 9034349.


#ECPAT SVERIGE #KAMBODJA #APLE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

ECPOD avsnitt 2: Tysta rop – barns berättelser om sexhandel

Idag, på alla hjärtans dag, släpper vi det andra avsnittet i barnrättspodden ECPOD - om kampen mot barnsexhandel. ECPOD är en podcast i samarbete med journalisten Caroline Engvall, och framtagen med medel från PostkodLotteriet.

I avsnittet pratar ECPATs programchef Maria Schillaci och författaren Natalie Gerami om den sexuella exploateringen av barn och vad vi alla kan göra för skillnad i kampen mot den.

Lyssna och sprid kunskapen. Ditt engagemang är viktigt!

Avsnitt 2: Tysta rop – barns berättelser om sexhandel

Prata om podden under hashtaggen #ECPOD.


Läs ett utdrag ur boken ”Tysta rop – barns berättelser om barnsexhandel” nedan, eller lyssna när författaren Natalie Gerami läser ett stycke i poddavsnittet.

Det går bara några dagar innan Laxmi hör att någon kommit in i rummet bredvid. Hon smyger ner på golvet och trycker örat mot hålet. Men nu är det tyst. Personen därinne måste sova. Hon hör då och då hur det knarrar i sängen som om någon vänder sig om, men annars är det tyst. I två dagar är det tyst, innan hon hör en röst från andra sidan.
”Hallå”, viskar Laxmi, men får inget svar.
”Hallå, var inte rädd. Jag är bara flickan i rummet intill. Nere vid golvet. Kom.”
Hon hör någon som dunsar ner i golvet. Hon ser också att det mörknar för hålet, men sedan ljusnar det igen, som om någon letar utan att hitta.
”Hallå, här”, viskar Laxmi lite högre, med munnen tryckt mot hålet. Hon sticker in fingret och vickar med det fram och tillbaka.
”Mamma?”
”Nej”, fnissar Laxmi, ”jag är inte din mamma. Jag heter Laxmi, vad heter du?”
Något snuddar vid hennes finger och hon drar ut det och kikar in. Ett stort öga kikar tillbaka.
”Mamma? Var är min mamma? Jag vill åka hem.”
Laxmis hals snörper ihop sig. Hon får svårt att andas. Den där rösten. Den tillhör inte en flicka, den tillhör ett litet barn.
”Lilla vän, hur gammal är du?”
”Varför kan jag inte se dig?” säger rösten högt.
”Scchhhh, du måste vara tyst. Annars är det farligt. Du måste viska.”
”Viskleken?” viskar rösten tillbaka, nu med lite entusiasm.
”Ja precis, när man pratar in i hålet så ska man alltid leka viskleken och så får man inte berätta det för någon. Förstår du det?”
”Jaaaa”, viskar den nyss ledsna rösten glatt.
”Hur gammal är du lilla vän?”
”Jag är fem och ett halvt och jag heter Shania och jag bor med mamma och pappa, men de är inte här nu.”
Det måste ha blivit något fel. Hon ska inte vara här. De kommer bara att låta henne vara i rummet tills hon får åka hem. Vem vill ligga med ett barn? Flickan börjar gråta och Laxmi försöker trösta. Först när hon lågt har sjungit de sånger hon brukade sjunga för sina småsyskon, lugnar sig Shania. Efter ett tag gissar Laxmi att hon har lagt sig på det smutsiga golvet under hålet. När Laxmis kunder börjar komma, lyssnar hon hela tiden efter ljud från rummet intill. Men till hennes lättnad är det än så länge alldeles tyst.

#AVSNITT 2 #ECPOD #POD #PODD #PODCAST #CAROLINE ENGVALL #BARNRÄTTSPOD #TYSTA ROP
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism Online ECPOD

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!