EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Sätt stopp - svenskar exploaterar barn utomlands


Sätt stopp - svenskar köper barn utomlands

Debattartikel från ECPAT Sverige i dagens Aftonbladet. 

I Aftonbladets reportage ”Barn till salu” får vi ta del av hur hänsynslös den sexuella exploateringen av barn är, en brottslighet där enligt de flesta uppskattningar över två miljoner barn utnyttjas. Det handlar om barn som köps och säljs för att utnyttjas sexuellt, om övergrepp som fotas och filmas och aldrig försvinner.

Som nyvald ordförande för ECPAT Sverige vill jag visa att det är möjligt att mer effektivt motverka den komplexa och cyniska handeln med barn för sexuella ändamål. ECPAT Sverige har sedan sin start för över 20 år sedan bekämpat barnsexhandeln. Vi har med relativt små resurser åstadkommit stora resultat. Vi har påverkat politiken att skärpa lagstiftningen och fått kommersiella aktörer att ta ett större ansvar. ECPAT har initierat flera viktiga samarbeten som gjort riktig skillnad.

Stora framgångar i arbetet mot barnsexhandel - men mycket återstår

Finanskoalitionen mot barnsexhandel har gjort det närmast omöjligt att betala för övergreppsmaterial med vanliga bankkort och arbetar nu med problematiken kring så kallade kryptovalutor, en uppförandekod för resebolag har vuxit och utbildar i dag som egen organisation anställda i resebranschen över hela världen.

Genom ECPAT Hotline, en anmälningssida där allmänheten kan tipsa om misstänkt barnsexhandel, bidrar vi idag som medlem i paraplyorganisationen INHOPE till det globala arbetet med att identifiera barnet i övergreppsmaterialet. Trots detta återstår stora utmaningar i bekämpandet av en global kriminalitet som inte skyr några medel i sitt hänsynslösa utnyttjande av barn.

Inför barnrättsbevakare på svenska ambassader

Sverige har ansvar för de svenskar som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, eller som via nätet exploaterar barn världen över. Barn vars verklighet Aftonbladets reportage förtjänstfullt lyfter fram. Några av de viktigaste punkterna för att stärka arbetet är:

 • Sverige är ett så kallat ”pathfinder country” i arbetet mot våld och övergrepp av barn. Sverige har tagit på sig en roll att visa vägen för andra länder om hur barnets rättigheter kan stärkas. Trots detta är kunskapen om barnsexhandel klart otillfredsställande på många av Sveriges utposter i världen. 

  Vi har därför tagit fram ett förslag till utrikesdepartementet om att svenska ambassader i världen, som verkar i länder där vi vet att barn exploateras sexuellt, ska ha en barnrättsbevakare på plats. Alltså en specifik person som bevakar status på den sexuella exploateringen av barn i det landet och som hjälper Sveriges utposter i världen att vara en stark röst för barnen.

 • För att effektivare kunna motverka den efterfrågan som driver på svenska förövares handel med barn måste denna brottslighet kartläggas. Annars vet vi inte vad vi jobbar emot! 

  Sverige vet i dag helt enkelt för lite om svenska förövare som begår sexualbrott mot barn utomlands. Med bättre kunskap stärker vi också arbetet mot barnsexhandeln.
 • Utan tips kan polisen inte agera. Alla som ser något de misstänker kan vara sexualbrott mot barn måste anmäla, till lokal polis, svensk polis eller ECPAT Hotline

  En svensk förövare kan dömas för sexualbrott mot barn utomlands även efter hemkomsten, i svensk domstol.

 • Det förebyggande arbetet måste få ett starkare fokus. Det krävs inte bara en ökad kunskap hos barn, föräldrar och alla som arbetar med eller för barn, utan också insatser för att reducera efterfrågan och hjälpa de potentiella förövare som aktivt söker hjälpen.

 • Brottsligheten bryr sig inte om nationella gränser och missbrukar tekniska landvinningar och legitima tjänster på nätet. Anonymiserings- och krypteringstjänster är i dag mycket användarvänliga, och finns ofta inbyggda i våra system utan att vi ens reflekterar över det.

Svenska förövare beställer och regisserar i dag övergrepp på barn i andra länder, hemifrån via webbkamera, live. För att motverka den sexuella exploateringen av barn med dessa förutsättningar krävs ett mycket starkare samarbete mellan myndigheter, näringsliv och barnrättsorganisationer, där alla är lika tydliga med att ta sitt ansvar. Tillsammans kan vi effektivare bekämpa barnsexhandeln.

Vi är många som förfasas över innehållet i det reportage Aftonbladet genomfört. Reportaget visar med tydlighet hur skoningslös denna brottslighet är. Men det räcker inte att förfasas. Vi måste tillsammans agera för att bekämpa barnsexhandeln. För ytterst handlar det om att värna barnets rättigheter och att varje barn ska få växa upp i trygghet. Därför kommer ECPAT fortsätta det målmedvetna arbetet för en värld fri från barnsexhandel.

Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT Sverige


>> Läs mer: Barn som handelsvara, del 3: svenska ambassader i världen behöver ta sitt ansvar för barnets rätt. << 

Vill du stödja kampen mot barnsexhandel? Swisha valfritt belopp till 90 34 34 9. Tusen tack. 

#DEBATT #DEBATTARTIKEL #AFTONBLADET #KENT PERSSON #RESANDE FÖRÖVARE #BARNRÄTTSBEVAKARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Sexualundervisning 2.0 – en jämlikhetsfråga!


Ett av fem barn i Sverige utsätts för någon form av sexuella övergrepp under sin uppväxt. Barn och unga behöver ha kunskap om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och om sin rätt till kroppslig integritet. Ändå genomförs inte sex- och samlevnadsundervisningen i skolan på ett likvärdigt sätt över landet. Istället lämnas det till enskilda lärare och eldsjälar att ta fram innehåll och schemalägga undervisningen. Också i förskolan saknas verktyg och mandat för att arbeta med dessa frågor.

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige ett seminarium rörande vikten av modern, enhetlig och likvärdig sexualundervisning i svensk skola – och vägen dit. Hur ska sexualundervisning se ut för att förebygga sexuella övergrepp? Hur kan lärare prata med barn och unga i olika åldrar om sexuella övergrepp och exploatering? Hur kan Sverige bli ett föregångsland och försäkra att alla barn i landet får tillgång till högkvalitativ och modern sex- och samlevnadsundervisning? 

Deltar i seminariet gör barnminister Åsa Regnér, Moa Mannheimer från Barnafrid, kriminolog och barnrättsexpert Nina Rung, Robert Fahlgren från Lärarförbundet, Julia Lindh förbundsordförande på Sveriges elevråd och Maria Schillaci, programchef ECPAT Sverige. Journalist Caroline Engvall modererar.

Var med ECPAT i Almedalen! Kom till detta och våra tre andra seminarier i Bryggarsalen i Visby måndag 3 juli, eller se dem livestreamas. 

>> Se Facebook-event för uppdateringar och seminarieschema. <<

#ECPATCHALLENGE #ECPAT #ALMEDALEN #SEMINARIUM #SEXUALUNDERVISNING #SKOLA
0
Kategorier: Barnsexhandel Almedalen

Starkare tillsammans mot sexuell exploatering av barn

Nu i veckan har ECPAT träffat både Interpol och INHOPE för att se till att vi tillsammans kan motverka sexuell exploatering av barn och ta arbetet till nästa steg. 

Sexuell exploatering av barn är ett brott som inte känner av nationella gränser, det sker i alla länder och både på och utanför nätet. Många av dessa övergrepp fotas, filmas och delas på nätet. Barnet som utsätts lever med övergreppen i resten av sitt liv. När övergreppen finns på bild eller film, kan de när som helst dyka upp i barnets liv, igen och igen.


Vi vet att det är ytterst få fall av övergrepp mot barn som kommer till rättsväsendets och myndigheters kännedom. Mängden övergreppsmaterial ökar hela tiden, i takt med tekniska möjligheter för förövare. Många drar sig för att anmäla misstankar direkt till polisen. Det är en av anledningarna till att vi driver ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt barnsexhandel. Sedan starten 2005 så har vi fått in närmare 60 000 tips. Det arbete vi gör i ECPAT Hotline innebär också att ett tips hamnar direkt i det land dit övergreppsmaterialet kan spåras. Det sker via INHOPE, en paraplyorganisation för hotlines i olika länder. Varje hotline har ett väl etablerat samarbete med sin nationella polis. Via INHOPEs verktyg samverkar vi också med Interpol, och förser den globala polisorganisationen med övergreppsmaterial som kan vara nytt och där barnet kanske inte är identifierat. Hittills har Interpol identifierat över 10 000 barn. Under 2016 mottog Interpol över 100 000 filer från INHOPE-anslutna hotlines. I många fall var det dessa filer som gav just de ledtrådar som polisen behövde för att hitta barnet eller förövaren. Det är alltid det viktigaste, slutmålet med allt arbete som görs: att identifiera barnet och ta det ut ur en övergreppssituation.


Den här veckan har vi besökt Interpol i Lyon och deltagit på INHOPEs årsmöte som denna gång arrangerades i Budapest. Den gränsöverskridande samverkan mellan hotlines och polis gör samhället mycket starkare i arbetet mot den sexuella exploateringen av barn. Vi måste hela tiden fortsätta att stärka och utveckla den, för mycket återstår att göra. Inte minst gäller det samhällets övriga aktörer, då alla har ett ansvar i att se till att deras tjänster inte kan missbrukas av förövare som söker tillgång till eller vill sprida de dokumenterade sexuella övergreppen på barn. En viktig del av att alla hotlines och polis träffas är kunskapsutbytet, och insikten att oavsett om du arbetar på en hotline i Taiwan, på Nya Zeeland eller i Sverige, så delar vi erfarenheter men kan också komplettera varandras helhetsbilder. 


#INHOPE #INTERPOL #ECPAT HOTLINE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online ECPAT Hotline

Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn?Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kallas i lagtexten för barnpornografi. Det är ett mycket missvisande begrepp. I själva verket är det en skildring av någon form av sexuella övergrepp på barn och bevismaterial på allvarlig brottslighet. Skildringen, spridningen och nedladdningen av övergreppsdokumentationen är en grov kränkning av barnet. 

Att barn utsätts för sexuella övergrepp är inget nytt, inte heller att övergreppen dokumenteras. I Sverige avkriminaliserades all pornografi 1971, med resultatet att tidningar som skildrade sexuella övergrepp på barn kunde säljas öppet och lagligt i affärer. Nio år senare, 1980, blev spridningen kriminell, men det var fortfarande lagligt att inneha dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Först 1999, efter en intensiv debatt där stora delar av samhället var emot en kriminalisering, förbjöds innehav, och 2010 blev också betraktandet av dessa bilder och filmer brottsligt. 

Teknikutvecklingen har nu möjliggjort en stor ökning av den här brottsligheten. Före internet var förövaren en relativt ensam person, det var inte så enkelt att få kontakt med likasinnade, att producera materialet eller (efter 1980) att komma över det. Idag är förövaren en del av en global gemenskap på nätet, och kan enkelt hitta likasinnade på nätet där de kan byta övergreppsmaterial, tipsa om platser och genom diskussioner normalisera övergreppen. I och med dagens mobil- och webbkameror, molntjänster, internethastigheter och mer eller mindre obegränsade lagringsutrymmen kan miljontals skildringar av sexuella övergrepp byta ägare på kort tid. Valet att dokumentera ett övergrepp är nu alltid en möjlighet för en förövare. Andelen sexuella övergrepp som dokumenteras är därför nu betydligt större, mängden övergreppsmaterial som finns tillgängligt på nätet är oöverskådlig. 

För barnet som utsätts för det sexuella övergreppet är själva dokumentationen en allvarlig försvårande omständighet. Vetskapen om att bilderna eller filmerna kan komma att dyka upp igen, när som helst och var som helst, gör det svårt att bearbeta traumat från övergreppet. Ny forskning visar att själva dokumentationen kan upplevas som en större kränkning än övergreppet i sig. 


Vad handlar det om? Det så kallade barnpornografibrottet reglerar en rad olika sexuella kränkningar av barnet. Det kan röra sig om filmade sadistiska våldtäkter, men också om bilder på nakna barn där bilden är beskuren på ett sådant sätt att den framställer barnet i ett sexuellt syfte. Lagstiftningen skiljer på olika bilder och filmer, där vissa anses vara ringa brott, andra särskilt hänsynslösa vilket kan motivera grovt brott. Det de har gemensamt är att de framställer barnet på ett sexuellt sätt.

Vad vet vi om barnet på bilden? Det vanligaste är att barnet utsätts för ett övergrepp av en närstående, som också dokumenterar det. Det förekommer också att barn utnyttjas i ren kommersiell verksamhet där studios producerar material där barn utnyttjas för sexuell posering eller övergrepp. Det är inte heller ovanligt att barn dokumenterar sig själva eller en partner i en sexuell situation. När det händer finns risken att materialet sprids olovligen, vilket är ett barnpornografibrott om personen på bilden eller filmen är under 18 år. Ibland är detta material producerat med hot, tvång eller under falska förespeglingar. 

I ECPAT Hotlines rapport kan du läsa mer om barnet i övergreppsmaterialet.
Idag är i princip all hantering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn olaglig i Sverige, från skildring, spridning, försäljning till innehav och betraktande. Vad är det då som gör att brottsligheten hela tiden växer, varför är det så svårt att stoppa? 

- Stora mängder övergreppsmaterial upptäcks varje dag. Bilder och filmer som skildrar barn tas hela tiden ned från nätet, förövare upptäcks och fälls i domstol och barn identifieras och får hjälp. Ändå växer brottsligheten. Det finns många förklaringar, men en viktig faktor är att kameran i dag alltid finns till hands. Förövare behöver inte heller bry sig om nationella regler eller gränser. Teknikutvecklingen, där anonymiserings- och krypteringsverktyg idag är användarvänliga och lättillgängliga, innebär svårigheter att spåra vissa förövare. Den internationella aspekten ställer också stora krav på samarbeten över gränserna, där länder med svagare lagstiftning kan utnyttjas av de som vill försvåra för rättsväsendet, säger Thomas Andersson, pressansvarig och sakkunnig i frågor som rör sexuell exploatering av barn på nätet, på ECPAT Sverige. 


Vad kan du göra? 

Anmäl alltid misstänkta sexuella övergrepp på barn. Ser du något, anmäl till polis eller till ECPAT Hotline.
Om du misstänker ett pågående brott ska du alltid anmäla direkt till polisen. 

Förmå företagen att ta ett samhällsansvar. Fråga din internetleverantör om de deltar i polisens frivilliga blockeringsarbete (på stoppsidan.se kan du kolla om de gör det), och fråga hur de bidrar till att se till att polis alltid får de uppgifter de behöver för att kunna utreda misstanke om sexualbrott mot barn.

 

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDELN #ÖVERGREPPSMATERIAL
0
Kategorier: Barnsexhandel

Nordiskt forum 2016 var en viktig händelse i arbetet mot barnsexhandel!


Sveriges regering, företag, organisationer och civilsamhälle hade här tillfälle att mötas under två hela dagar för att tillsammans ta ytterligare ett steg i kampen mot barnsexhandel.

Bland talarna fanns barnminister Åsa Regnér, rikspolischef Dan Eliasson, Anders Kompass, Patrick Hofbauer, VD på Telenor, INHOPEs generalsekreterare Veronica Donoso och generalsekreteraren för ECPAT International, Dorothy Rozga.

Kärnan var dock att uppmana till handling. Handling i samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv som var representerade på konferensen. Deltagare samlades i tankesmedjor som fick varsin utmaning – #Ecpatchallenge- och diskuterade gemensamt fram konkreta förslag på lösningar. Något annat som gjorde Nordiskt Forum så lyckat var det långsiktiga tänkandet. Arbetet mot barnsexhandel och samarbetet mellan de närvarande tog inte slut i och med att forumet tog slut. Istället delades ansvarsområden ut till centrala personer och roller och detta följs fortlöpande upp.

Hittills har många saker kommit till stånd. ECPAT och samarbetspartners har under 2017 bland annat fortsatt arbetet för en bättre samverkan mellan nyckelaktörer i telekomsektorn, drivit på stärkt lagstiftning till skydd av barn som utsätts, dragit upp riktlinjerna för förbättrad tillgång till information om övergrepp och kroppslig integritet för alla barn, samt initierat en studie om den så kallade gråzonsproblematiken (exploaterande bilder på barn som inte är juridiskt olagliga).

”Nordiskt Forum blev framgångsrikt på flera sätt. Det var ett tillfälle att göra en tillbakablick och se hur långt vi kommit i kampen mot barnsexhandeln, men än viktigare att blicka framåt och se vad som måste göras och hur vi måste samarbeta mellan den ideella sektorn, det offentliga och näringslivet. Utan samverkan får vi väldigt lite gjort. Dessutom driver vi på lagstiftningen för att säkerställa barnets rätt. Flera initiativ från Nordiskt Forum har vi tagit vidare och några kommer vi lyfta i bl.a. Almedalen” säger Anders Pettersson, generalsekreterare för ECPAT Sverige som ansvarade för planeringen och organiseringen av Nordiskt Forum, tillsammans med socialdepartementet.

Dokumenteringen under dessa högintensiva dagar var stor och nedan kan du ta del av en del av materialet:

Nordiskt forums höjdpunkter

ECPAT, hållbarhetsmålen 2030

ECPAT Sverige, då och nu, 20 års kamp mot barnsexhandel


Kampen mot barnsexhandeln fortsätter, tillsammans. Och när nyckelpersoner på maktpositioner förenas i en samsyn och gemensam strävan – då görs skillnad! 

#BARNSEXHANDEL #NORDISKT FORUM
0
Kategorier: Barnsexhandel Nordiskt Forum

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!