Mål och resultat

ECPAT arbetar långsiktigt för att öka kunskapen om barnsexhandel, att aktivera prioriterade beslutsfattare och makthavare i kampen och för att förebygga att nya brott begås. Här har vi sammanställt våra viktigaste resultat från 2015.

Skärmavbild-2016-04-05-kl.-15.31.55

Förebygga brott

 • ECPAT Hotline fick under årets första tre månader in tre gånger så många tips jämfört med samma period året innan. Enligt en YouGov-undersökning ECPAT genomfört har kännedomen hos allmänheten om ECPAT Hotline ökat med fyra procentenheter, från 4 till 8% sedan 2014. Närmare 78 000 personer ska ha använt sig av hotline enligt samma undersökning.  ECPAT är sedan 2014 medlem i ett internationellt nätverk av hotlines, INHOPE. Under 2015 har medlemskapet visat sig vara mycket värdefullt. Av de tips som av ECPAT Hotline bedömts vara dokumenterade sexuella övergrepp på barn lokaliserade till Sverige (svensk server, svenskt offer eller svensk förövare) kom hela 79 % från andra hotlines i INHOPE-nätverket.

 • Finanskoalitionen mot barnsexhandel, som startade 2009 på initiativ av ECPAT, vann 2015 Brottsförebyggande rådets uttagning som Sveriges bidrag i European Crime Prevention Award för sitt arbete för att försvåra betalningar för övergreppsbilder på barn.

 • ECPATs samarbetsföretag Telenor lanserade Telenor Safe Report. Ett förinstallerat bokmärke i alla Telenors iPhones där en kan anmäla misstänkt barnsexhandel direkt till ECPAT Hotline. Android-användare kan ladda ner Telenor Safe Report som app.

Ökad kunskap om barnsexhandel

 • Under 2015 lanserade ECPAT en ny hemsida för att vår verksamhet ska bli mer lättillgänglig.
 • ECPAT lanserade tillsammans med författaren Natalie Gerami boken Tysta rop - fyra barns berättelser om sexhandel. Boken är ett verktyg för att sprida kunskap om barnsexhandeln idag.

ECPATS Påverkansarbete

 • 5 005 personer skrev under årets påverkanskampanj Triggeruppmaningen. Målet var att samla underskrifter för att uppmana politiker att införa obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar samt att uppmana allmänheten att sprida kampanjen och öka sin kunskap genom att läsa boken Tysta rop.
  Underskrifterna överlämnades till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, på Internationella barndagen den 20:e november. ECPAT fortsätter att följa upp FN:s barnrättskommittés kritik om bristande utbildning om barnets rättigheter och sexuell exploatering.

 • I februari 2015 lämnade FN:s barnrättskommitté åtgärdsrekommendationer till Sveriges regering utifrån hur väl vi lever upp till barnkonventionen. Flera av de förslagenECPAT kommit med i sin alternativrapport tog FN också upp. Det gäller bland annat att förbättra kartläggningen av barnsexhandel i Sverige, att vidta fler åtgärder för att stärka skyddet för ensamkommande barn samt att erbjuda alla personer som arbetar med barn systematisk utbildning om barnsexhandel.

  En viktig effekt som ECPAT och flera andra organisationer verkat för är att Sverige under 2016 kommer att påbörja arbetet med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning, vilket kommer att stärka barnets rättigheter.

 • Under Almedalsveckan hade ECPAT ett seminarium, Myten om den virtuella våldtäkten. Omkring 80 personer deltog vid seminariet och 400 följde livesändningen på nätet. ECPAT hade bjudit in ledande experter som tillsammans med barnminister Åsa Regnér diskuterade den tekniska utvecklingen innebär nya sätt att ta kontakt med barn i sexuella syften. ECPAT ville med seminariet slå hål på myten om att en "virutell" våldtäkt via nätet skulle vara mindre allvarlig än en där förövaren befinner sig i samma rum.ECPATs seminarium i Almedalen, från vänster generalsekreterare Ander L. Pettersson, barnminister Åsa Regnér, professor Nicklas Långström, kammaråklagare Charlotta Tanner, psykolog Anna Norlén.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!