EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

ECPAT I ALMEDALEN

Den 2 juli drar återigen politikerveckan i Almedalen i gång. Samtliga riksdagspartier, stora delar av svenskt näringsliv och civilsamhälle samlas för att debattera, påverka, utbyta idéer och telefonnummer i vad som brukar kallas Sveriges största demokratiska forum. Vi är där för att uppmana och utmana fler att aktivt ta ställning för barnets rättigheter och samarbeta för ECPATs vision om en värld fri från barnsexhandel. Det är ett utmanade arbete – men det är vår utmaning, vår #ecpatchallenge

>> Här hittar du ECPAT i Almedalen. <<


Vad fokuserar ECPAT på i år?

I år belyser vi särskilt hur sexuella övergrepp på barn på nätet kan stoppas. Vi talar också om barns rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp. Internet har inneburit en revolution för distributionen av bilder och filmer som innehåller dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Enorma mängder material sprids och det blir som ytterligare ett övergrepp på barnet, när materialet görs tillgänglig för fler via nätet. 

För att göra skillnad behöver juridik, politik, pedagogik och teknik utvecklas, och företagarna, lärarna, politikerna och civilsamhället tillsammans ta ställning, samarbeta och agera. Därför anordnar ECPAT fyra seminarier i Almedalen som handlar om olika angreppssätt för att säkra barnets rättigheter och stoppa sexuella övergrepp på barn. Det är allas vårt ansvar att anta denna utmaning – att stå upp för barns rättigheter och agera för att motverka sexuellt utnyttjande av barn. 

Möt Sveriges ministrar med oss

Med oss på scen i Visby har vi ledande personer från många relevanta sektorer, bland andra justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Anders Ygeman, Telia Sveriges hållbarhetchef Marie Trogstam, kriminolog Nina Rung, kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, professor Carl Göran Svedin och barnminister Åsa Regnér. De kommer att diskutera frågor som: 

”Vilken är telekomföretagens/internetleverantörerna roll för att sätta stopp för sexuell exploatering av barn på nätet?” 

”Kan artificiell intelligens leda polis på rätt spår i kampen mot barnsexhandel?” 

”Varför får inte barn och ungdomar bättre utbildning om sexuella övergrepp och rätten till kroppslig integritet?” 

”Hur kan lagen bättre skydda barn på internet?” 

Var med ECPAT i Almedalen! 

Var? Bryggarsalen, Strand Hotell, Mellangatan 56

När? Måndagen den 3 juli, också live på vår Facebook

Mer info? Till seminarieschema.

#ECPATCHALLENGE #ALMEDALEN #SEMINARIUM #ECPAT CHALLENGE
0
Kategorier: Almedalen

Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn?Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kallas i lagtexten för barnpornografi. Det är ett mycket missvisande begrepp. I själva verket är det en skildring av någon form av sexuella övergrepp på barn och bevismaterial på allvarlig brottslighet. Skildringen, spridningen och nedladdningen av övergreppsdokumentationen är en grov kränkning av barnet. 

Att barn utsätts för sexuella övergrepp är inget nytt, inte heller att övergreppen dokumenteras. I Sverige avkriminaliserades all pornografi 1971, med resultatet att tidningar som skildrade sexuella övergrepp på barn kunde säljas öppet och lagligt i affärer. Nio år senare, 1980, blev spridningen kriminell, men det var fortfarande lagligt att inneha dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Först 1999, efter en intensiv debatt där stora delar av samhället var emot en kriminalisering, förbjöds innehav, och 2010 blev också betraktandet av dessa bilder och filmer brottsligt. 

Teknikutvecklingen har nu möjliggjort en stor ökning av den här brottsligheten. Före internet var förövaren en relativt ensam person, det var inte så enkelt att få kontakt med likasinnade, att producera materialet eller (efter 1980) att komma över det. Idag är förövaren en del av en global gemenskap på nätet, och kan enkelt hitta likasinnade på nätet där de kan byta övergreppsmaterial, tipsa om platser och genom diskussioner normalisera övergreppen. I och med dagens mobil- och webbkameror, molntjänster, internethastigheter och mer eller mindre obegränsade lagringsutrymmen kan miljontals skildringar av sexuella övergrepp byta ägare på kort tid. Valet att dokumentera ett övergrepp är nu alltid en möjlighet för en förövare. Andelen sexuella övergrepp som dokumenteras är därför nu betydligt större, mängden övergreppsmaterial som finns tillgängligt på nätet är oöverskådlig. 

För barnet som utsätts för det sexuella övergreppet är själva dokumentationen en allvarlig försvårande omständighet. Vetskapen om att bilderna eller filmerna kan komma att dyka upp igen, när som helst och var som helst, gör det svårt att bearbeta traumat från övergreppet. Ny forskning visar att själva dokumentationen kan upplevas som en större kränkning än övergreppet i sig. 


Vad handlar det om? Det så kallade barnpornografibrottet reglerar en rad olika sexuella kränkningar av barnet. Det kan röra sig om filmade sadistiska våldtäkter, men också om bilder på nakna barn där bilden är beskuren på ett sådant sätt att den framställer barnet i ett sexuellt syfte. Lagstiftningen skiljer på olika bilder och filmer, där vissa anses vara ringa brott, andra särskilt hänsynslösa vilket kan motivera grovt brott. Det de har gemensamt är att de framställer barnet på ett sexuellt sätt.

Vad vet vi om barnet på bilden? Det vanligaste är att barnet utsätts för ett övergrepp av en närstående, som också dokumenterar det. Det förekommer också att barn utnyttjas i ren kommersiell verksamhet där studios producerar material där barn utnyttjas för sexuell posering eller övergrepp. Det är inte heller ovanligt att barn dokumenterar sig själva eller en partner i en sexuell situation. När det händer finns risken att materialet sprids olovligen, vilket är ett barnpornografibrott om personen på bilden eller filmen är under 18 år. Ibland är detta material producerat med hot, tvång eller under falska förespeglingar. 

I ECPAT Hotlines rapport kan du läsa mer om barnet i övergreppsmaterialet.
Idag är i princip all hantering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn olaglig i Sverige, från skildring, spridning, försäljning till innehav och betraktande. Vad är det då som gör att brottsligheten hela tiden växer, varför är det så svårt att stoppa? 

- Stora mängder övergreppsmaterial upptäcks varje dag. Bilder och filmer som skildrar barn tas hela tiden ned från nätet, förövare upptäcks och fälls i domstol och barn identifieras och får hjälp. Ändå växer brottsligheten. Det finns många förklaringar, men en viktig faktor är att kameran i dag alltid finns till hands. Förövare behöver inte heller bry sig om nationella regler eller gränser. Teknikutvecklingen, där anonymiserings- och krypteringsverktyg idag är användarvänliga och lättillgängliga, innebär svårigheter att spåra vissa förövare. Den internationella aspekten ställer också stora krav på samarbeten över gränserna, där länder med svagare lagstiftning kan utnyttjas av de som vill försvåra för rättsväsendet, säger Thomas Andersson, pressansvarig och sakkunnig i frågor som rör sexuell exploatering av barn på nätet, på ECPAT Sverige. 


Vad kan du göra? 

Anmäl alltid misstänkta sexuella övergrepp på barn. Ser du något, anmäl till polis eller till ECPAT Hotline.
Om du misstänker ett pågående brott ska du alltid anmäla direkt till polisen. 

Förmå företagen att ta ett samhällsansvar. Fråga din internetleverantör om de deltar i polisens frivilliga blockeringsarbete (på stoppsidan.se kan du kolla om de gör det), och fråga hur de bidrar till att se till att polis alltid får de uppgifter de behöver för att kunna utreda misstanke om sexualbrott mot barn.

 

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDELN #ÖVERGREPPSMATERIAL
0
Kategorier: Barnsexhandel

Nordiskt forum 2016 var en viktig händelse i arbetet mot barnsexhandel!


Sveriges regering, företag, organisationer och civilsamhälle hade här tillfälle att mötas under två hela dagar för att tillsammans ta ytterligare ett steg i kampen mot barnsexhandel.

Bland talarna fanns barnminister Åsa Regnér, rikspolischef Dan Eliasson, Anders Kompass, Patrick Hofbauer, VD på Telenor, INHOPEs generalsekreterare Veronica Donoso och generalsekreteraren för ECPAT International, Dorothy Rozga.

Kärnan var dock att uppmana till handling. Handling i samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv som var representerade på konferensen. Deltagare samlades i tankesmedjor som fick varsin utmaning – #Ecpatchallenge- och diskuterade gemensamt fram konkreta förslag på lösningar. Något annat som gjorde Nordiskt Forum så lyckat var det långsiktiga tänkandet. Arbetet mot barnsexhandel och samarbetet mellan de närvarande tog inte slut i och med att forumet tog slut. Istället delades ansvarsområden ut till centrala personer och roller och detta följs fortlöpande upp.

Hittills har många saker kommit till stånd. ECPAT och samarbetspartners har under 2017 bland annat fortsatt arbetet för en bättre samverkan mellan nyckelaktörer i telekomsektorn, drivit på stärkt lagstiftning till skydd av barn som utsätts, dragit upp riktlinjerna för förbättrad tillgång till information om övergrepp och kroppslig integritet för alla barn, samt initierat en studie om den så kallade gråzonsproblematiken (exploaterande bilder på barn som inte är juridiskt olagliga).

”Nordiskt Forum blev framgångsrikt på flera sätt. Det var ett tillfälle att göra en tillbakablick och se hur långt vi kommit i kampen mot barnsexhandeln, men än viktigare att blicka framåt och se vad som måste göras och hur vi måste samarbeta mellan den ideella sektorn, det offentliga och näringslivet. Utan samverkan får vi väldigt lite gjort. Dessutom driver vi på lagstiftningen för att säkerställa barnets rätt. Flera initiativ från Nordiskt Forum har vi tagit vidare och några kommer vi lyfta i bl.a. Almedalen” säger Anders Pettersson, generalsekreterare för ECPAT Sverige som ansvarade för planeringen och organiseringen av Nordiskt Forum, tillsammans med socialdepartementet.

Dokumenteringen under dessa högintensiva dagar var stor och nedan kan du ta del av en del av materialet:

Nordiskt forums höjdpunkter

ECPAT, hållbarhetsmålen 2030

ECPAT Sverige, då och nu, 20 års kamp mot barnsexhandel


Kampen mot barnsexhandeln fortsätter, tillsammans. Och när nyckelpersoner på maktpositioner förenas i en samsyn och gemensam strävan – då görs skillnad! 

#BARNSEXHANDEL #NORDISKT FORUM
0
Kategorier: Barnsexhandel Nordiskt Forum

VAD ÄR RESANDE FÖRÖVARE OCH VAD KAN MAN GÖRA?

Det handlar om sexuella övergrepp på barn i samband med resa eller turism. Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt är inget nytt.

Ett tidigare och mer allmänt känt begrepp är barnsexturism. Människor som åker någonstans för att turista, det vill säga besöka platser av intresse, badstränder eller liknande och i samband med sin semester utnyttjar barn sexuellt. Det vanligaste är att resenären reser från ett i-land till ett u-land, där det finns fler socialt och ekonomiskt utsatta barn än i hemlandet. Således finns ett större utbud av sårbara barn som är lättare att utnyttja. Inte sällan så är risken att åka fast för sexuella övergrepp på barn i dessa länder lägre än i det egna landet på grund av bland annat korruption och ett svagare rättsligt skydd för barn. Det är också generellt lägre straff som förövare dessutom ibland kan muta sig ur.

Läs fallet om läkaren verksam i Dalarna som gripits för övergrepp på barn i Kambodja.

Begreppet barnsexturist är missvisande då det inte bara, eller kanske inte ens främst, är turister som begår denna typ av brott. Begreppet utesluter grupper av förövare som inte benämns och på så sätt inte lyfts upp i debatten kring barnsexhandel. Exempel är affärsresenärer, personer som reser i jobbsammanhang för att arbeta och efter arbetstid söker upp platser där de möter barn i sexuella syften. Ett annat exempel är biståndsarbetare. Människor som lämnat sitt hem för en kortare eller längre tid, för att jobba med bistånd på annan plats i hemlandet eller utomlands. Väl på plats för sin postering begår de sexuella övergrepp på barn. Ett tredje och aktuellt exempel är FN-personal.

Läs om Anders Kompass som lämnade en rapport om att franska FN-soldater begick sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken.

Det är efterfrågan som skapar marknaden för barnsexhandel, och antalet barn som blir utsatt för resande förövare är stort. Stort är också mörkertalet, det vill säga de fall som aldrig rapporteras och som aldrig kommer till allmänhetens kännedom. De fall där förövaren kan fortsätta sin brottslighet och där barnet som utsatts inte får hjälp eller upprättelse. Det stora mörkertalet beror kanske främst på bristen på tips och anmälningar till polis, men också på de tidigare nämnda omständigheterna: korruption och svagt barnrättsligt skydd. Det kan också bero på bristande resurser för lokal polis att arbeta med denna typen av fall, och avsaknad av kunskap om gällande lagstiftning där brottet begåtts.

- Vi vet att svenskar reser utomlands för att förgripa sig på barn, och så länge människor blundar och inte anmäler kan de fortsätta ostört. Våga se utanför stereotyperna. Dessa förövare har inte ett standardutseende eller någon typisk ålder. De flesta som anmäls, och som döms, är män. Fåtalet kvinnliga förövare kan delvis bero på att ingen reagerar på en kvinna som tar kontakt med ett barn på ett misstänkt sätt. Impulsen att tolka in ett potentiellt brottsligt beteende är starkare om en stereotyp person begår det. Anmäl alltid, utan anmälan finns inget att utreda, sager Clara Ludvigsson, sakkunnig jurist på ECPAT Sverige.   

För tjugo år sedan var det lättare att skissa upp en världskarta och påstå att en stor del av de förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt kom från en viss del av världen, och reste till en annan. Idag vet vi att länder är både destinations-, transit- och ursprungsländer. Brottet är till stora delar ett brott som begås av någon som rest inom landet eller från ett närliggande land. Trots alla insatser och en större medvetenhet idag, jämfört med för tjugo år sedan, exploateras fler barn i barnsexhandel nu.

För ytterligare läsning om resande förövare läs vår bloggtriologi från Kambodja på vår blogg.

Vad kan man göra för att motarbeta förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt?

Skaffa kunskap! Våga ta in fakta om hur det ser ut för barnen som utsätts. Sprid denna kunskap. Genom kunskapsspridning så får en större allmänhet kännedom om denna typ av brott. Kunskapen leder till en möjlighet att påverka, och påverkan leder till förändring.

Välj reseföretag med omsorg! Välj ett företag som aktivt tar avstånd från barnsexhandel.

Anmäl! Många har någon gång sett ett misstänkt fall då de varit på resande fot och varit osäkra på vad de ska göra. Våga se utanför stereotyperna. Dessa förövare har inte ett standardutseende eller någon typisk ålder. Anmäl alltid! Låt polisen avgöra om det är ett fall att utreda eller inte. Det bästa är alltid att anmäla till lokal polis. Om du är osäker, prata med någon på ditt hotell eller någon annan som bor på platsen. Om du misstänker en nordisk koppling, anmäl till svensk polis. Sverige har en lagstiftning som gör att en svensk förövare som utnyttjar ett barn sexuellt utomlands kan dömas i Sverige. Du kan också lämna ditT tips till ECPAT Hotline.

Läs mer om ECPAT hotline här.  

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDEL #BARNSEXTURISM #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

ECPOD avsnitt 6: ”Tjej, snart 18. Buda på min oskuld”

Polis Mikaela Kellner berättar om sitt arbete i prostitutionsgruppen inom Stockholmspolisen.

”Tjej, snart 18. Buda på min oskuld” stod det i annonsen som polisen hittade. Annonsen från flickan som ville ge bort sin oskuld till högstbjudande är ett av ärendena som prostitutionsgruppen inom Stockholmspolisen har arbetat med. De lyckades då rädda undan en flicka från en framtid inom svensk sexhandel. Hör polisen Mikaela Kellner, som bland annat arbetat med att slå ut efterfrågan när det gäller sexköp och att hjälpa unga i prostitution, berätta om sitt arbete för att hitta barnen som har sex mot ersättning och gripa deras köpare.

”Många är rädda för att fråga, både föräldrar och andra runt omkring” säger hon. Men att våga fråga kan faktiskt rädda ett utsatt barn. Att våga se är ett annat ansvar vi som vuxna har. Mikaela ger exempel på när man har anledning att misstänka att brott begås, till exempel i den trappuppgång där man bor, och vad man bör göra. Om man misstänker ett pågående brott ska man alltid ringa 112 omgående!

Samtalsledare: Caroline Engvall, journalist och författare.

Prata om podden under hashtaggen #ECPOD.

#AVSNITT 6 #ECPOD #PODD #POD #PODCAST #CAROLINE ENGVALL #BARNRÄTTSPOD
0
Kategorier: Barnsexhandel ECPOD

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!