Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Frågor och svar med ELSA - The European Law Students’ Association

Christoffer Nystedt, President ELSA Sweden, svarar på frågor om ELSAs samarbete med ECPAT Sverige.

Vad är ELSA? The European Law Students’ Association (ELSA) är världens största självständiga, icke-politiska och icke-vinstdrivande juriststudentorganisation. ELSA drivs för och av studenter och verkar främst genom sina lokalgrupper som finns på över 200 universitet i 41 länder runt om i Europa. ELSA utgör ett nätverk med 34 000 medlemmar och är en perfekt grund för juriststudenter som är intresserade att driva internationella frågor, förbättra personliga egenskaper och som motiveras av att träffa studenter och examinerade jurister från hela Europa. ELSA finns representerat på sju universitet runt om i Sverige genom lokalgrupper i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund, Örebro och Göteborg.

Varför samarbetar ELSA med ECPAT? ELSAs vision ”A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity” rimmar oerhört väl med ”Realisation of the right of all children to live free of child prostitution, child pornography and child trafficking for sexual purposes”. ELSA och ECPAT arbetar med väldigt jämförliga metoder för att driva sina frågor och för att göra vår värld en bättre plats. Båda organisationerna formas av oerhört drivna och engagerade människor som tillsammans brinner för att göra skillnad och att öka medvetenheten om viktiga frågor i världen.

Hur ser samarbetet ut i praktiken? Samarbetet består i huvudsak av tre större projekt som drivs tillsammans. Det ena, utbildningsdagar om barnsexhandel, har format en uppskattad och viktig agenda för lokalgrupperna i ELSA Sweden. Schemat roteras årligen och har termin efter termin lockat oerhört många studenter som tillbringat en dag med ECPAT och ELSA för att de brinner för frågan. Det andra projektet, ELSA for Children, handlar om att undersöka hur situationen ser ut för barn runt om Europa med fokus på sexuellt våld och barns rättigheter. Med Europarådet involverat kommer forskningsgruppen att analysera hur lagstiftningen ser ut och varför den möjligtvis inte fungerar. Den tredje kampanjen handlar om att lyfta frågan om barns rättigheter på juristprogrammen på våra universitet. Att behandla barns rättigheter mer ingående på de svenska utbildningarna är essentiellt för att säkra att framtidens jurister garanterar barns rättigheter på ett mer tillfredsställande sätt. Utöver dessa tre är givetvis generell marknadsföring och information en vardaglig del i samarbetet mellan ELSA och ECPAT.

Vad är visionen med samarbetet? Visionen är att skapa en nära och långsiktig kontakt mellan ECPAT och ELSA vilket i det långa loppet leder till världens barn är befriade från all sorts barnsexhandel. Runt om i Sverige ska det spridas sådan information, medvetande och opinion att alla vet vad problemet handlar om, vad man kan göra för att förbättra situationen och hur man gör det. Genom ELSAs starka närvaro bland juriststudenter runt om i landet är förhoppningen att framförallt unga människor ska ges de verktyg som krävs för att idag och i framtiden kunna göra skillnad.

Christoffer Nystedt, President ELSA Sweden

#ELSA
0
Kategorier:

Två svenskar dömda för sexuella brott mot barn utomlands

Flera svenskar har på senaste tiden åtalats och även dömts för sexuella övergrepp på barn utomlands. Nyligen dömdes två förövare i Sverige, en i Kristianstad och en i Eskilstuna. Häromdagen arresterades en svensk, efterlyst av thailändsk polis, i Prag. Det är glädjande att svenska förövare börjar ställas till svars för dessa grova brott.

De två domarna har både likheter och skillnader. Båda förövarna utnyttjade mycket unga barn på Filippinerna. I det ena fallet har barnen inte identifierats, däremot hade förövaren själv en omfattande dokumentation av övergreppen. Denna förövare dömdes till sju års fängelse för främst grovt barnpornografibrott. I det andra fallet anmäldes övergreppen mot ett av offren av barnets mamma. Denna förövare dömdes till ett och ett halvt års fängelse för i första hand grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Det som gör att straffskillnaden mellan brotten är så stor, beror till stora delar på att domstolarna normalt använder den lägre delen av straffskalan i enlighet med praxis. I Kristianstads-fallet bedömdes dock brotten som så grova att man skulle använda den övre delen.

Beredningen av sexualbrottsutvärderingen (SOU 2010:71) som nu ligger hos Justitiedepartementet ska förhoppningsvis överlämnas till riksdagen före sommaren. Den förändring av sexualbrottslagstiftningen som är på gång kan komma att innebära att fall liknande Eskilstuna-målet i framtiden kan ge högre straff.

FNs Barnrättskommitté har tidigare kritiserat Sverige för att sexuella övergrepp och barnsexhandel har böter i straffskalan. Straffen står inte i förhållande till de grova kränkningar som barnen utsätts för. Då straffet blir endast ett och ett halvt års fängelse, och naturligtvis även då det enbart blir böter, finns ingen möjlighet till adekvat vård för förövaren.

Båda domarna är ett steg i rätt riktning. Kammaråklagare Måns Biörklund yrkade dock på åtta år i Kristianstads-fallet, och säger i Expressen den 28 mars att han anser att det är för låga straff generellt i Sverige när det gäller sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott.

#BARNPORNOGRAFI #BARNSEXTURISM #LAGSTIFTNING #RÄTTSFALL
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Barnsexturism

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!