Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Juridikstuderande berättar om kunskapsbehovet

All heder åt bredden på den svenska juristutbildningen men ett viktigt ämnesområde har lämnats därhän, i alla fall på Lunds Universitet. Det ökande problemet med varierande former av sexuell exploatering av barn adresseras överhuvudtaget inte under den fyra och ett halvt år långa utbildningen. Kursen i straffrätt hade varit den naturliga introduktionen till detta specifika brott, men mer fokus ligger på ”kärnbrotten” mord, misshandel och våldtäkt. Det enda sättet att få utökad kunskap i ämnet är att gå på det årliga seminariet som hålls av ELSA (European Law Students’ Association) i samarbete med ECPAT. Föreläsningarna hålls av en verksam jurist i ECPAT och förutom den självklara bakgrundsinformationen riktas resten av undervisningen specifikt mot oss som blivande jurister. Det redogörs för både svensk och internationell lagstiftning, vilket gör föreläsningarna intressanta för alla studenter på Juristprogrammet.

Det frivilliga deltagandet har gjort att uppslutningen av studenter har varit liten i förhållande till antalet studenter på programmet och man kan dessutom se en tydlig trend av kvinnliga deltagare. Detta gäller för samtliga år som ELSA har organiserat föreläsningar om kommersiell sexuell exploatering av barn, dvs barnpornografi, barnsexturism och människohandel med barn i sexuella syften, och för de flesta juristutbildningar i landet. Det universitet som utmärker sig är Umeå Universitet, där delar av utbildningen är genusinriktad. Man kan undra varför fördelningen med en kvinnlig majoritet ser ut som den gör och bara beklaga att den hälft av studenterna på skolan som kanske allra mest behöver få kunskap i ämnet väljer bort det. Den främsta orsaken till detta är att man vill slippa se det fruktansvärda som sker mot barn överallt i världen varje dag. Den främsta responsen vi får från studenter som inte deltar i halvdagen är ”Nej, usch! Jag orkar inte sitta och lyssna på sådant hemskt.” Vi önskar att dessa studenter istället skulle angripa det vidriga genom att tänka att barnen som utsätts för sexuellt våld och som köps och säljs som produkter varje dag, åtminstone förtjänar att svenska juriststudenter tar sig tid och lyssnar på deras historia. För även om man inte planerar att arbeta inom humanjuridiken spelar det en stor roll om man har vetskap om vad som sker ute i världen.

Om man förstår hur barnsexhandeln fungerar och vart den är främst förekommande har man möjlighet att på arbets- eller privata resor ute i världen uppmärksamma offer för trafficking och vidta åtgärder för att hjälpa dem.  Minsta lilla agerande baserat på kunskaper man har fått under sin utbildning kan avgöra ett barns framtida säkerhet och liv.

Tydliga skillnader kan ses på deltagandet på ELSA/ECPAT seminariet på Umeå Universitet i förhållande till resten av Sverige, och kanske är det just att ämnet berörs i den obligatoriska undervisningen som är nyckeln till framgång i Umeå! Vi anser därför att juristprogram över hela Sverige borde göra en granskning av innehållet i deras kurser och föra in information om sexuell exploatering av barn däri. Om det inte kan göras bör de seminarier som hålls av ECPAT göras obligatoriska – det är det minsta vi kan göra för dessa utsatta barn.

Johanna & Amanda Bloggare på ’React Now’ 

#ELSA #JURIDIK
0
Kategorier: Barnsexhandel

Researrangörer berättar om arbetet med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Här är Vings bidrag.

Ving fördömer alla former av sexuellt utnyttjande av barn och stödjer alla lagar som grundläggs för att förhindra och straffa sådana brott. Sedan mars 1999 ingick Ving ett avtal med ECPAT Sverige om implementering av ”Uppförandekod för researrangörer mot barnsexhandel”.

Syftet med Uppförandekoden är att bidra till bekämpandet av barnprostitution och andra former av sexhandel med barn och grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter. Målet är att öka medvetenheten hos allmänheten. Detta är en mycket viktig fråga och som Sveriges största researrangör ser vi det som en självklarhet att engagera oss och göra vad vi kan för att påverka. Alla destinationer utanför Europa samt Bulgarien och Rumänien omfattas av ECPAT:s Uppförandekod. Alla hotellägare skriver under tillägget i våra kontrakt. Vårt stöd till barnen och för ECPAT beskrivs i Vings pärmar med hotellinformation, broschyrer och på webben. I det kontrakt som alla våra hotellpartners skriver under finns en speciell klausul där hotellet förbinder sig att följa policyn mot kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn. Det innebär att hotellet ser till att hotellpersonalen är informerad och agerar om de ser tecken på att något barn utnyttjas på området. Brott mot policyn resulterar i avslutande av pågående samarbete.

All personal får information och utbildning om ECPAT och uppförandekoden samt vår handlingsplan. Vi utbildar också all vår utlandspersonal i hur de ska agera om de misstänker brott mot policyn (ECPAT hotline). Information finns också till samtliga anställda på intranätet.

Vi upplyser våra gäster om vårt samarbete med ECPAT mot barnsexhandel. Det är något vi vill lyfta fram och är stolta över. Våra kunder informeras via webben, i välkomstmaterial på resmålet, pärmar på hotellen och ibland även muntligen vid välkomstmöten. Vi upplyser också våra gäster hur de ska agera om de misstänker att barn exploateras.

Och vi märker att vårt arbete ger resultat. Vi kan se en attitydförändring från hotellens sida som förstår konsekvenserna av att bryta mot policyn. Idag känner våra kunder till ECPAT och ECPATs arbete i större utsträckning än tidigare, och vår personal har idag mer kunskap i frågorna.

Svårigheterna är att förändra attityden i olika kulturer och att kontrollera partners. Vi arbetar med tusentals hotell och självklart är det svårt att följa upp alla. Ving har ett samarbete med Travelife för de egna koncepthotellen, där cirka 40 procent av våra kunder bor. Det är det enda idag existerande kontrollsystem som finns beträffande miljö och socialt ansvar. En av riktlinjerna består i att motverka barnsexhandel. Detta följs upp av oberoende inspektörer.

/Magdalena Öhrn, informationschef Ving

#BARNSEXTURISM #CSR #RESEARRANGÖRER
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism Företagssamarbeten

Förändringar i ECPAT Sveriges styrelse

Årsmötet den 4 maj 2011 resulterade i några förändringar av ECPAT Sveriges styrelse. Carl-Göran Svedin (professor i barn- och ungdomspsykiatri) lämnade styrelsen och ersattes av två nya namn: Inger Davidson som vice ordförande och Birgitta Engberg som ledamot. Under sin tid som riksdagsledamot (1991-2010) var Inger Davidson en av de riksdagsledamöter som ECPAT Sverige haft mest kontakt med, och som inte minst varit mest lyhörd för frågeställningarna. Hon har flera gånger under årens lopp målmedvetet och engagerat, genom debatter, artiklar, riksdagsmotioner med mera, drivit på förändringar och förbättringar på området kommersiell sexuell exploatering av barn. Inger Davidsons engagemang är omfattande, förutom uppdraget i ECPATs styrelse är hon bl a ordförande i Svenska Unesco-rådet samt ledamot i Påföljdsutredningen och Polisorganisationsutredningen. Inger är dessutom sedan nyligen medlem i ECPATs råd. Läs Ingers egen text på ECPATs blogg om arbetet för att stoppa barnsexturismen.

Birgitta Engberg är poliskommissarie och har framför allt arbetat med att utreda våld och sexualbrott mot kvinnor och barn. Birgitta har varit chef för Uppsalapolisens brottsofferenhet, och har även omsatt sina erfarenheter i en vidareutbildning för barnutredare på Polishögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn som far illa och att hålla förhör med barn. Hon har även utbildat personal på DO i intervjuteknik och förhör med barn, samt medverkat vid Internationella Brottsofferdagen. Birgitta kan bidra till styrelsearbetet med sin praktiska erfarenhet och kunskap från polisväsendet samt sitt personliga engagemang för barn som far illa.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!