Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPAT svarar på polisens och Beatrice Asks tillbakavisande av kritiken

I ett pressmeddelande och i ett brev till FN kritiserar svenska barnrättsorganisationer Sveriges arbete mot barnsexhandel. I en intervju med Sveriges Radio tillbakavisar Justitieminister Beatrice Ask och Björn Sällström, chef för Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, kritiken. Björn Sällström säger bland annat att mycket hänt på området barnsexturism sedan en rapport 2009 påvisat att brottet i princip var straffritt. Beatrice Ask hävdar i intervjun att barnrättsorganisationerna är dåligt informerade. Både polis och Justitieminister Beatrice Ask blandar ihop begreppen. Sveriges barnrättsorganisationer är inte felinformerade, det som står i brevet är giltigt och sant. ECPAT kan belägga varje argument med ytterligare information. ECPAT har tvärtom väldigt god information om vad som händer på alla områden.

Barnsexturism

ECPAT välkomnar att regeringen och i synnerhet polisen arbetar mer mot barnsexturism idag än man gjorde 2009. Däremot, så länge inga domar faller, inga åtal väcks och antalet anmälningar är begränsade finns mycket kvar att göra. Att det är riskfritt och straffritt att åka utomlands och begå sexualbrott mot barn, såsom uttalas av forskarna Diesen vid Stockholms Universitet (2009), är giltigt till dess att domar faller. Staten måste dessutom uppmuntra allmänheten att anmäla, vilket ECPAT och reseindustrin arbetat för under många år. Det är oacceptabelt att näringslivet tagit mer ansvar under de gångna 15 åren än de svenska myndigheterna. Det finns fortfarande stora luckor i förutsättningarna att kunna straffa svenskar för sexualbrott mot barn utomlands. Bland annat är vissa sexualbrott mot barn fortfarande förenade med krav på dubbel straffbarhet. Om det vore ett sådant gott internationellt samarbete som Justitieministern menar på detta brottsområde så skulle vi nog ha sett fler än en handfull domar i Sverige, mot svenskar som begått sexualbrott mot barn utomlands.

Barnpornografi

ECPAT välkomnar att utredningstider kortas ner och att fler brott utreds. Polisen intygar själv att det tar lång tid att granska bilderna och att det fortfarande preskriberas ärenden. Justitieministern intygar också att mängden bilder är ett problem. Domare vill inte titta på bilderna själva utan går oftast på granskningsprotokollen för att se vilken typ av brott det rör sig om. Så länge rättsväsendet inte utreder grova sexualbrott mot barn, så länge en enda bild preskriberas, är det ett barn för mycket som samhället svikit.

ECPAT och landets övriga barnrättsorganisationer kommer inte nöja sig förrän alla barn har samma värde, som de ska ha enligt Barnkonventionen, säger Helena Karlén.

(ECPAT påpekar och välkomnar att FN skall göra sin bedömning om situationen under oktober månad, och ECPAT hoppas att regeringen till dess reviderat sin rapport.)

#BARNKONVENTIONEN #BARNPORNOGRAFI #BARNSEXTURISM
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Barnsexturism Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!