Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Researrangörernas arbete med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Först ut är Fritidsresor.

I slutet av 1997 inledde Fritidsresor samarbetet med ECPAT och undertecknade som första företag i världen uppförandekoden när den var framtagen i början av 1998. Fritidsresor delfinansierade arbetet med uppförandekoden och bidrog med experthjälp om turism och resemönster.

1999 hade Fritidsresor infört uppförandekoden på sina resmål. Därefter har Fritidsresor i samarbete med de nordiska ländernas rikskriminalpoliser även arbetat fram en intern larmkedja vid misstanke om sexuell exploatering av barn. På alla resmål i världen, på webbar och ombord på flygen informerar Fritidsresor sina resenärer om ställningstagandet mot barnsexturism. På resmålen informerar även Fritidsresor om hur resenärer ska agera vid misstänke om att barn exploateras.

I alla hotellavtal framgår det tydligt att Fritidsresor kräver att hotellen tar ansvar och följer barnkonventionen och uppförandekoden. Med andra ord att de ska värna om barns rättigheter.

I Fritidsresors och ägarkoncernen TUI Travel PLCs policy för ansvarsfullt resande är det tydligt vilket ställningstagande koncernen tar vad gäller sexuell exploatering av barn. All personal utbildas, påminns och känner till företagets ställningstagande mot exploatering av barn och när tillfälle ges informeras lokala myndigheter och samarbetspartners om Fritidsresors förhållningssätt.

Eftersom nordiska resenärer och researrangörer anser att sexuell exploatering av barn är direkt motbjudande väljer de bort hotell där det misstänks att barn exploateras. Det gör att hotellen i sitt kvalitetsarbete är måna om att motarbeta detta fenomen för att behålla sina kunder.

En av de större utmaningarna fram till nu för researrangörerna som arbetat med uppförandekoden har varit brist på adekvat utbildningsmaterial för anställda. Något som The Code och ECPAT efter mångåriga påstötningar från resebranschen nu håller på att ta fram.

En annan utmaning är uppföljning av hotell så att koden framförallt kommuniceras till anställda men även att den till fullo efterlevs. Att kontrollera sin egen verksamhet och sina egna underleverantörer kring frågor som handlar om socialt ansvar och miljö får ofta befogad kritik. Men idag finns tyvärr inga externa kontrollfunktioner för just uppförandekoden.

Då Fritidsresor inte äger de tusentals hotell som erbjuds finns ytterst begränsade möjligheter till uppföljning i denna fråga. Fritidsresor har istället infogat förhållningssättet i avtalen, så samarbetet med hotellen kan avslutas med omedelbar verkan om exploatering av barn skulle förekomma.

Fritidsresor samarbetar med organisationen Travelife för uppföljning av hotell. Det är det enda idag existerande kontrollsystem som finns beträffande miljö och socialt ansvar. Dock är det olika researrangörers anställda som gör uppföljningarna.

Jim Hofverberg Communications Manager TUIfly Nordic & CSR Coordinator TUI Nordic/Fritidsresegruppen

#BARNSEXTURISM #CSR #RESEARRANGÖRER
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism Företagssamarbeten

PRIS skriver om hovrättsdomen i Malmö

Debatten angående hovrättsdomen i Malmö där ett antal män friades från sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka får inte ta slut ännu. Jag som skriver är en av grundarna till PRIS (Prostituerades revansch i samhället), ett idéellt nätverk för människor som farit illa i sexindustrin.   I en debattartikel i Svenska Dagbladet (26/2) skriver ECPAT Sverige att barns rätt åsidosätts då man använder lagen om köp av sexuell tjänst i ett fall där ett barn blivit kränkt och utnyttjat.   Jag instämmer. PRIS är ett spretigt nätverk med medlemmar av olika åldrar, erfarenhetsbakgrunder och åsikter - men en sak vi alla enats om är att "sexköp av minderårig" är en orimlighet. Den korrekta termen är "våldtäkt av barn".   Barn slutar man vara när man vid 18 års ålder blir myndig, därom måste vi enas.   Vad som gör mig gränslöst upprörd i fråga om den 14-åriga flickan är hovrättens oändliga fräckhet när de definierar detta våldtagna barn som prostituerad. I affekt vill jag inte skriva mina tankar så jag tar mig friheten att låna citat ur Ann Hebeleins artikel i DN (7/3) där hon skriver hur det är att påtvingas en bild av sig själv:   "Michel Foucault menar i "Vansinnets historia" att uppfostran till stor del handlar om att påverka bilden av den som uppfostras; så som man behandlas upplever man sig själv. Pierre Bourdieu har liknande tankegångar och myntade i "Language and symbolic power" begreppet symboliskt våld. Det är något som utövas när en individ eller grupp fås att acceptera en bild av sig själv som inte stämmer med deras självbild i övrigt men som legitimerar de andras herravälde."   Måtte nu alla goda krafter i samhället låta den 14-åriga flickan i Malmö få veta att hon är utan skuld och inte har någon skam att bära. Annars är risken överhängande att hon blir det hovrätten anser att hon är.   Emma PRIS

#RÄTTSFALL
0
Kategorier: Barnsexhandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!