Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Sven-Erik Alhem: Det finns inga frizoner

Svenskar åker utomlands och utnyttjar barn sexuellt utan att dömas för brotten. Än värre: svenskar åker utomlands och förgriper sig sexuellt mot barn utan att det ens vållar särskilt mycket debatt.

Men: det går faktiskt att lagföra svenskar för den här typen av starkt förkastliga brott i Sverige, fastän brotten begåtts utomlands. Det gick i mitten av 90-talet när jag själv som åklagare hade ett åtal mot den sk ”66-åringen” för att han sexuellt hade utnyttjat en Thailändsk 13 år gammal pojke i Thailand. Och det går idag. Även om det dessvärre sker alltför sällan.

Kristianstads tingsrätt har den 27 december i mål B276-11 dömt en man, född 1966, för våldtäkt mot barn, stämpling till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott m m, där brottsoffren är bl a från Filippinerna och brotten begåtts bl a där. Mannen har nu alltså fått fem års fängelse av svensk domstol.

Nu är det hög tid att skärpa debatten och verka för att det blir straffrättsligt mycket farligare för svenskar att bege sig utomlands för att förgripa sig sexuellt mot barn! Det måste bli så farligt och så riskfyllt att alla i förväg åtminstone egoistiskt tänker på vilka negativa följder det kan få för de berörda gärningsmännen. Därigenom kan förhoppningsvis en markant brottsprevention inträffa. I sammanhanget är det utmärkt om den presumtive förövaren också betänker de enorma skadeeffekterna på barnen som utsätts för övergreppen. Brotten mot barn är lika avskyvärda varhelst i världen de inträffar. Det finns inga frizoner på jordklotet. Lagens långa arm i Sverige måste bli än längre och gripa in betydligt oftare.

Sven-Erik Alhem Ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund och samhällsdebattör (tidigare överåklagare) http://www.svenerikalhem.se/

#BARNSEXTURISM #JURIDIK #LAGSTIFTNING #RÄTTSFALL
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Ny rapport om Sverige från ECPAT International

Nu har den andra upplagan av ECPAT Internationals globala utvärdering av hur länders policys och lagstiftning mot kommersiell sexuell exploatering av barn publicerats. Rapporten gör en uppföljning av hur Sverige lever upp till de åtaganden man gjorde på den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, som hölls i Stockholm 1996, samt de två efterföljande världskongresserna i Japan 2001 och i Brasilien 2011.

Trots att Sverige har handlingsplaner, lagstiftning och olika skyddsmekanismer mot människohandel och sexuell exploatering av barn finns fortfarande betydande problem med barnsexhandeln.

Tidigare i höstas fick Sverige kritik från FN:s barnrättskommitté kring bristerna i arbetet mot barnsexhandel. Bland annat uppmanade man Sverige att anta Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll som lag. Svensk lagstiftning har blivit bättre de senaste åren, men många viktiga och självklara steg saknas. Exempelvis saknar barn mellan 15 och 17 år tillräckligt skydd i sexualbrottslagstiftningen. Dagens låga straff tyder också på att man undervärderar brottens allvar, och de skador de åsamkar offret och de ger inte heller en tillräcklig möjlighet för förövarna att få vård.

Läs ECPAT Internationals utvärdering av Sverige här.

Läs också ECPAT Sveriges råds debattartikel, där de kräver att Sverige lyssnar på FN:s kritik, och barnrättskommitténs rapport: Concluding Observations: Sweden.

#BARNKONVENTIONEN #LAGSTIFTNING #ECPAT INTERNATIONAL
0
Kategorier:

Swedavia berättar om sitt samarbete med ECPAT Sverige

Just nu pågår kampanjen ”Titta inte bort!” mot sexuella brott mot barn. Budskapet sprids bland annat genom en film som visas på Swedavias flygplatser. För Swedavia är det självklart att ta ställning mot barnsexhandel. Och vi är stolta över att vi nu har blivit en officiell samarbetspartner till ECPAT Sverige. Tillsammans med resebranschen och andra aktörer som finns på våra flygplatser hoppas vi kunna göra skillnad.

Swedavia, med 2 500 medarbetare och elva flygplatser som årligen har drygt 28 miljoner resenärer, blir nu en viktig samarbetspartner till ECPAT Sverige i arbetet mot barnsexhandeln. Swedavia kan genom sitt ställningstagande och agerande göra en viktig insats i kampen mot barnsexhandel.

Handeln med barn för sexuella ändamål är global. Barn transporteras från en ort till en annan, eller från ett land till ett annat, för att möta efterfrågan från förövarna. Förövarna reser till platser där barn tillhandahålls billigt och riskfritt. En studie från Stockholms Universitet uppskattar att svenskar står för cirka 4 000 - 5 000 sexköp av barn utomlands varje år*.

För Swedavia innebär samarbetet med ECPAT i ett första skede utbildning av egen personal, information till leverantörer och samarbetspartners. Swedavia kommer att upprätta en etisk företagspolicy mot kommersiell sexuell exploatering av barn och införa en klausul om gemensamt avståndstagande i samtliga leverantörskontrakt.

Swedavia har en utsedd ECPAT-ambassadör som ska se till att nyanställd personal får kunskap om samarbetet med ECPAT Sverige. ECPAT-ambassadören ansvarar också för att förmedla information till ledning och personal om barnsexhandel i syfte att ledning och personal kan bidra till hur samarbetet kan utvecklas.

Swedavia kommer även i internationella sammanhang verka för att frågan om barnsexhandel uppmärksammas genom att informera om sitt eget avståndstagande och samarbetet med ECPAT.

Vi på Swedavia är stolta över att få vara med och verka för en bättre värld. Vi ser fram emot att få vara med på ECPAT:s angelägna resa där målet är en tryggare värld för våra barn. //Charlotta Hyldal, HR-direktör Swedavia.

Socialdepartementet står bakom kampanjen "Titta inte bort!" mot sexuella brott mot barn. Kampanjen drivs i samarbete med Polisen och ECPAT. * Om barnsexturism/svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder, Christian Diesen och Eva Diesen, Stockholms Universitet 2008.

#BARNSEXTURISM
0
Kategorier:

Svensk man inför rätta för sexuella övergrepp mot barn på Filippinerna

En man i 45-årsåldern från Kristianstad står inför rätta i Sverige för sexuella övergrepp på minst fyra barn på Filippinerna 2010. Barnen var mellan fyra och åtta år gamla. Det var amerikansk polis som upptäckte mannen i samband med en utredning av nätverket Dreamboard, där övergreppsmaterial delades mellan förövare. Den specialgrupp på Rikskriminalen som arbetar mot barnsexhandel granskade de bilder 45-åringen delat med sig av och fann att han gjort sig skyldig till övergrepp. Han greps då hemma i Sverige. Polisen har också beslagtagit en halv miljon bilder och filmer, och 45-åringen åtalas därmed också för barnpornografibrott.

1995 genomfördes den då första rättegången i Sverige av en svensk för sexuella övergrepp mot barn utomlands. Den då 66-årige mannen utnyttjade en 13-årig pojke i Thailand. Den rättegången slutade med att mannen dömdes mot sitt nekande till tre månaders fängelse, minus 17 dagar som han satt häktad i Thailand. Rätten trodde på pojkens historia, men valde att sänka förövarens straff med motiveringen att: ”…osäkerhet råder om han [13-åringen] åsamkats någon nämnvärd skada av XXs sexuella utnyttjande av honom samt att XX drabbats av betydande olägenheter och obehag till följd av den stora uppmärksamhet massmedia har ägnat fallet…”

Christian och Eva Diesen uppskattar i sin studie "Om barnsexturism/svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder" (Stockholms Universitet 2008) att svenskar står för mellan 3,000-5,000 sexköp av barn utomlands årligen.

Den 8 december inleddes ytterligare en rättegång, denna gång i Eskilstuna, mot en svensk man som misstänks ha förgripit sig på barn i Filippinerna. Där kommer vittnen att framträda via videolänk från Filippinerna.

Lyssna på ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena Karlén när hon talar om fallen på Sveriges Radio!

#BARNSEXTURISM #RÄTTSFALL
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

En seger för barns rättigheter

Sedan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs 1989 har det varit den enda mänskliga rättighetskonventionen med statusrapporteringsskyldighet som saknat möjlighet till internationell klagorätt.

I december väntas dock FN:s Generalförsamling anta ett tilläggsprotokoll gällande en klagomekanism till FN:s Barnkonvention. Denna klagomekanism kan användas för att ta ett ärende till FN:s Barnrättskommitté när de inhemska möjligheterna till prövning har uttömts. Detta ökar pressen på alla de stater som undertecknat Barnkonventionen att förbättra sina nationella klagomekanismer

ECPAT Sverige har tillsammans med ett femtontal andra organisationer i Sverige arbetat i ett informellt nätverk, lett av Plan Sverige, för att detta ska bli verklighet. Läs nätverkets gemensamma pressrelease här.

#BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!