Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Reportage från Filippinerna

I maj i år lanserade ECPAT ett reportage på nätet om barnsexhandeln i Filippinerna, av journalisten Martin Schibbye och fotografen Jonas Gratzer. Tidigare har författaren Majgull Axelsson skrivit dokumentärromanen "Rosario är död” som utspelar sig i staden Olangapo i Filippinerna. Berättelsen lämnar ingen oberörd. Men hur ser det ut i dag? Följ med ett av ö-rikets största bordellområden.

Sätt på högtalarna och klicka här för att starta bildspelet.

0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Felaktigheter om ECPAT och Berns Hotell

Under helgen skrev Svenska Dagbladet om Berns Hotell som delar ut sexleksaker på hotellrummen. I artikeln uppger Berns att de har slutat med vuxenfilmer eftersom de samarbetar med ECPAT Sverige, något som lett till en del frågetecken om ECPATs verksamhet.

Några sådana krav har dock inte ställts på Berns. ECPAT arbetar specifikt mot barnsexhandel – och ingenting annat. ECPAT Sverige och Berns Hotell har inte heller något formellt samarbetsavtal.

0
Kategorier:

Påminn nya regeringen om löften mot barnsexturism

På söndag äger riksdagsvalet rum. Ett av ECPATs bidrag till valdebatten är den gångna veckans texter som publicerats på ECPATs blogg. Där har riksdagspartierna presenterat hur de vill arbeta mot barnsexturism. Bland undertecknarna finns flera tunga namn.

Men mest intressant är själva svaren. De vittnar om att barnsexturism som brottsområde börjar få fotfäste inom politiken. Tidigare välvilliga klichéer utan större substans har ersatts med konkreta politiska förslag. Låt oss ta några exempel. "Polisen är beroende av tips från allmänheten för att kunna upptäcka brott. För att det ska vara enkelt för allmänheten att tipsa polisen bör det upprättas så kallade hotlines vid samtliga svenska ambassader och konsulat." - Jan Lindholm (MP).

"Låt en minister i regeringen ha ansvar för hela barnsexturismen som fråga. Då faller den inte mellan stolarna, vilket den gör idag." - Thomas Bodström.

"För att underlätta för offren för barnsexturism, menar vi att de inte ska tvingas att resa till EU-länder för att vittna och få upprättelse. En sådan resa kan innebära exponering för media och ytterligare påfrestning för barnet. De ska kunna delta via videoinspelning, videolänk eller liknande." - Johan Pehrson (FP).

"Dels måste det internationella rättsliga samarbetet i frågor om sexualbrott stärkas. Men informationen måste också förbättras till den som misstänker brott utomlands, för att en förundersökning ska kunna inledas." - Beatrice Ask (M).

"Vänsterpartiet vill införa utbildning i prostitution och barnsexturism på alla gymnasie- och högskoleutbildningar som är inriktade mot turism." - Alice Åström (V). "Centerpartiet menar att den som utnyttjar barn sexuellt i andra länder, oavsett hur lagstiftningen ser ut där, ska veta att han eller hon kan dömas för våldtäkt mot barn i Sverige." - Anders Flanking (C) och Johan Linander (C). "Vårt förslag är att Justitieministern ska vara högst ansvarig i regeringen. Att justitieministern har helhetsansvar visar att det handlar om brottslighet som inte har med turism att göra." - Mats Odell (KD) och Inger Davidson (KD).

Förslagen är klart relevanta och i linje med de krav som ECPAT ställt. Nu återstår förstås att realisera de löften som gjorts. Även om det skett en del positiva förändringar på senare år, har utvecklingen generellt gått långsamt. Mycket långsamt.

Vidare finns behov av en viss vaksamhet framöver. Efter att debattens hetta svalnat kommer löften att kännas allt mer fjärran. Då behövs ett tryck från gemene man så att brottsområdet inte tillåts glömmas bort. Det behövs ständiga påminnelser om vad som sagts.

Från ECPAT Sverige lovar vi att göra vårt. Men vi behöver hjälp att trycka på från er som är engagerade i barnrättsfrågor, politiskt aktiva eller som kanske bloggar, twittrar eller på annat sätt sprider åsikter. Du vet säkert själv hur du kan uppmärksamma frågan.

Med de orden vill jag önska en spännande valvaka!

Och glöm förresten inte att ansluta dig till Support Kim.

Lars Arrhenius ordförande ECPAT Sverige

0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Anders Flanking (C) och Johan Linander (C): "Sambandsmän ska finnas där barnsexturism är ett problem"

Att utnyttja ett barn genom att köpa sig sexuella tjänster är så fruktansvärt att de flesta av oss har svårt att ta det till oss. Vi kanske till och med väljer att blunda för det om det skulle dyka upp i vår närhet exempelvis på en solsemester.

Här finns en stor insats att göra så att alla som kan tänkas upptäcka fall av barnsexturism är medvetna om att det är ett problem och vet vart de ska vända sig för att anmäla det man sett.

Att resebolagen, i samarbete med polisen, tar fram och sprider information till turister om att det på ett resemål finns problem med barnsexturism är oerhört viktigt för att göra alla resenärer uppmärksamma på att det kan förekomma och att de kan göra en insats för samhället och barnen genom att anmäla när de ser något som skulle kunna vara barnsexturism. För att den som upptäcker barnsexturism ska veta vart man ska vända sig när man sett eller hört talas om ett misstänkt brott, är det också viktigt att det finns information om vart man ska vända sig för att anmäla detta och också att det går att anmäla misstanke om barnsexturism, även sedan man kommit hem från resemålet.

Om man på plats upplever att det är svårt att vända sig till den lokala polisen, exempelvis på grund av språksvårigheter, kan man vända sig till sin ambassad. Det finns exempelvis i Thailand en sambandsman på ambassaden som tar emot anmälningar om misstanke om barnsexturism. Sambandsmän ska finnas i alla länder där barnsexturism är ett problem, t.ex. Kambodja och Vietnam.

Vidare behöver vi arbeta förebyggande i Sverige med attityder gentemot kvinnor och barn för att få till en ändring på den efterfrågan som finns idag som gör att svenskar, i första hand män, åker utomlands och köper sex.

Centerpartiet menar att den som utnyttjar barn sexuellt i andra länder, oavsett hur lagstiftningen ser ut där, ska veta att han eller hon kan dömas för våldtäkt mot barn i Sverige. Sexköp av barn är alltid våldtäkt av barn eftersom ett barn inte kan samtycka till sex med en äldre person.

Vi måste outtröttligt kämpa för att stoppa sexturismen, förövarna skall lagföras och ingen skall tro att det går att komma undan lagföring för sexuella övergrepp på barn för att man gör det utomlands.

Anders Flanking Partisekreterare

Johan Linander Riksdagsledamot Ledamot i Riksdagens Justitieutskott Ersättare i EU-nämnden

0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Jan Lindholm (MP): "Barnsexturismen är turismens mörka baksida"

För många länder är turismen en oerhört viktig inkomstkälla. Barnsexturismen är den mörka baksidan av turismen. De turister som köper sex av barn utnyttjar sitt ekonomiska övertag i de länder de besöker på ett oerhört cyniskt och kränkande sätt.

Jag har motionerat i riksdagen och lämnat förslag på vad som bör göras för att motverka sexualbrott mot barn utomlands. Här är några av de viktigaste förslagen. Idag saknas i stor utsträckning kunskap om de personer som begår övergrepp mot barn utomlands, vilka det är, hur många personer det handlar om osv. Den kunskapen måste bli bättre. Det behövs insatser från staten för att samla in uppgifter om förövarna. Denna information är nödvändig för att kunna arbeta förebyggande mot barnsexturism.

Polisen är beroende av tips från allmänheten för att kunna upptäcka brott. För att det ska vara enkelt för allmänheten att tipsa polisen bör det upprättas så kallade hotlines vid samtliga svenska ambassader och konsulat. I Bangkok finns redan en anmälnings-hotline som är ett resultat av samarbete mellan ambassaden och den svenska polisen på plats. För de poliser som jobbar som sambandsmän utomlands bör det ingå information om barnsexturism i utbildningen.

Det är ett problem att svenskar som häktats för brott i andra länder ofta släpps mot borgen och då kan få ett nytt pass av svenska ambassaden och därefter lämna landet. FN:s barnrättskommission har kritiserat Sverige för detta. Den misstänkte förövaren undkommer åtal i det land där brottet har begåtts och i Sverige saknas resurser och frågan prioriteras inte. Det behövs en lösning på detta problem.

Svenska styrkor som reser utomlands på fredsbevarande uppdrag måste få utbildning i barnsexturism för att undvika att brott begås. Tidigare har ECPAT hållt utbildningar men de bjuds inte längre in. Det är viktigt att information om barnsexturism ingår i utbildningen inom försvarsmakten och att frågorna diskuteras.

Turismindustrin har ett ansvar. Branschen måste ta ett större ansvar för vilka negativa konsekvenser turism kan leda till och se sin egen roll i det. Därför behövs diskussioner på utbildningar för blivande resebranschanställda. Barnsexhandel och barnsexturism bör ingå som en obligatorisk del av turismutbildningarna på gymnasienivå, eftergymnasial nivå och högskolenivå.

För oss i Miljöpartiet är det här angelägna frågor där det finns mycket att göra för att förhindra att barn kränks och far illa.

Jan Lindholm om barnsexturismJan Lindholm Jan Lindholm är ledamot av Sveriges riksdag sedan 2004, och är ledamot i Civilutskottet och Nordiska rådets svenska delegation, samt ersättare i Socialutskottet. Jan är Miljöpartiets representant i riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!