Blogg

Vems är ansvaret att utbilda om grooming?

I dagarna åtalas en 35-årig man för sexbrott mot 30 flickor. Det är det första fallet där lagen om grooming prövas. Lagen tillkom redan den 1 juli 2009 men har tidigare inte lett till något åtal. I det aktuella fallet har över 300 flickor hörts i utredningen.

Uttrycket grooming betyder att vuxna, ofta med en påhittad identitet, aktivt försöker skapa en förtroendefull relation med barn på nätet i avsikt att senare utsätta dem för sexuella övergrepp. Ett möte på internet kan till en början verka oskyldigt men kan snabbt förvandlas till en mardröm. För er som inte känner till vad grooming handlar om rekommenderar jag att läsa boken Alexandramannen av Katja Wagner. En man som kallade sig för Alexandra dömdes till ett långt fängelsestraff för att ha lurat sammanlagt 58 flickor via deras datorer. I några fall ledde kontakterna till att offren utsattes för våldtäkt. I en undersökning från Brå, Brottsförebyggande rådet, framkommer att nästan varannan 15-årig flicka har utsatts för oönskade sexkontakter av en vuxen via internet. Problemet är omfattande.

Vem har ansvaret för att utbilda och informera kring problemet med grooming och nätkränkningar? I dag är det engagerade människor som genom enskilda organisationer och föreningar eller på egen hand utbildar. Viss information kring problematiken går att få på olika myndigheters nätsidor. ECPAT kontaktas ofta av lärare, skolungdomar och föräldrar som har frågor kring hur man hanterar kränkningar på nätet. ECPAT gav redan 1998 ut informationsmaterial riktat till barn, ungdomar och vuxna.

Det finns idag ett mycket stort behov i samhället av utbildning i att hantera denna fråga. Kunskap saknas hos såväl vuxna som arbetar med unga som hos många barn som inte vet hur man ska skydda sig på nätet. Trots det stora behovet av utbildning saknas idag större utbildningsinitiativ. Idag har skolorna en lagstadgad skyldighet att utreda kränkningar som kommer till deras kännedom, detta gäller även nätkränkningar. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs kunskap. Trots att groominglagen funnits i över ett år har endast ett ärende lett till åtal. Det måste betraktas som ett mycket klent resultat.

Sverige ligger tyvärr långt efter på detta område. Ett större grepp måste tas i denna fråga. Storbritannien har varit en föregångare där en särskild myndighet bildats med ett utpekat ansvar att utbilda. I myndigheten samarbetar IT-folk, socialarbetare, poliser, pedagoger och informatörer. Myndigheten har utbildat en miljon barn.

Det råder i Sverige en naiv syn på problemet med grooming och kränkningar på nätet. Vi vuxna måste inse att nätet är en stor del av de ungas vardag, och att nätet är lika mycket en verklighet som det övriga livet. Barn och unga måste få information om de faror som kontakter på nätet kan leda till. Annars riskerar de att utsättas för allvarliga övergrepp.

I FN:s Barnkonvention från 1989 stadgas i artikel 34 att konventionsstaterna är skyldiga att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Av artikel 4 följer att de länder som undertecknat konventionen skall vidta alla lämpliga , lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Jag måste tyvärr konstatera att Sverige har långt kvar innan de kan anses ha uppfyllt sin skyldighet i detta avseende. Sverige måste agera långt mer kraftfullt i denna fråga än vad som hittills skett. Regeringen måste peka ut vem som har det övergripande ansvaret för att utbilda barn och unga, men också alla de vuxna som i sin profession kommer i kontakt med dessa frågor.

Så länge problemet förringas på det sätt som sker idag riskerar barn, oftast flickor, att utsättas för mycket allvarliga övergrepp.

Lars Arrhenius ordförande ECPAT Sverige

0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!