Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Fler motioner om barnsexturism

Tidigare under dagen omnämndes flera riksdagsmotioner här på ECPATs blogg. Nu har ytterligare motioner om barnsexturism lagts.

Bland annat föreslår Penilla Gunther (KD) att ansvarsfrågan klargörs, dvs vilken minister som ansvarar för arbetet mot barnsexturism. Hon föreslår justitieministern. Dessutom måste möjligheterna att anmäla på plats i andra länder underlättas, till exempel genom utlandsstationerade polissambandsmän.

Riksdagsledamoten Lena Asplund (M) föreslår att polisens särskilda grupp som arbetar mot barnsexturism ska bli permanent. Dessutom bör anmälningar mot misstänkt barnsexturism underlättas, även på resande fot utomlands.

Uppdatering 1: Fredrik Lundh Sammeli (S) och Hanna Bergstedt (S) har lämnat in motionen "Kampen mot barnsexturism". Uppdatering 2: Ytterligare motioner har lämnats av Maria Lundqvist-Brömster (FP), Lena Olsson m fl (V), Ulrika Carlsson och Anders Flanking (C).

0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Riksdagsmotioner om barnsexturism

Den allmänna motionstiden i riksdagen lider mot sitt slut. Flera riksdagsledamöter har lagt motioner om barnsexturism, dvs förövare som begår övergrepp mot barn i ett annat land. Det gäller till exempel Börje Vestlund (S) som pekar på avsaknaden av kunskap om barnsexturism. Han efterlyser bättre koordinering mellan Interpol, svenska rätts- och utlandsmyndigheter och andra EU-länders utlandsmyndigheter. Syftet är att etablera informationsrutiner och säkerställa möjligheten att anmäla misstänkt barnsexturism.

Riksdagsledamoten Krister Hammarbergh (M) föreslår att barnsexturism ska bli ett obligatoriskt moment på turismutbildningarna på gymnasienivå, eftergymnasial nivå och även högskolenivå.

Jan Lindholm (MP) vill bland annat förbättra möjligheten att tipsa om barnsexturism på resa utomlands. Han nämner den polisiära sambandsman som finns i Bangkok och som tar emot tips. Dessutom förslår Lindholm att den särskilda grupp på rikskriminalpolisen som arbetar mot barnsexturism permanentas.

Det är positivt att riksdagsledamöternas motioner fokuserar på barnsexturism eftersom brottsområdet länge varit eftersatt. Inför valet presenterade dessutom partierna här på ECPATs blogg hur de vill arbeta mot barnsexturism. Det är tydligt att kunskapen om brottsområdet har ökat, vilket är mycket positivt. Fortfarande återstår dock praktisk politisk handling.

0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

Om kvinnliga förövare

De senaste dagarna har en barnpornografirazzia uppmärksammats. Det unika med razzian är att många av de gripna är kvinnor, något som hittills varit mycket ovanligt. I dagsläget är det för tidigt att säga något om eventuella brott som begåtts.

Däremot får vi på ECPAT tidvis frågor om kvinnor som begår sexualbrott mot barn. Hur stor är gruppen och varför syns de inte? Frågorna är svåra att besvara just därför att kunskapen är mycket liten. Uppskattningar som gjorts pekar på att några procent av förövarna är kvinnor. Men alla sådana uppskattningar är förstås mycket vanskliga.

En person som skrivit om kvinnliga förövare är Hanna Harnesk, psykolog som länge arbetat med rehabilitering av sexualbrottsdömda vid Skogomeanstalten. Under rubriken ”Även kvinnliga förövare bör uppmärksammas” så diskuterar hon kvinnliga sexualbrottslingar. Läs texten!

#VÅRD FÖR SEXUALBROTTSLINGAR
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online

Upprop mot trafficking

Just nu pågår en global namninsamling mot trafficking av barn i sexuella syften. Bakom kampanjen står ECPAT och The Body Shop. Insamlingen som går under namnet Stop Sex Trafficking of Children and Young People har globalt samlat in över tre miljoner namn.

Har du skrivit under? Om inte, klicka här för att underteckna namninsamlingen mot trafficking!

Insamlingen pågår fram till 2011. Då lämnas de svenska underskrifterna över till regeringen. Kraven som ställs är att regeringen:

· SKA TA SEXHANDELN MED BARN OCH UNGDOMAR PÅ ALLVAR! I ungefär hälften av alla människohandelsfall i Sverige är offren under 18 år.

· SKA INFÖRA EN SPECIFIK LAG MOT MÄNNISKOHANDEL MED BARN. Unga har rätt till särskilt skydd.

· SKA INFÖRA SKYDDADE BOENDEN FÖR UNGA TRAFFICKINGOFFER. Unga drabbas hårdare än vuxna.

Sprid gärna informationen via Facebook, bloggar, Twitter m.m!

#LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Barnsexhandel Trafficking / människohandel

Vems är ansvaret att utbilda om grooming?

I dagarna åtalas en 35-årig man för sexbrott mot 30 flickor. Det är det första fallet där lagen om grooming prövas. Lagen tillkom redan den 1 juli 2009 men har tidigare inte lett till något åtal. I det aktuella fallet har över 300 flickor hörts i utredningen.

Uttrycket grooming betyder att vuxna, ofta med en påhittad identitet, aktivt försöker skapa en förtroendefull relation med barn på nätet i avsikt att senare utsätta dem för sexuella övergrepp. Ett möte på internet kan till en början verka oskyldigt men kan snabbt förvandlas till en mardröm. För er som inte känner till vad grooming handlar om rekommenderar jag att läsa boken Alexandramannen av Katja Wagner. En man som kallade sig för Alexandra dömdes till ett långt fängelsestraff för att ha lurat sammanlagt 58 flickor via deras datorer. I några fall ledde kontakterna till att offren utsattes för våldtäkt. I en undersökning från Brå, Brottsförebyggande rådet, framkommer att nästan varannan 15-årig flicka har utsatts för oönskade sexkontakter av en vuxen via internet. Problemet är omfattande.

Vem har ansvaret för att utbilda och informera kring problemet med grooming och nätkränkningar? I dag är det engagerade människor som genom enskilda organisationer och föreningar eller på egen hand utbildar. Viss information kring problematiken går att få på olika myndigheters nätsidor. ECPAT kontaktas ofta av lärare, skolungdomar och föräldrar som har frågor kring hur man hanterar kränkningar på nätet. ECPAT gav redan 1998 ut informationsmaterial riktat till barn, ungdomar och vuxna.

Det finns idag ett mycket stort behov i samhället av utbildning i att hantera denna fråga. Kunskap saknas hos såväl vuxna som arbetar med unga som hos många barn som inte vet hur man ska skydda sig på nätet. Trots det stora behovet av utbildning saknas idag större utbildningsinitiativ. Idag har skolorna en lagstadgad skyldighet att utreda kränkningar som kommer till deras kännedom, detta gäller även nätkränkningar. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs kunskap. Trots att groominglagen funnits i över ett år har endast ett ärende lett till åtal. Det måste betraktas som ett mycket klent resultat.

Sverige ligger tyvärr långt efter på detta område. Ett större grepp måste tas i denna fråga. Storbritannien har varit en föregångare där en särskild myndighet bildats med ett utpekat ansvar att utbilda. I myndigheten samarbetar IT-folk, socialarbetare, poliser, pedagoger och informatörer. Myndigheten har utbildat en miljon barn.

Det råder i Sverige en naiv syn på problemet med grooming och kränkningar på nätet. Vi vuxna måste inse att nätet är en stor del av de ungas vardag, och att nätet är lika mycket en verklighet som det övriga livet. Barn och unga måste få information om de faror som kontakter på nätet kan leda till. Annars riskerar de att utsättas för allvarliga övergrepp.

I FN:s Barnkonvention från 1989 stadgas i artikel 34 att konventionsstaterna är skyldiga att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Av artikel 4 följer att de länder som undertecknat konventionen skall vidta alla lämpliga , lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Jag måste tyvärr konstatera att Sverige har långt kvar innan de kan anses ha uppfyllt sin skyldighet i detta avseende. Sverige måste agera långt mer kraftfullt i denna fråga än vad som hittills skett. Regeringen måste peka ut vem som har det övergripande ansvaret för att utbilda barn och unga, men också alla de vuxna som i sin profession kommer i kontakt med dessa frågor.

Så länge problemet förringas på det sätt som sker idag riskerar barn, oftast flickor, att utsättas för mycket allvarliga övergrepp.

Lars Arrhenius ordförande ECPAT Sverige

0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!