Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Blygsam start för lag mot grooming?

Den nya lagen mot grooming har fått en blygsam start, rapporterade flera tidningar under helgen. Endast 100 anmälningar har gjorts under det första halvåret med den nya lagen. Sven-Erik Alhem kommenterar nyheten.

Åtskilliga förbättringar i lagstiftningen har i efterhand tillkommit som gynnat barnens utsatta ställning. En viktig sådan tillkommande lagstiftning den 1 juli 2009 har medfört att det numera är straffbart att som vuxen söka kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte. Kallas vanligtvis gromning eller grooming.

Barn är särskilt utsatta vid nätkontakter, eftersom kontakten åtminstone inledningsvis kan ge sken av att vara med någon jämnårig. Straffet för gromning är böter eller fängelse i högst ett år. Under de första sex månaderna har enligt polisen "bara" hundratalet anmälningar gjorts, av vilka en del också kan vara felaktiga.

Lagen är viktig oavsett antalet anmälningar och lagföringar. Den drar upp klara gränslinjer och markerar barnens integritet och vuxnas ansvar. Och även om påföljden möjligen inte uppfattas som särskilt kännbar och antalet lagföringar troligen blir förhållandevis få, är lagen likväl effektfull.

Redan risken att råka ut för en förundersökning rörande ett så känsligt brottsområde, tror jag nämligen avhåller åtskilliga som annars skulle kunna lockas pröva. Den erfarenheten finns efter kriminaliseringen av sexköp. Och jag är som sagt övertygad om att detta gäller också denna typen av kontakter med barn. Det är bra för barnen. Liksom för oss andra.

Sven-Erik Alhem är före detta överåklagare men arbetar numera som samhällsdebattör och expertkommentator åt media. Mer av Sven-Erik Alhem kan läsas på www.svenerikalhem.se.

0
Kategorier:

Om grooming

Katia Wagner, journalist och författare till boken Alexandramannen, skriver idag om grooming på nätet. Med grooming menas vuxnas kontakter med barn och ungdomar i sexuella syften. I texten citeras en avhandling från Lunds Universitet :

De utsatta tjejerna efterlyser vuxna som vet ungefär hur det funkar på nätet. Som kan vara empatiska och kunniga lyssnare när de behöver berätta. Som kan hjälpa till att sätta gränser, innan det går för långt. Eller som J uttrycker saken: ”Hade vuxna brytt sig lite mer skulle det kanske ha blivit annorlunda.”

Texten pekar här på något mycket viktigt. Det behövs mer diskussion mellan barn och vuxna om nätet. Det kräver i sin tur att vuxna skaffar sig kunskap om ungas nätvanor. Ett tips från ECPAT är att låta sig guidas av sina barn genom cyberrymden. Och varför inte själv skaffa konto på en eller flera platser på nätet?

En grundläggande kunskap om ungdomarnas Internet gör det enklare att diskutera och förstå problem som kan uppstå. Och inte minst diskutera grundläggande förhållningsregler.

Läs texten på Svenska Dagbladet. Läs ECPATs skrift om grooming.

0
Kategorier:

Ta barnsexturism på allvar!

Sex och ett halvt års fängelse blev domen för den svensk som åtalats för våldtäkt mot en minderårig i Kambodja. Fallet visar återigen att det krävs ett svenskt engagemang mot barnsexturism, och inte minst politiska åtgärder.

Det är på sin plats att upprepa kritiken från FNs Barnrättskommitté från 2009. Kommittén granskar hur länderna lever upp till FNs Barnkonvention. I sina sammanfattande kommentarer vad Sverige måste förbättra påpekar de följande:

“The Committee is concerned at the lack of data on the number of Swedish citizens involved in sexual exploitation of children abroad as well as the types of offences. The Committee is also concerned at the limited information provided on investigations, prosecutions and punishments of the perpetrators.”

Det råder alltså bristande kunskap om något så grundläggande som polisutredningar, åtal och domar rörande barnsexturism. Kommittén kommer därefter med ett antal rekommendationer till regeringen och en uppmaning att öka arbetet mot brottsområdet. Däribland säkerställa systematisk insamling av information om övergrepp mot barn som begås utomlands samt åtal och domar.

Barnrättskommittén uppmanar även regeringen att bedriva opinionsbildande verksamhet för att påverka attityder kring brottsområdet. Bland annat nämns en vanlig föreställning bland förövare att sex med barn i fattigare länder är “okej”.

Regeringen uppmanas även säkerställa att förövare som begår övergrepp utomlands åtalas och döms i Sverige, om de inte åtalas på plats. Den möjligheten har funnits sedan 1960-talet men utnyttjats endast vid ett ytterst fåtal tillfällen.

Till bakgrund av domen och kritiken från FNs Barnrättskommitté är det nu hög tid att ta barnsexturism på allvar!

#KAMBODJA
0
Kategorier:

Sydnytt om grooming

Igår rapporterade Sydnytt om ett fall där en 35-åring misstänks för övergrepp mot ett stort antal unga flickor. Kontakterna ska ha tagits via nätet och det finns likheter mellan 35-åringen och den så kallade Alexandramannen. Han greps 2005 och dömdes för övergrepp och våldtäkt mot drygt femtio unga tjejer. Samtliga hade han kontaktat via nätet.

Katia Wagner som skrivit en bok om Alexandramannen intervjuas av Sydnytt.

0
Kategorier:

Ny kampanj mot barnsexturism

Nederländernas justitieminister Ernst Hirsch Ballin har lanserat en ny kampanj mot barnsexturism. Justitieministern uppmanar resenärer att rapportera misstänkta övergrepp mot barn som begås av andra landsmän.

Kampanjen poängterar att tips även kan lämnas till polis vid hemkomsten. Detsamma gäller tips till svensk polis. Svenskar kan åtalas i Sverige för övergrepp mot barn som begåtts i andra länder. Polisen har numera en särskild sida för tips om så kallad barnsexturism.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!