Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Lag mot grooming kan få avskräckande effekt

Sent omsider har regeringen nu kommit med en lagrådsremiss med förslag till ett nytt brott i brottsbalken, kontakt med barn i sexuellt syfte. Men bättre sent än aldrig! För mig är det sedan länge uppenbart att det krävs ett särskilt brott som direkt siktar in sig mot problemen när vuxna, inte minst på Internet, söker kontakt med barn för att till en början skapa förtroende, men med en slutlig målsättning i ett sexuellt övergrepp mot det kontaktade barnet, när väl den vuxne lyckats få till stånd ett möte. Den vuxne själv har naturligtvis en helt annan benämning än ett sexuellt övergrepp på den kontakt han eftersträvar med barnet.

Utan att på något sätt vilja förhäva mig kan det vara av visst intresse att veta lite mer om hur hela frågan aktualiserades och hur lång tid som hunnit förflyta innan lagstiftningsfrågan nu har tagit fart. Alldeles i början av 2005 träffades en entusiastisk "nätspanare" och tillskyndare av barnens skyddsbehov vid namn Mats Andersson som företrädare för det egna företaget Netscan och jag i Malmö.

Mats Andersson berättade ingående för mig om de erfarenheter han gjort under sina regelbundna nätspaningar och visade mig också konkret vad som hände på nätet. Han hade vid väldigt många tillfällen kunnat konstatera att ett stort antal vuxna, företrädesvis män, ständigt var beredda att på nätet söka kontakter med barn, oftast unga flickor, där målet för den vuxne uppenbarligen var att skapa en senare möjlighet till sexuell kontakt.

Mötet mellan oss resulterade i att jag insåg behovet av en kompletterande lagstiftning som inte minst på ett tidigt stadium skulle verka avskräckande för vuxna att ens söka kontakt med barn med dessa oacceptabla avsikter. Jag skrev därför omedelbart till Riksåklagaren och uppmärksamade honom på vad Mats Andersson och jag diskuterat.

Därefter har det förflutit lång tid med många utrednings- och genomlysningsfaser innan regeringen nu äntligen har kommit med den aktuella lagrådsremissen. Att den föreslagna lagstiftningen behövs är uppenbart. Den kommer - precis som sexköpslagen när den infördes - att verka främst avskräckande. Vem kommer att vilja riskera hamna i en brottsutredning som syftar till att klarlägga om kontakt förekommit med barn i sexuellt syfte? Och den avskräckande effekten kommer att vara bra för barnens skydd mot förrädiska kontaktförsök från vuxna med ej rumsrena bakomliggande, men inte för barnen synliga avsikter.

Sven-Erik Alhem är före detta överåklagare men arbetar numera som samhällsdebattör och expertkommentator åt media. Mer av Sven-Erik Alhem kan läsas på www.svenerikalhem.se.

#LAGSTIFTNING
0
Kategorier:

Bra lagförslag om grooming

Igår offentliggjorde regeringen ett lagförslag om att kriminalisera så kallad grooming, vuxnas kontakter med barn i syfte att begå sexualbrott. Bakgrunden är flera undersökningar som visar att sådana oönskade kontakter via nätet är vanliga, främst för flickor. Det nya lagförslaget, kontakt med barn i sexuellt syfte, kriminaliserar inte själva kontakten med barn, men däremot ytterligare handlingar för att ett möte med en minderårig ska komma till stånd.

ECPAT tycker i mångt och mycket att förslaget är bra, däremot skulle det vara önskvärt med ett högre straffvärde. Det skulle bland annat ge polisen större möjligheter att bedriva spårning via ip-adresser, något som kommenteras av kriminalinspektör Björn Sellström i Svenska Dagbladet.

I medias rapportering från 29 januari nämns även att "Vissa remissinstanser, som Ecpat, vill gå längre och kriminalisera sådana kontakter med barn upp till 18 år". Påståendet lämnas utan vidare förklaring, varför en del bloggar missuppfattat det som att ECPAT förespråkar ett generellt förbud mot sådana kontakter med personer upp till 18 år, och inte 15 år som i regeringens lagförslag.

ECPAT anser, som tidigare nämnt, att förslaget i grunden är bra. Däremot bör även barn och ungdomar upp till 18 år skyddas mot kontakter vars syfte är att begå sexualbrott enligt brottsbalkens kapitel sex. Det är alltså de befintliga lagarna om sexualbrott som ska ange om kontakterna kan vara olagliga (inte den nya groominglagstiftningen). Dessa lagar ser ut olika beroende på om personen till exempel har fyllt 15 år eller ej.

#LAGSTIFTNING
0
Kategorier:

Det behövs fler besvärliga resenärer!

Jag har tidigare skrivit att researrangörerna visst kan göra mer för att minska den negativa sociala påverkan av sin verksamhet. Och visst är det så. Dock har även resenärerna ett visst ansvar och kan faktiskt göra väsentligt mer än de gör idag.

I helgen uppmärksammade Svenska Dagbladet detta och påtalade ett antal områden där kunderna kan förhöra sig på förhand om researrangören, flygbolaget eller hotellet aktivt arbetar med socialt ansvarstagande. Förutom att journalister rätteligen då och då gör en kartläggning av branschen är det enligt min erfarenhet endast en handfull kunder som hör av sig till resebolag med frågor kring deras sociala engagemang. Frågan är vad detta beror på?

Jag tror inte att det beror på ointresse eller att man inte tycker dessa frågor är viktiga. Snarare är det nog så att vi lite till mans är bekväma av oss, inte minst när det gäller semester, och tycker att detta har andra säkert koll på. Framförallt tycker vi att myndigheter och journalister skall fixa detta åt oss.

Dock tycker jag att det är dags att även kunderna börjar engagera sig i frågan. Om fler och fler skulle börja ställa besvärliga frågor till flygbolag som t ex SAS eller hotellen på semesterorten, är jag övertygad om att frågan skulle få en hel annan prioritet.

Hur många av de hundratusentals kryssningspassagerare har frågat rederiet om de aktivt verkar för att förhindra människohandel av framförallt barn under 18 år på deras fartyg?

Didrik von Seth har mer än 25 års erfarenhet i ledande befattningar inom reseindustrin. Under sin tid i Fritidsresegruppen var han drivande i företagets undertecknade av Uppförandekoden för researrangörer år 1997. Koden, som ställer krav på att researrangören aktivt motverkar barnsexturism, har senare undertecknats av mer än 600 företag runt om i världen och omfattar därmed över 30 miljoner resenärer årligen. Didrik von Seth låg som VD även bakom Resfeber.se’s utveckling till den ledande nätarrangören i Skandinavien. Didrik är sedan våren 2008 ledamot i Ecpat Sveriges styrelse.

0
Kategorier:

Tillslag mot barnpornografi

Grekisk polis grep elva personer i samband med ett tillslag mot ett barnpornografiskt nätverk. Bland de gripna finns en abbot på ett kloster, två läkare och en officer inom armén. Fler är 130 personer eftersöks nu av polisen. De misstänkta ska ha köpt tillgång till barnpornografi på nätet via betalkort.

Läs mer.

#RÄTTSFALL
0
Kategorier:

Reklambyrå sökes!

Vi söker ny reklambyrå som kan hjälpa oss i vårt icke-kommersiella budskap. Det handlar om ett långsiktigt samarbete där byrån ska fungera som ECPATs kreativa förlängda arm.

Läs mer.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!