Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Utöka inte blockeringen på Internet!

Den statliga "Spelutredningen" vill att Internetoperatörerna skall kunna blockera åtkomst till kasinospel och nätpoker. Förslaget har begränsat stöd hos befolkningen och riskerar att underminera förtroendet för blockeringen av barnpornografiska Internetsidor. Spelutredningens förslag måste avvisas!

Som resultat av en självreglering blockerar de svenska internetoperatörerna sedan 3 år tillbaka tillgången till webbsidor med bilder på barn som utnyttjas sexuellt. Sedan i höstas erbjuder Teliasonera också de mindre Internetoperatörerna i Europa möjligheten att blockera. Denna blockering har en bred acceptans och bekämpas enbart av ett fåtal högljudda ultraliberaler.

Att njuta av att titta på övergreppsbilder på barn har en psykiatrisk diagnos. Och även om en del vill göra spelberoende till en psykiatrisk diagnos, så är det ännu inte det. Dessutom är blockeringen av bilder på sexuella övergrepp inte till för att skydda missbrukarna, utan offren - barnen! Direkt, genom att minskad efterfrågan av sådana bilder minskar antalet bilder som tas, och därmed i någon mån antalet övergrepp. Och indirekt, genom att lönsamheten minskar för de kriminella koncerner som står bakom den kommersiella sexuella handeln med barn. De omprioriterar då sin verksamhet till andra, lönsammare områden.

Dessutom kan man ifrågasätta hur det kommer sig att staten skulle vara villig att skydda spelmissbrukarna, men inte barnen! För dem har de privata aktörerna varit tvungna att av etiska skäl ta fram ett skydd. Eller är det i själva verket ekonomiska motiv bakom denna skillnad?

En blockering av spelsajter har troligen ett begränsat stöd i befolkningen. Skulle man trots det genomföra en blockering, så riskerar det att underminera allmänhetens stöd för blockering av sajter med bilder på sexuellt utnyttjande av barn. Man skulle då se detta som en allmän tendens att minska yttrande- och tryckfriheten.

Nu har dessutom statsminister Reinfeldt, Dagens Nyheter den 16 december 2008, vädrat idén om blockering för att stoppa hot och trakasserier på nätet. Ännu ett förslag till blockering! Demokrati är en svår avvägning mellan olika skyldigheter och fri- och rättigheter för medborgarna. Rättigheterna är relativa. En rättighets absoluta krav underminerar andra rättigheter.

För att inte underminera mänskliga rättigheter måste ibland yttrande- och tryckfriheten begränsas. Men om sådana begränsningar görs för alla möjliga tänkbara samhällsproblem, så har vi snart ingen yttrande- och tryckfrihet. Vilket kommer att leda till att det inte finns någon övervakning av de rättigheter man ville skydda genom att inskränka yttrande- och tryckfriheten.

Sarah Philipson är Ekon. Dr och har arbetat 25 år i Svenskt näringsliv som företagsledare och företagskonsult. Som ansvarig för internetrelaterade public affairsfrågor i Teliakoncernen i slutet på 90-talet kom hon i kontakt med ECPAT. Idag är hon styrelseledamot i ECPAT Sverige. Sedan fem år tillbaka är hon universitetslektor i marknadsföring.

0
Kategorier:

Årets viktigaste händelser

Året som gått har varit ett händelserikt år. Som organisation har vi både mött med- och motgångar. Nya samarbeten har inletts medan andra har vidareutvecklats. Nedan listar vi ett axplock ur verksamheten.

För vår del är årets viktigaste initiativ det ECPAT tog tillsammans med Skandiabanken, där vi samlade ett stort antal banker för att diskutera en finanskoalition mot barnpornografi. Syftet är att i samarbete med Rikskriminalpolisen finna metoder för att stoppa och störa transaktioner för barnpornografiskt material. Under nästa år är ECPATs förhoppningar att en sådan koalition ska bildas.

I november uppmärksammade Ekot en ny rapport från Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet, av Eva och Christian Diesen. Rapporten som tagits fram på initiativ av ECPAT pekar på hur svenskars sexualbrott mot barn begångna utomlands slentrianmässigt läggs ner – trots möjlighet att döma dem i Sverige. Det är första gången som en rejäl genomlysning görs av hur Sverige hanterar sådana brottsmål och ger en förklaring till varför det knappt finns några domar för övergrepp på barn utomlands. Slutsatsen är, tyvärr, att det råder straffrihet för sådana brott. ECPAT Sverige kommer att fortsätta driva frågan om barnsexturism.

Mellan 25-28 november genomfördes tredje Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (barnsexhandel). Världskongressen har traditionellt varit det i särklass viktigaste internationella forumet för arbete mot barnsexhandel. Slutdeklarationen som för närvarande håller på att utarbetas blir vägledande för ländernas arbete mot brottsområdet framöver. Kongressen invigdes med tal av bland andra Drottning Silvia och Brasiliens president Lula da Silva. Den första Världskongressen genomfördes 1996 i Stockholm med ECPAT som initiativtagare.

Internetleverantörer blockerar sedan 2005 åtkomst till barnpornografiska Internetsidor på initiativ av ECPAT Sverige. I september i år lanserade Teliasonera, som är en av Europas största s k backbone-carriers (Internets stomnät), en vidareutveckling av blockeringen. Tillsammans med företaget Netclean Technologies erbjuder de en gratistjänst för deras kunder i form av operatörer. Dessa operatörer som svarar för 85 procent av den Europeiska Internettrafiken erbjuds nu att börja blockera barnpornografi gratis via Telia. Tjänsten har därmed stora möjligheter att påverka spridningen av barnpornografi.

Det finns mer än så att summera, men det får bli föremål för den kommande verksamhetsberättelsen.

Med dessa ord vill vi på ECPAT Sverige önska en riktigt God jul och Gott nytt år!

0
Kategorier:

Uppdaterad lag mot barnpornografi borde inte kräva grundlagsändring

Vi väntar ännu på att regeringen ska genomföra de skärpningar av barnpornografibrottet som föreslogs i betänkandet SOU 2007:54 Barnet i fokus - en skärpt lagstiftning mot barnpornografi. Dessvärre ser det ut som om vi måste vänta länge än innan vi får se en av de viktiga förändringar som där föreslogs: den som utsträcker skyddet att gälla alla barn, alltså alla som är under 18 år.

Enligt FN:s barnkonvention är den som är under 18 år ett barn. Men i den gällande straffbestämmelsen om barnpornografibrott definieras barn som en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. I ett fall ansåg Högsta domstolen sig tvungen att frikänna en man som bevisligen sökt efter och utnyttjat två flickor under 18 år, med motiveringen att deras ålder inte klart framgick om man enbart betraktade de bilder som han tog av dem.

Många barn skyddas alltså inte mot att användas i barnpornografi. Det var illa redan då lagen infördes. Sedan dess har de kränkningar som ett barn utsätts för genom att ha blivit avbildad i pornografisk bild sammantaget blivit allvarligare: pornografiska bilder av barnet kan numera spridas i stor omfattning med användning av Internet till i princip en oändlig mängd personer och risken för att den pornografiska bilden aldrig upphör att cirkulera är betydligt större i dag.

Utredaren menade att straffvärdet av dessa kränkningar är lika högt när det gäller fullt pubertetsutvecklade barn. Hon tillägger att behovet att ge alla barn skydd mot att användas i barnpornografi väger tyngre än de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga värdena. Att gå in på den frågan nu är dock inte alls nödvändigt. Den avvägningen är redan gjord, vid 1999 års lagstiftning. Då upphörde, som utredaren själv konstaterar, barnpornografibrottet att vara ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Men hon vill ändå se den nu aktuella ändringen som en grundlagsfråga. Det är, menar hon, inte helt klart vad som avses med begreppet "barn" i grundlagarnas undantagsbestämmelser. Därför bör ordet "barn" i TF respektive YGL bytas ut mot "en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år."

Om den här preciseringen anses nödvändig måste vi vänta två år till - över nästa riksdagsval - innan alla barn omfattas av straffskyddet. Det är med förlov sagt att driva respekten för grundlagarna in absurdum. Ingen borde vara okunnig om vad 1999 års reform betydde, alltså att barnpornografihanteringen placerades där den hör hemma, nämligen i brottsbalken, och att kommersen med bilder och filmer tagna genom sexuella övergrepp på barn inte var något som våra grundlagsfäder skulle ha gett skydd - om de hade kunnat ana vart utvecklingen skulle gå.

Kampen för att skydda barn från de alltmer skrämmande och skadebringande uttrycken för en vuxenvärlds psykiska problem har varit kantad av hinder. Här uppställs ännu ett - helt i onödan. En överförsiktig utredare gav "frihetens" försvarare ett tacksamt argument. Jag vågar inte tro det men hoppas naturligtvis att regeringen ändå till sist tar sitt ansvar och inte dröjer flera år till med att göra vad FN-konventionen kräver av oss.

Madeleine Leijonhufvud är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitet. Hon har bl a deltagit i utredningsarbete om ett kvinnofridsbrott och om kriminalisering av köp av sexuella tjänster.

#LAGSTIFTNING
0
Kategorier:

Bli en schyst resenär!

Det har nämnts förut men är värt att nämnas igen. Turism kan om det sker schyst gynna lokalbefolkningen i länderna och skapa arbetstillfällen. Men i dagsläget medför resandet tyvärr en hel del sociala problem. ECPAT ingår i projektet Schyst Resande vars mål är att ta påverka turismen och dess baksidor.

Några schysta råd inför vintersemestern:

· Anmäl misstänkta fall av barnsexhandel till den lokala polisen eller till ECPAT Sveriges hotline: www.ecpathotline.se. · Ställ krav på din resebyrå om schysta arbetsförhållanden för hotellanställda. · Fråga din researrangör hur de motverkar barnsexhandel på resmålet. · Ät, shoppa och gör utflykter anordnade av ansvarsfulla, lokala aktörer. · Uppträd som du skulle önska att turister uppträdde mot dig här hemma.

Fler tips och råd finns på www.schystresande.se.

Projektet Schyst Resande genomförs i samarbete med Fair Trade Center, Hotell och Restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska Kyrkan, Swedwatch och Unionen.

#SCHYST RESANDE
0
Kategorier:

ETC om barnsexturism i Kambodja

Under helgen har ETC.se publicerat två artiklar om barnsexturism i Kambodja - "Pedofilernas paradis" och "Sverige saknar krafttag". Kambodja är intressant på flera sätt. Dels finns stora problem med barnsexhandel, men samtidigt pågår arbete för att motverka problemen. Arbetet har påbörjats i ett tidigt stadium och förhoppningar finns att sexhandeln, åtminstone med barn, ska ha minimerats innan landet blir föremål för massturism.

Som exempel finns stora annonstavlor på turistorten Sihanoukville med tydliga varningar till barnsexturister och ett telefonnummer till en tipstelefon. I ETC-artiklarna nämns även sloganen "One size fits all" tillsammans med bild på ett par handklovar. Budskapet kan inte bli tydligare. Samtidigt finns problem med låga löner inom polisen och möjligheten för den som grips att muta sig till ett kortare straff.

Barnsexturism i Kambodja

Annonstavla i Sihanoukville: "Sexually Exploit a Child in this Country. Go to Jail Here or at Home."

Artiklarna tar även upp problemet med den svenska regeringens ointresse för svenskar som begår övergrepp utomlands. Till skillnad från Sverige har till exempel USA och Storbritannien en annan syn på lagföring av sina egna landsmän.

Tidigare i december greps bland annat två brittiska medborgare i Thailand efter att brittisk polis försett thailändska myndigheter med information om misstänkta förövare. Det mesta intressanta med gripandet är ett uttalande från det brittiska Ceop där polis och privata krafter samarbetar: "The U.K. and Thailand may have different legal systems and law enforcement practices, but we share a clear, joint commitment: to prevent harm to children."

En liknande attityd hade man önskat bland annat från den svenska regeringen.

#KAMBODJA #RÄTTSFALL
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!