Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Morgan Johansson: ”Att bevittna övergreppsmaterial påverkar människor på olika sätt. Nu när jag sett detta känner jag ilska.”


Idag fick vi besök av justitieminister Morgan Johansson, som besökte ECPAT för att skaffa sig ökad kunskap om vår hotline och sexuell exploatering av barn på nätet, bland annat genom att delta i ett arbetspass.

Så kallad barnpornografi är i själva verket är bevismaterial på sexualbrott mot barn. Det är ett allvarligt brott som innebär stort lidande för de som utsätts. I och med att bilderna och filmerna i många fall fortsätter cirkulera på nätet upphör aldrig kränkningen av barnet.
Brottet saknar idag den prioritering det behöver, bland annat på grund av att det ofta är ett bötesbrott och att det enligt svensk lagstiftning inte finns ett brottsoffer, om barnet på bilden inte är identifierat. Men i själva verket kan utredningar av barnpornografibrott leda till att såväl en förövare som ett sexuellt exploaterat barn kan identifieras och hittas. Brottet måste därför prioriteras som ett möjligt pågående sexualbrott mot ett barn.

- Vi har tillsatt en utredning som ska se över både straffskalor och brottets placering, säger Morgan Johansson.Den sexuella exploateringen av barn på nätet ökar

Förövare använder nätet för att sexuellt exploatera barn på en rad olika sätt, och med olika metoder. Tillgången till sexuellt övergreppsmaterial på barn ökar hela tiden i takt med teknikutvecklingen, och inget talar för att brottsligheten skulle vara på väg att minska. I Global Alliances rapport från 2015, där poliser från ett flertal länder intervjuades, konstaterade 81% av de tillfrågade att antalet förövare ökar, 97% menade att antalet bilder per förövare ökar och 93% svarade att antalet bilder som cirkulerar på nätet ökar.

Erfarenheter från ECPAT Hotline visar att fler anmäler övergreppsmaterial, men också att tillgängligheten till den grövsta materialet – det som skildrar sexuellt våld, tvång och tortyr och som involverar mycket små barn – ökar.

Under Morgan Johanssons besök diskuterades dessa frågor, men även ett arbetspass i hotlinen hanns med. Tips som inkommit från allmänheten och från hotlines i andra länder gicks igenom. Såväl dokumenterade sexuella övergrepp som sprids via legitima fildelningstjänster som tips på grooming visades. Morgan Johansson fick också möjligheten att själv rapportera ett tips vidare till den holländska hotlinen, dit materialet spårades.

- Att bevittna övergreppsmaterial påverkar människor på olika sätt. Nu när jag sett detta känner jag ilska, säger Morgan Johansson.Operation Bofink

Igår tog polisen in 50 personer till förhör i en samordnad aktion runt om i landet riktad mot personer som delat eller innehaft dokumenterade sexuella övergrepp på barn. I ett tidigare skede hade knappt tio personer gripits, då de hade tillgång till barn och ansågs utgöra en särskild risk. Bland de häktade finns både män och kvinnor och de flesta är tidigare ostraffade.

Samtidigt som det är bra att polisen identifierade nästan 60 förövare, missade de lika många på grund av de nya reglerna för datalagring. Polisen kunde inte få ut den information från internetleverantörerna de behövde för att identifiera förövarna. I tillslag av den här storleken kommer polisen sannolikt att hitta barn i pågående övergreppssituation, men dessa barn finns troligen också i den andra halvan av gruppen, den som ännu går fri.

Sverige är uppdelat i sju polisregioner, och det är idag stora skillnader mellan regionerna när det gäller resurser för att utreda sexualbrott mot barn online. Inte minst finns det en stor brist på forensiker. Det innebär regionala skillnader på hur dessa brott kan utredas.
Morgan Johansson ställde frågan om vad ECPAT menar är det viktigaste för att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn på nätet. ECPAT arbetar med fokus på samverkan och ökad kunskap. Det är ett långsiktigt arbete, men det finns också delar som är akuta. De beskrivs ovan, och kan sammanfattas som en ökad prioritering av brottet, utjämning av de regionala skillnaderna och inte minst att se till att polisen kan spåra förövare – och därmed ofta också identifiera barnet på bilden. I och med beskedet från EU-domstolen i december lämnar flera stora svenska operatörer inte längre ut den informationen till polisen.

Justitieministern ville också veta vad ECPAT Sverige gör idag för att stoppa den sexuella exploateringen av barn.

ECPAT Hotline: I samarbete med svensk polis och den internationella paraplyorganisationen för hotlines, INHOPE, driver vi ECPAT Hotline där allmänheten kan tipsa om sexuell exploatering av barn. De allra flesta tips rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

Påverkan: ECPAT arbetar ständigt för att påverka lagstiftningen i en barnrättslig riktning, och för att varje barn som exploateras sexuellt ska ha samma skydd. I slutet av 2016 publicerade vi rapporten ”Barnpornografibrottet: det straffrättsliga skyddet mot dokumenterade sexuella övergrepp mot barn”.

Finanskoalitionen: ECPAT initierade och är drivande medlem i samarbetet mellan polis och svenska banker och betalförmedlare som arbetar för att stoppa betalningar för sexuell exploatering av barn. Koalitionen har tillsammans med systerorganisationer i USA, Asien och Europa gjort det närmast omöjligt att köpa övergreppsmaterial med vanliga kort, och arbetet idag fokuserar på kryptovalutor som till exempel BitCoin

Blockeringen: ECPAT initierade blockeringssamarbetet, som är en frivillig överenskommelse mellan polis och internetleverantörer där operatörerna blockerar access till de sidor som polisen bedömt som illegala. På stoppsidan.se kan du se om din leverantör deltar i samarbetet. En viktig funktion på stoppsidan är hänvisningen till PrevenTell, som hjälper personer med sexuellt tändningsmönster mot barn. Många som kontaktar PrevenTell säger att de fick numret från stoppsidan.

Läs Global Alliance-rapporten här.

#ECPAT HOTLINE #MORGAN JOHANSSON #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Grooming Online Lagstiftning ECPAT Hotline

VAD ÄR GROOMING OCH VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

Grooming är en brottslig handling. Det handlar om kontakt med barn i sexuellt syfte, där brottet kan beskrivas som förberedelse till sexuella övergrepp mot barn.

Grooming har funnits i alla tider, men det är först i modern tid, i samband med den explosionsartade utvecklingen av internet, som allt fler har hört talas om det. Dock är kunskapen fortfarande låg bland såväl barn som vuxna.

Internet är ett användbart verktyg i utövandet av grooming. Sexualförbrytare söker via nätet upp potentiella offer. Kontakten kan ske via chattar och kontaktsidor, eller via sociala media som till exempel Kik, Musical.ly eller Instagram. Där är det enkelt att komma i kontakt med barn samtidigt som man kan vara mer eller mindre anonym. Det är lätt att gömma sig, vilket kan göra brottslingar svåra att identifiera inför en rättslig process.

Väldigt många barn och ungdomar har idag ett konto på något eller flera av dessa sociala medier. I Sverige har nio av tio elvaåringar en egen smartphone och hälften av alla femåringar har tillgång till en surfplatta. En fantastisk tillgång för att lära sig saker och utforska världen, utan geografiska begränsningar. Men det medför även risker. Lättillgängligheten och det stora antalet användare gör att många barn riskerar att utsättas för grooming. Det kan hända vem som helst! Ofta finns en felaktig bild av att det bara händer barn som saknar trygghet, familj eller vänner. Detta gör att både vuxna och barnen själva kan förbise att de faktiskt befinner sig i en riskzon så snart de är ute på nätet – och barn är ständigt ute på nätet!

De risker som finns kan lättare förstås av vuxna om de följer med i utvecklingen och upplever internet tillsammans med sina barn. För att kunna skydda barnen i vår omgivning måste vi förstå den värld av sociala medier som de växer upp i som en naturlig del av sina liv.


Grooming kan gå fort eller sträcka sig över en längre tid, då förövaren kan närma sig offret på olika sätt., Förövaren kan till exempel genom att bygga upp ett förtroende eller genom systematisktatt bryta ner offret. Genom att använda ett sexualiserat språk och t. ex. visa pornografiskt material normaliserar förövaren det sexuella beteendet. Komplimanger, pengar och hot är också vanliga inslag i processen att manipulera barnet för att uppnå målet – att få barnet att medverka i sexuella aktiviteter såväl online som offline. En stor fördel för förövarna är att de kan kontakta ett stort antal barn samtidigt, något som ökar deras chanser för att lyckas med sin grooming, dvs. att få barn att medverka i sexuella handlingar.


En vanlig reaktion hos anhöriga till barn som utsatts för grooming är ifrågasättandet varför barnet inte har berättat. Men en del i processen är många gånger att få offret att känna sig delaktig, att det får ”skylla sig själv”. Förövaren bygger upp en känsla av medansvar hos barnet. Ofta blir resultatet att barnet inte berättar för att det inte vågar, för att det skäms, eller för att det tycker att det får vad det förtjänar. Detta förhindrar och försvårar ett avslöjande vilket dels innebär att barnet ifråga inte får den hjälp och stöd det behöver, men också att förövare går fria och kan fortsätta kontakta barn på nätet för sexuella syften.

Exempel på barn som varit utsatt för grooming
kan du läsa om här
eller lyssna på här

Det finns hjälp att få!
ECPAT HOTLINE Till ECPATs hotline kan du tipsa om alla former av misstänkt barnsexhandel: sexuella övergrepp som fotats eller filmats (sk barnporngrafi), grooming, utnyttjande av barn för köp av sexuell handling, människohandel med barn eller sexuella övergrepp på barn som begåtts i andra länder.
www.ecpathotline.se

DAGSATTPRATAOM.SE En webbplats med information om sexuella övergrepp och hjälp för den som är utsatt eller orolig för någon annan. Bakom webbplatsen står stiftelsen Allmänna Barnhuset. Gå in på: www.dagsattprataom.se

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. De har också en telefon, mejl och chatt för barn och ungdomar under 18 år.
www.bris.se BRIS telefon för barn: 116 111 BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50

POLISEN - Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112. På www.polisen.se finns information om sexualbrott mot barn. Du kan göra en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller tipsa polisen om sajter, alias eller användarnamn som oroar dig via mejl på itbrott.desk.noa@polisen.se.

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDEL #GROOMING
0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming

ECPOD avsnitt 5: ”Min dotter utsattes för en av Sveriges värsta nätförövare”

I det här avsnittet berättar Mia om hur hennes dotter blev utsatt för en av Sveriges mest aggressiva och mest manipulativa nätförövare, som utnyttjade 70 flickor med grymma metoder.

Mias dotter var bara 13 år när hon blev kontaktad av en kille på ett chatforum. Han lockade henne med ett presentkort om hon skickade en bild där hon var naken på överkroppen. Något presentkort dök aldrig upp och sen var det tyst från den unga killen som hette Sebbe. Efter två år tog han en ny kontakt. Då hotade han att sprida den första bilden om hon inte skickade fler, mer avklädda bilder.

Övergreppen pågick hemma i flickrummet i fyra år, utan att Mia märkte något. En morgon fick Mia ett sms där det stod "mamma, något hemskt har hänt, överge mig inte".

Mia berättar om skuldkänslorna som förälder, men också hur hon stöttade sin dotter genom hela den smärtsamma rättsprocessen.

Medverkar gör också Carina Örgård, socionom och handläggare på Rädda Barnen. Samtalsledare: Caroline Engvall, journalist och författare.

Hur svårt det än kan vara att förstå, så är det ofta barn inte berättar. För att de inte vågar eller helt enkelt inte kan. Lyssna och sprid kunskapen.

Prata om podden under hashtaggen #ECPOD

#AVSNITT 5 #ECPOD #PODD #POD #PODCAST #CAROLINE ENGVALL #BARNRÄTTSPOD
0
Kategorier: Barnsexhandel ECPOD

Varje dag, runtomkring oss, exploateras barn sexuellt.


Jag låg i sängen och kollade på min telefon. Räknade hur många vänner jag hade på Facebook. Det var lite av en tävling bland kompisarna, vem som hade flest. Så fick jag ett meddelande. Det var från en kille som addat mig för några veckor sedan efter att ha träffat mig på en fest. Han frågade om jag skulle gå på Sannas fest samma kväll. Jag kände ingen Sanna, så det skulle jag ju inte, men hur det blev, så började vi skicka meddelanden till varandra. Han gick på en skola på andra sidan stan. Han hade flickvän men de bråkade mycket. Han älskade att spela fotboll och att gå på bio.

Det gick flera dagar mellan att vi hördes, men det var alltid roliga meddelanden och bra tidsfördriv på tråkiga lektioner. En gång berättade han att han köpt en snygg väska till sin flickvän, men att de bråkat. Ville jag ha den istället? Varför ville han ge den till mig, frågade jag. Hon förtjänade den inte längre och den passade till klänningen jag hade på min profilbild. Jag svarade inte. Några dagar senare fick jag en postavi. Jag gick och hämtade mitt paket. Trodde inte mina ögon när jag öppnade paketet. Väskan var precis en sådan jag ville ha. Som jag önskat mig av mamma och pappa i födelsedagspresent, men inte fått. Jag blev så glad. Ville så gärna ha den. Så jag sa ingenting till mamma och pappa. De skulle säkert få mig att skicka tillbaka den.

”Gillade du den?”
”JA! Men jag kan inte ta emot den. Och hur fick du min adress?”
”Behåll den eller släng den. Gör som du vill. Vet ju ditt namn och din skola. Inte så svårt att hitta J”.
Jag kunde inte låta bli. Jag behöll den. Den var så fin.

Flera veckor gick. Vi lärde känna varandra ganska bra. Hans flickvän var verkligen inte snäll, men han blev ändå ledsen när de gjorde slut. Jag försökte trösta. Jag fick en fin klänning på posten. När han bad mig ta ett foto med den och lägga upp den som profilbild så gjorde jag det. Det kändes inte konstigt alls. Och hans komplimanger gjorde mig glad. Han var snygg och verkade så mycket coolare än killarna på skolan. Jag började tänka på honom. Till slut tänkte jag att jag ville träffa honom. Vi hade ju träffats på den där festen för flera månader sedan, även om jag inte kom ihåg det. Han ville gärna träffa mig också, men han ville vänta lite till. Det skulle vara helt rätt tyckte han. Det var då vi började skriva lite mer personligt till varandra.

Ett nytt paket kom på posten. Precis en sådan bikini som jag önskade mig. Han ville att jag skulle ta en profilbild med den, men jag sa nej. Jag gick med på att skicka en bild bara till honom. Hans komplimanger gjorde mig så himla glad. Jag skickade några bilder till. Mest bilder där jag löjlade mig och han skrev att han tyckte det var roligt. Bad mig pluta med munnen, trycka fram brösten, puta ut rumpan. När han bad mig ta av mig bikinin sa jag nej. Han skrev att han ville se mina bröst. Jag sa nej igen. Han lovade att om jag litade på honom och visade mina bröst, så skulle vi ses. Han skrev att han blivit kär i mig. Att han ville ha en bild med mig naken. Att det inte var något konstigt. Han tyckte jag var fin. Det var naturligt. Jag tvekade. Tog bilden. Men vågade inte skicka den. Det var då han förändrades. Han blev arg. Skrev att jag inte litade på honom efter allt han gjort och allt jag fått. När jag ändå inte gav med mig skickade han tillbaka mina bilder som han gjort om så att det såg ut som om jag var naken.

”Jag trodde du var annorlunda. Det kan bli bra igen mellan oss. Men om du inte gör som jag säger så kommer jag lägga upp bilderna överallt och skriva att du är en hora som legat för pengar”.

Jag blev jätterädd. Grät och bad honom att inte göra det. Visste inte vad jag skulle ta mig till. I flera timmar försökte han övertala mig. Jag vågade inte stänga av. Gå därifrån. Tänk om han skulle lägga upp bilderna. Sedan skrev han plötsligt att han inte var den han sagt. Han var en äldre man som tände på småflickor som mig. Och han hade makt att förutom att hänga ut mig på internet, få mig utesluten från skolan och förstöra allt för mig. Men allt kunde bli bra igen bara jag gjorde som han sa. Vi behövde inte ens träffas. Jag skulle bara skicka bilder till honom. Men gjorde jag inte det… Han visst ju var jag bodde. Och berättade jag för någon…

Just då gick pappa förbi utanför mitt rum. Han hörde att jag grät. Han sa åt mig att öppna fastän jag inte ville. Jag var panikslagen. Jag var ju tvungen att fortsätta svara på mannens meddelanden så han inte skulle lägga upp bilderna, eller göra allt han hotat med. Skada min familj. Men jag kunde inte medan pappa bankade på dörren. Jag öppnade med telefonen i hand. Pappa och mamma övertalade mig att berätta. Jag skämde så. Till slut berättade jag allt. Pappa ringde polisen och skrev till mannen att han blivit polisanmäld. Jag sjukskrev mig från skolan och satt framför datorn i timmar. Väntade på att mannen skulle ta ut sin hämnd. Jag mådde fruktansvärt dåligt under en lång tid. Men inget hände.

Jag tänker ofta på vad som hade hänt om inte pappa hört mig gråta just då och sedan tvingat mig att berätta. Fastän det gått flera år händer det att jag fortfarande är orolig. Men nu har jag även vågat berätta för mina kompisar och de stöttar mig. Säger att de kunde gjort likadant. Vi är alla mycket mer försiktiga nu. Men mannen som lurade mig, honom fick polisen aldrig tag på. Jag är rädd att han gör likadant mot andra flickor.

Berättelsen är baserad på ett verkligt vittnesmål av en flicka i en gymnasieskola, någonstans i Sverige. Dokumenterad av författaren Natalie Gerami.

TILLSAMMANS KAN VI FÖRÄNDRA OCH ARBETA FÖR ATT INGET BARN SKA EXPLOATERAS SEXUELLT. SMS:A PÅSKGÅVA TILL 72 980 SÅ STÖDJER DU VÅRT ARBETE MED 50KR/MÅNAD.

Vad är grooming?

Grooming är en brottslig handling. Det handlar om kontakt med barn i sexuellt syfte, där brottet kan beskrivas som förberedelse till sexuella övergrepp mot barn. Lagen om kontakt med barn i sexuellt syfte kom 2009. Tanken med lagen var att kunna straffa vuxna innan de begått ett sexuellt övergrepp på ett barn. Men brottet har varit svårt att upptäcka i tid och svårt att bevisa. Därför tillsattes en utredning som föreslog ändringar och förbättringar, men någon ny lag har trots det inte kommit.

ECPAT kräver att vuxna som föreslår för barn att de ska träffas i sexuellt syfte straffas och att maxstraffet höjs från fängelse i 1 år till 2 år.

ECPAT Sverige arbetar mot den globala barnsexhandeln. Genom förebyggande arbete slår vi mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. ECPATs arbete är fokuserat på brott som begås i Sverige, av svenskar utomlands eller via nätet. Med ditt bidrag stödjer du ECPATs långsiktiga arbete för barnets rätt att skyddas mot kommersiell sexuell exploatering.

0
Kategorier:

Vad är människohandel med barn i Sverige?

Nyligen presenterade Nationella Metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) en rapport som visar att 50 barn misstänkts ha blivit utsatta för människohandel i Sverige under förra året. ECPAT befarar att det verkliga antalet utsatta barn är långt större än så. Såväl barn som vuxna utnyttjas i människohandeln och ändamålen varierar. Tillsammans med vapen- och narkotikahandeln utgör människohandeln en av de tre mest lönsamma kriminella verksamheterna i världen. Människohandel för sexuella ändamål är sex gånger mera lönsam än all annan form av människohandel. När barn exploateras i människohandel för sexuella ändamål blir barnets kropp till en handelsvara som – till skillnad från narkotika – kan säljas om och om igen. Vi pratar om en extremt lukrativ handel, med liten risk att bli upptäckt och än mindre risk att bli åtalad och dömd.

Under 2016 var det endast två fall av människohandel med barn som ledde till åtal i svensk domstol. Mellan åren 2012–2015 var siffran 0. Man kan önska att siffrorna speglade verkligheten. Men så är inte fallet. De låga siffrorna beror på bristande kunskap, erfarenhet och resurser. Ökad kunskap och samverkan kring människohandel gör att antalet misstänkta fall av människohandel av barn ökar. Men vi måste bli ännu bättre. ECPAT är övertygade om att antalet fall av människohandel med barn kommer att fortsätta att öka - i takt med ökad kunskap och samverkan. Det vi ser nu är bara toppen av ett isberg.

De 50 barn på toppen av isberget som identifierats 2016 kommer framförallt från länder som Rumänien, Afghanistan och Marocko. Det fanns också barn från Sverige. Ändamålet har till största delen varit sexuellt men barnen har också tagits hit för att delta i kriminella aktiviteter eller tiggeri. En majoritet av barnen är flickor. Samtliga barn har en sak gemensamt. De är barn, och därför i beroendeställning till den vuxne - människohandlaren. Detta sätter dem i en särskilt sårbar och utsatt situation i vilken de i egenskap av handelsvara inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det är vanligt att barnet känner en lojalitet till förövaren. Detta i kombination med en många gånger låg tilltro till myndigheter gör att barnet sällan vill medverka i utredningar.

Så vad krävs för att fler utsatta barn ska kunna identifieras och förmås att medverka i utredningar och eventuellt efterföljande rättsprocesser? Länsstyrelsens nystartade initiativ med regionkoordinatorer är lovvärt, men dessa måste finnas i varje region. Alla yrkesverksamma inom myndighet eller ideell sektor som kommer i kontakt med potentiellt utsatta barn måste utrustas med utbildning för att på ett så tidigt stadium som möjligt uppfatta signaler som indikerar misstänkt människohandel. Därefter krävs effektiva arbetsmetoder som gör att barnet ges skydd och att ärendet utreds. ECPAT ser även stora kunskapsbrister hos rättsväsendet. Polis, åklagare och domare måste utbildas i människohandel för att på ett rättssäkert sätt utreda, åtala och döma i dessa ärenden. Idag är det stora regionala skillnader i kunskapsnivån där enbart vissa regioner har tillgång till de poliser, åklagare och domare som är särskilt skickliga i att hantera människohandelsärenden. ECPAT verkar för att samtliga poliser, åklagare och domare som tilldelas dessa ärenden ska besitta den specialistkunskap som krävs.

Det krävs också en stark och effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och civilsamhället. Förutsättningarna för en sådan finns – sedan 2013 samarbetar merparten av civilsamhällets aktörer i Plattformen Civila Sverige mot Människohandel. Länsstyrelsen i Stockholm har byggt upp det nationella samordningsuppdraget och tillsatt det ovan nämnda metodstödsteamet med nyckelaktörer från flera myndigheter. På NOA, polisens nationella operativa avdelning, finns den nationella rapportören som har det strategiska ansvaret. Migrationsverket har sedan 2014 en särskild samordnare för människohandel och sedan 2016 har Sveriges regering en särskild ambassadör mot människohandel. Samverkan mellan dessa aktörer har resulterat i ökad kunskap och bättre arbetsmetoder. Men vi är långt ifrån i mål.

Vi får inte glömma att barnsexhandel existerar för att det finns en efterfrågan. Så länge det finns människor som är villiga att betala pengar för att utnyttja ett barn sexuellt så kommer handeln att fortsätta. ECPAT arbetar därför för att stoppa efterfrågan och slå mot lönsamheten som driver brottsligheten framåt.

Läs mer om ECPAT Sveriges brottsförebyggande arbete HÄR.

Vill du veta mer om Sveriges arbete mot människohandel? Läs mer på NMT:s hemsida.

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDEL #STOPPAEFTERFRÅGAN
0
Kategorier: Barnsexhandel Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!