Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

En minnesvärd dag – som blev startskottet för ECPAT Sverige

Idag är en minnesvärd dag. Det är 20 år sedan den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn hölls i Stockholm. Kongressen arrangerades mellan 27-31 augusti 1996, med värdskap av den svenska regeringen, tillsammans med ECPAT, UNICEF och den internationella frivillig-organisationsgruppen för konventionen om barnets rättigheter.

Världskongressen var det första mötet i sitt slag. Regeringsrepresentanter från 122 länder samt företrädare för frivilligorganisationer och mellanstatliga organisationer deltog med den gemensamma ambitionen att inleda ett globalt samarbete i kampen mot en modern form av slaveri. De stater som deltog under Världskongressen i Stockholm undertecknade en gemensam deklaration och utfäste löftet om att upprätta nationella handlingsplaner för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn.

Definitionen av barnsexhandel

Med barnsexhandel, kommersiell sexuell exploatering, menas dokumenterade sexuella övergrepp, förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Definitionen av barnsexhandel, som antogs vid Världskongressen 1996 lyder:

"Kommersiell sexuell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. Exploateringen omfattar sexuella övergrepp som begås av den vuxne och med en ersättning i pengar eller på annat sätt till barnet eller till andra personer. Barnet behandlas som ett sexobjekt och som ett kommersiellt objekt. Den kommersiella sexuella exploateringen av barn utgör en form av tvång och våld mot barn, och är att betrakta som tvångsarbete och som en nutida form av slaveri."
Året efter, när deklarationen och åtgärdsprogrammet översatts till svenska betonade dåvarande statsråd i Socialdepartementet, Maj-Inger Klingvall förhoppningen om att dokumentet skulle bli ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet i kampen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

"Vi kan konstatera att Världskongressen har fått ett unikt genomslag i det internationella arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Frågan har nu kommit upp på den världspolitiska dagordningen. Det gäller för oss alla att med samordnade insatser se till att en verklig förändring sker i livssituationen för alla de barn som idag utnyttjas och far illa. Vi får inte ge upp den kampen!"

ECPAT Sverige 20 år

Världskongressen var dessutom startskottet för ECPAT Sverige, som bildades den 6 september 1996. För att uppmärksamma vad vi har lyckats åstadkomma under de 20 år som vi verkat mot barnsexhandel kommer vi under hösten att presentera ett antal händelser som ECPAT Sverige har initierat, varit med och påverkat och vad vi med olika gemensamma krafter och samarbeten har bidragit till. Ett arbete vi är oerhört stolta över.

Fira vårt 20-åriga arbete och fortsätt stötta oss i kampen. Smsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges arbete med 50 kr/månaden. TACK!


#VÄRLDSKONGRESSEN #BARNSEXHANDEL #SEXUELL EXPLOATERING #NUTIDA SLAVERI
0
Kategorier: Barnsexhandel

Olympiska spelen ökar risken för barnsexhandel – anmäl alltid misstankar

En av årets största folkfester inom idrott är snart här. Mellan 5 och 21 augusti pågår Olympiska Sommarspelen i Rio de Janeiro, Brasilien. Men med ett stort sportevenemang kommer en ökad risk att barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering.

ECPAT uppmärksammade risken för kommersiell sexuell exploatering av barn i samband med resande och turism till stora sportevenemang redan inför VM i Brasilien 2014. Det är ditt ansvar att alltid anmäla om du misstänker att ett barn exploateras sexuellt.Global studie om resande förövare

ECPAT International initierade den nyligen släppta studien Global study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism. Det är första gången som ett globalt forskningsinitiativ granskar nya trender samt utforskar möjliga lösningar inom området. Studien lyfter fram information som kan bidra till en stabil plattform för åtgärder från beslutsfattare, för dem som operativt arbetar för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn i rese- och turismbranschen samt för allmänheten. Genom ökad kunskap kan vi agera bättre mot det sexuella utnyttjandet av barn inom resor och turism, bland annat genom att sporra den politiska viljan och för att bättre kunna mobilisera samordnande i olika former.

Studien visar att antalet barn som blir utsatta för sexuell exploatering i samband med resande och turism har ökat dramatiskt i takt med att resandet har mer än fördubblats under de senaste 20 åren. Av de många turister som besöker OS i Brasilien i sommar finns därför en påtaglig risk för en ökad efterfrågan. Det finns personer som reser med ett tydligt syfte att utnyttja barn, däremot är det inte alltid planerat i förväg. När det egna samhällets moraliska krav upplevs som avlägsna på turistorten och tillfälle plötsligt ges, så kan skillnaden på om en person är 16 eller 19 år inte tyckas lika viktig.


Bildkälla: globalstudysectt.org

Ta ditt ansvar – anmäl!

Du har ett ansvar att anmäla misstänkta övergrepp på barn i samband med resande. Att inse att brottsligheten existerar överallt är ett första steg för att kunna förändra. Studien beskriver hur inget land är immunt. Brottet existerar överallt, i hela världen. Ytterligare resultat av rapporten visar också att det inte finns ett typiskt offer, även om det finns faktorer så som socioekonomisk utsatthet som kan bidra till en ökad sårbarhet. Eftersom risken att förövare blir upptäckta är låg, fortsätter barn att exploateras sexuellt.

Oavsett om du besöker OS i Rio, åker på semester i Europa eller befinner dig på en svensk ort – ANMÄL ALLTID MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL. Du kan anmäla direkt till polisen eller till ECPAT Hotline . Ditt tips kan vara pusselbiten som saknas för att en övergreppssituation ska kunna stoppas.

Tidigare inlägg av ECPAT om den ökade risken vid stora sportevenemang:

>> Fotbolls-VM ökar risken för handel med barn <<

>> #DONTLOOKAWAY - anmäl alltid misstänkt barnsexhandel <<

#BARNSEXHANDEL #BARNSEXTURISM #ECPATHOTLINE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT Hotline

Almedalen: Hur kan vi motarbeta barnsexhandel på nätet?

dag arrangerade ECPAT Sverige och Finanskoalitionen mot barnsexhandel ett seminarium i Almedalen. Seminariet presentade dels ECPAT Hotlines årsrapport 2015, dels Caroline Berggrens och Jesper Asplunds examensarbete om metod för att stoppa betalflöden för illegal handel på nätet.

Cathrine Hagström-Hägg, gruppchef på polisens Nationella Operativa Avdelning, berättade också om ett fall som illustrerade vikten av samverkan. Efterfrågan på barn ökar, sade Cathrine, och det behövs ett mer effektivt samarbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet, där såväl myndigheter, näringsliv, den ideella sektorn och inte minst allmänheten behövs.

Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige, berättade varför ordet barnpornografi är så missvisande. En bild eller film som skildrar en sexuell handling med barn är alltid ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Ord är viktiga i sådana här sammanhang, och ordet barnpornografi bör därför ändras till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.


Jesper Asplund och Caroline Berggren från Linköpings universitet.

Idag finns flera nya betalsätt på internet. Kryptovalutor som till exempel Bitcoin ger hög anonymitet till användaren och riskerar därför att missbrukas av förövare. Carolines och Jespers examensarbete visar på metoder polisen kan använda för att identifiera och analysera dessa betalningar. Examenarbetet har fått stor spridning eftersom det sätter fingret på hur komplext problemet är, enligt Magnus Lagercrantz, vice president CGI Sverige.


Seminariet avslutades med ett panelsamtal där ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson fick sällskap på scenen av Elisabet Jamal Bergström (hållbarhetschef Handelsbanken), Stefan Nyrinder (VD Ikano bank), Magnus Lagercrantz (vice president CGI Sverige) och Cathrine Hagström-Hägg (gruppchef, Polisens Nationella Operativa avdelning, Nationellt IT-Brottscentrum).

"De stora bolagen har kommit långt för att stoppa betalningar via korttransaktioner. Nu gäller det att fortsätta med de nya betalvägarna", menade Stefan Nyrinder, VD Ikano bank.

Läs mer om examensarbetet ”Identifiera och analysera digitala betalningsflöden relaterat till illegal verksamhet på internet”, av Caroline Berggren och Jesper Asplund från Linköpings universitet:

>> CGI identifierar nya vägar för att spåra barnsexhandel på internet <<

#ALMEDALEN #SEMINARIUM #FINANSKOALITIONEN #ECPATHOTLINE
0
Kategorier: Barnsexhandel Online ECPAT Hotline Almedalen Företagssamarbeten

Ny handlingsplan till skydd för barn mot människohandel och sexuella övergrepp


Under förra veckan publicerade barnminister Åsa Regnér en uppdaterad Handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen gäller från 2016-2018, och presenterar 23 åtgärder som ska leda till den övergripande målsättningen att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. ECPAT är positiva till att regeringen har en tydlig nollvision.

Vi är också positiva till Sveriges ambition att vara en drivande kraft till en bredare samverkan kring människohandel, exploatering och sexuella övergrepp – både i Norden och på den internationella arenan. Att dessa frågor är högt prioriterade hos regeringen är en förutsättning för en lyckad handlingsplan.

Att handlingsplanen har breddats till att inkludera åtgärder för att motverka även andra former av exploatering är däremot en utveckling som vi redan vid lanseringen av den föregående handlingsplanen var kritiska till. För att eliminera kommersiell sexuell exploatering av barn krävs konkreta åtgärder som stävjar brottsligheten och den drivande efterfrågan. Många av åtgärderna och målsättningarna i handlingsplanen är dock otydliga och saknar mätbara målsättningar, vilket i slutändan skapar vaga avtryck i den snabbt föränderliga brottsligheten.

ECPAT uppmanar därför regeringen att skapa tydliga och mätbara mål som rör efterfrågan och lönsamhet, kopplat till tydliga åtgärder för respektive mål.

ECPAT uppmanar regeringen att initiera en utredning kring barnpornografibrottet

ECPAT ser positivt på hur flera av de åtgärder som presenteras tar avstamp i utvecklingen av brottsligheten, som idag sker till stor del på nätet. Några av åtgärderna är det planerade nordiska mötet under hösten 2016, fortsatt stöd till hjälplinjen PrevenTell och uppdraget till Polismyndigheten. Den 16-17 november 2016 arrangerar ECPAT ett nordiskt forum om sexuell exploatering av barn på nätet. Ett event som går i linje med regeringens åtgärd om ett nordiskt möte under hösten 2016.

Något som dock behöver betonas är att det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att tillförsäkra varje barn ett tillräckligt skydd för den kränkning som barnpornografibrottet innebär. ECPAT uppmanar regeringen att snarast initiera en utredning kring brottsbalkens bestämmelse om barnpornografibrott. Särskilt angeläget är det att se över bestämmelsens placering i 16e kapitlet , bestämmelsens åldersbedömning utifrån pubertetsutveckling, och dess nuvarande användning av en missvisande terminologi. Detta för att tydligt markera att det i grund och botten rör sig om att det är en vinstdrivande handel som förutsätter sexualbrott mot barn.

Vi välkomnar att det nu finns en uppdaterad handlingsplan att agera i arbetet mot den kommersiella sexuella exploateringen av barn. ECPAT kommer noga följa processen under kommande år för att förhoppningsvis komma många steg närmre målsättningen att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp.

#MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #BARNPORNOGRAFI #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Barnsexhandel Lagstiftning

Äntligen kan böter tas bort ur straffskalan för "sexköp" av barn


Under 2014 lanserade ECPAT kampanjen #sopigstraffskala där vi uppmärksammade att den som spottar tuggummi på gatan kan dömas till böter, precis som den som begår ett sexuellt övergrepp mot ett barn. Hundratusentals svenskar höll med oss och sa nej till böter i straffskalan och nu står det klart att regeringens utredare håller med. Enligt förslaget som lämnats över till justitieministern Morgan Johansson bör bötesstraffet för köp av sexuell handling av barn tas bort, och brottet bör benämnas för vad det verkligen är - utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Kritik från FN:s barnrättskommitté och ECPAT

Sverige har upprepade gånger fått kritik av FN:s barnrättskommitté om sanktionerna för sexualbrott mot barn, senast i januari 2015. FN menar att straffet inte står i proportion till brottets allvar och vi håller med. Vi har under många år arbetat för att förändra detta då vi menar att en skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet och att fler dömda förövare
skulle kunna erbjudas vård inom anstalt.

Utredarens förslag: ta bort böter ur straffskalan

Människohandelsutredningen föreslår nu att brott av normalgraden ska straffas med fängelse i högst två år och för grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst i fyra år. Utredaren diskuterar också att begreppet köp av sexuell handling av barn bör bytas ut, med motiveringen att ett "sexköp" av en ung person aldrig kan ses som en affärstransaktion mellan två jämbördiga parter, att vi genom en förändring av terminologin kan markera skillnaden mellan barn och vuxna och tydliggöra brottets allvar.

Vi på ECPAT håller med. Genom att ändra brottets benämning från köp av sexuell handling av barn till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling skjuts den aktiva handlingen från barnet till den vuxne. Det är en väldigt viktig markering.

#MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #SOPIG STRAFFSKALA #KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN #BÖTER
0
Kategorier: Barnsexhandel Lagstiftning #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!