Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

​Flera barn identifierade i norska polisinsatsen "Operation Darkroom"

Norsk polis har identifierat 51 personer, däribland en polis, en lärare och en advokat, i ett nätverk som har exploaterat barn sexuellt. Förövarna har använt sig av krypterings- och anonymiseringsverktyg i sina försök att undgå upptäckt. Däremot kan förövarna inte längre vara säkra i det så kallade Dark Net.


Utredningen som ledde till gripandet startades först av FBI i USA. Den är ytterligare ett exempel som visar att förövarna inte kan känna sig säkra i det ”mörka nätet”, vilket oftast innebär ett krypterat nätverk som exempelvis TOR. Genom traditionellt polisarbete och internationell samverkan kan polisen numer komma åt även dessa förövare.

Varje enskild bild är bevismaterial

ECPAT har arbetat mot sexuell exploatering av barn i 20 år. Före internet var förövarna ofta ensamma individer. Idag är de en del av en global ”gemenskap". Tidigare rörde det sig om kopierade VHS-kassetter, idag om stora digitala bibliotek med bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn. Polisen i Norge har i detta fall beslagtagit 150 terabyte material. Varje enskild bild är bevismaterial på ett sexuellt övergrepp på ett barn, och vetskapen om att bilden sprids på nätet innebär ett ökat lidande för barnet. I dessa nätverk delar förövarna inte bara övergreppsmaterial. Genom sina diskussioner normaliserar de också övergreppen, och byter tips på allt ifrån resmål till hur övergreppsfantasier kan bli verklighet. Och dessa övergrepp sker här och nu. Förövarna anpassar sig snabbt till nya tekniska möjligheter att dela övergreppsmaterial och dölja identiteten. Det betyder inte att samhället står maktlöst, vilket både det aktuella norska fallet visar samt tidigare fall, både i Sverige och i andra länder.

Alla aktörer har en skyldighet

Förra veckan arrangerade ECPAT Sverige ett nordiskt forum mot sexuell exploatering av barn på nätet. Vi samlade politiker, rättsväsende, IT- och telekom-bolag, barnrättsorganisationer och många andra viktiga aktörer som behövs för att bekämpa denna brottslighet. Genom starkare samarbete är det möjligt att motarbeta denna brottslighet, och framför allt, identifiera barnet. Varje barn har rätt att inte exploateras sexuellt, och alla aktörer har en skyldighet att säkerställa den rättigheten.

#DARKNET #MÖRKA NÄTET #NF16 #NORDISKT FORUM #SAMVERKAN #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP ONLINE #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN #BARNSEXHANDEL #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTT #ECPAT CHALLENGE #ECPATCHALLENGE #BARNRÄTT #BARNS RÄTTIGHETER
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi Grooming Regisserade övergrepp ECPAT Hotline Hotlinerapporten

Nordic Forum against Sexual Exploitation of Children Online: Take the #ECPATCHALLENGE

Sexual exploitation of children online has to stop. Take the challenge. Take action. Now.


At the ECPAT Sweden Nordic Forum against Sexual Exploitation of Children Online, taking place in Stockholm November 16-17 2016, we challenge the participants to take action and to show what they will do to stop child sexual exploitation online.

By taking action and sharing this in social media, you will help spread information about the important work taking place at the Nordic Forum, and beyond. Whether you are a participant, or an ECPAT-blog reader we encourage you to take the challenge and do one of the following:

 • Report anything suspicious directly to the police or ecpathotline.se.
 • Choose a travel company that actively works against the commercial exploitation of children in its operations.
 • Choose a bank that is a member of the Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children.
 • Choose an IT provider that collaborates with the police and blocks documented child sexual abuse.
 • Dare to see, and report: 1 in every 1000 employees watches abuse material at his or her workplace.
 • Increase your knowledge about how to stop child sexual exploitation online.
 • Ensure your company installs a software that detects illegal images.
 • Ensure your company has a reporting system so that staff can report any suspicion.
 • Ensure your company is reporting on the Sustainable Development Goals.
 • Work together with other stakeholders – together we are stronger.
 • Help create awareness by spreading information about #ECPATCHALLENGE

As an example, you can share one of these in your social media flows:

I chose an IT provider that collaborates with the police and blocks documented child sexual abuse. #endit #ecpatchallenge #ecpat #NF16 @....

XXX takes the #ECPATCHALLENGE and will ensure no child sexual abuse material is ever spread via our net #endit #ecpat#NF16

XXX takes the #ECPATCHALLENGE and joins the fight to stop sexual exploitation online. Read more on #ecpat, #NF16

XXX är på @ECPATSverige Nordic Forum och antar utmaningen #ECPATCHALLENGE #NF16

ECPAT Sweden will continue to challenge key actors and the public to take action following the Nordic Forum. #ECPATCHALLENGE will be a hashtag, the name of the think-tanks in the Nordic Forum, and an umbrella for the Nordic Forum follow-up activities.

Hashtags that can be used are #ECPAT, #ECPATCHALLENGE, #NF16, #AGENDA2030, #ENDIT

Download above as a pdf

0
Kategorier:

Inför Nordiskt Forum: "Vi måste orka prioritera barnens bästa"

16-17 november arrangerar ECPAT Sverige Nordiskt Forum i Stockholm. Under två dagar tar vi ett avstamp inför det fortsatta arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn, med fokus på övergrepp på nätet. Vi blickar därför återigen tillbaka till den Första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn som ägde rum i Stockholm 1996.


Sex år tidigare, 1990, lades grunden för ECPAT International som idag utgör ett nätverk med 90 organisationer runt om i världen. Den starka övertygelsen om att handel med barns kroppar fundamentalt stred mot FNs nyligen antagna konvention om barnets rättigheter ledde till att något konkret behövde göras!

Global samordning med världskongress

Brottets internationella natur krävde dessutom global samordning och 1994 beslutades att det skulle hållas en världskongress. ECPAT Internationals vice ordförande, svenska Helena Karlén blev drivande i att få till stånd den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Tillsammans med ECPATs ordförande Ron O´Grady lyckades Karlén säkra den svenska regeringens samarbete. Dåvarande statsminister Ingvar Carlsson minns:

– Den svenska regeringen var initiativtagare och pådrivare för tillkomsten av Barnkonventionen. När det blev aktuellt med en Världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn var det självklart för oss att ställa upp. Det gav oss möjlighet att göra en konkret insats på ett väldigt viktigt område, berättar Ingvar Carlsson.


ECPAT Internationals Vice ordförande Helena Karlén, statsminister Ingvar Carlsson och ordförande Ron O´Grady, 1994.

Världskongressen i Stockholm blev en stor framgång och den kommersiella sexuella exploateringen av barn placerades för första gången på den internationella dagordningen. Regeringsrepresentanter från 122 länder deltog och antog unisont en deklaration och en handlingsplan. Ingvar Carlsson var imponerad av de utländska delegaterna.

– De var så glada att Sverige ställde upp som värdland och officiellt gav sitt stöd till kongressens syfte. Jag förstod att många av dem arbetade under svåra förhållanden i sina hemländer.

ECPAT 20 år och teknikens framfart

Tjugo år senare fortsätter ECPATs arbete med oförminskad ambition. Brottets natur ser annorlunda ut, inte minst som följd av den nya teknik som innebär att övergrepp kan dokumenteras och spridas på nätet snabbt och brett. Men även motåtgärderna tar nytta av den teknologiska utvecklingen. Idag arbetar både polis och privata IT- och telekomföretag, som blivit nyckelaktörer i brottsbekämpningen, med innovativa tekniska lösningar i kampen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Gemensamma krafttag på Nordiskt Forum

ECPAT Sverige samlar därför, tillsammans med regeringen, beslutsfattare från privat och offentlig sektor för att tillsammans ta krafttag mot kränkningarna av barns rättigheter. Inte minst FNs nya hållbarhetsmål ställer krav på att sexuell exploatering av barn stoppas. Inför ECPATs och den svenska regeringens Nordiska Forum mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet 16-17 november understryker den tidigare statsministern Ingvar Carlsson behovet att oförtrutet arbeta framåt:

– Regeringar i Europa och världen är hårt pressade av många svåra frågor i dag. Det har jag förståelse för. Men vi måste ändå orka prioritera barnens bästa. Det handlar både om moral och ansvar för framtiden. Jag tror att det har stor betydelse om Sverige är ett föregångsland i arbetet mot barnsexhandel.
0
Kategorier:

2002: ECPAT manifesterar mot flyktingbarn som försvinner

2002 försvann 48 flyktingbarn spårlöst i Sverige. ECPAT Sverige var då snabba med att uppmärksamma denna gömda verklighet. Vi hävdade att det i stort sett var lika enkelt att kvittera ut ett flyktingbarn – som att hämta ut ett paket på Posten.


Det började med att rapporter presenterades i media om ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige. Det visade sig att barn utnyttjades för köp av sexuella handlingar på flyktingförläggningarna. Vissa försökte ta sina liv medan andra försvann spårlöst. För att fästa politikernas uppmärksamhet på de försvunna flyktingbarnens utsatthet och stora risk att hamna i barnsexhandel i Sverige eller andra länder, skrev ECPAT Sverige debattartikeln Inga barn säljer sex! Artikeln publicerades i tio landsortstidningar och därefter inleddes en informationskampanj om de försvunna flyktingbarnen med annonser i bland annat dagspress samt ytterligare en debattartikel, ”Bryr sig Persson om försvunna barn?”, som publicerades i SvD. Kampanjen avslutades med en manifestation på Sergels Torg. Medverkade gjorde bland annat rådsledamoten och skådespelaren Kjell Bergqvist, advokaten Louise Bjurwill samt ECPAT Sveriges generalsekreterare och ungdomsansvariga. Manifestationen avslutades med att ett upprop till Göran Persson lästes upp och överlämnades till UD.


Annons publicerad i dagspress

I januari 2015 fick svenska regeringen skarp kritik från FNs barnrättskommitté för bristande kunskap och kartläggning av situationen för barn som dragits in i människohandel. Migrationsverkets siffror från samma år visade att 1 465 ensamkommande flyktingbarn försvunnit i Sverige de senaste fem åren. I augusti i år lyftes frågan kring vår tids slavhandel ännu en gång, bland annat i en artikel i Expressen. Ett slaveri som fortfarande pågår mitt framför näsan på oss. Den allvarliga situationen påpekades av Lisa Green som är samordnare mot människohandel i Region Syd. Det finns betydligt fler fall än de som uppmärksammas – det är en oro som även ECPAT delar.

Kan du se dem i ögonen?

Polisens åtgärder mot människohandel håller på att att stärkas, och en specifik samverkansgrupp inom polisen är inrättad. Däremot gör bristen på resurser att avdelningen inte har kunnat arbeta i den utsträckning som vore önskvärt.

ECPAT anser självklart att det är positivt att Sverige vill vara en drivande kraft för bredare samverkan, men flera av målsättningarna är fortfarande otydliga och går därför inte mäta och följa upp. Och ECPAT ställer sig fortfarande samma fråga som föregående år, likväl som för fjorton år sedan:

KAN DU FORTFARANDE SE DEM I ÖGONEN OCH FÖRNEKA ATT BARNSEXHANDEL EXISTERAR I VÅRT LAND?

#ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #FÖRSVUNNA BARN #MÄNNISKOHANDEL #MIGRATIONSPROCESSEN #SEXUELL EXPLOATERING #FLYKTINGAR #MANIFESTATION
0
Kategorier: Barnsexhandel Trafficking / människohandel

ECPAT kräver starkare skydd för barn i svensk lagstiftning

En viktig del av påverkansarbetet som ECPAT Sverige gör är att lämna in remissyttranden, det vill säga våra synpunkter på förslag på ny lagstiftning. Den här månaden har vi lämnat in två sådana remissyttranden med förslag på starkare skydd för barn i svensk lagstiftning. Det första remissvaret rörde Barnrättighetsutredningen och nu senast 2014 års Människohandelsutredning.En del av uppdraget som Människohandelsutredningen har fått är att se över:

1. Straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn (6 kap 9 § brottsbalken).

2. Hur oaktsamhetskravet (6 kap. 13 § brottsbalken) för gärningspersonen används när det rör åldern på barnet som utsatts för sexualbrott.

Böter föreslås tas bort ur straffskalan – påföljden är inte proportionerlig

Sverige vill vara ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter, men en lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnrättsperspektiv.

– En lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte proportionerligt med brottets allvar. Och det är inte värdigt Sverige. I dag kan förövare dömas till böter för en rad sexualbrott mot barn. Det är en oacceptabel situation som försvårar polisens arbete och kränker de barn som utnyttjas, säger Maria Schillaci, programchef på ECPAT Sverige.

ECPAT har under flera år drivit frågan om att böter ska tas bort ur straffskalan för en rad sexualbrott mot barn, bland annat i och med kampanjen #Sopigstraffskala 2014. Därför anser vi att utredningens förslag är bra, och därmed tillstyrker förslaget som det heter i remissyttranden.

ECPAT tillstyrker också att straffmaximum höjs och i förhållande till övriga sexualbrott mot barn i 6 kap. BrB, föreslår vi att straffskalan bör motsvara den för sexuellt utnyttjande av barn, där minimistraff är 6 månader och straffmaximum 4 år.

En gradindelning av brottet föreslås

ECPAT vill att samhället kraftigt markerar att det inte finns mer eller mindre allvarliga sätt att exploatera barn. Varje sexuellt övergrepp på ett barn är en kränkning av barnets rättighet och sexuella integritet. ECPAT anser att en gradindelning skulle kunna uppfattas som att den svenska lagstiftningen gör skillnad på olika former av kommersiell sexuell exploatering av barn och att de mindre allvarligare fallen nedprioriteras och bagatelliseras.

Därför anser ECPAT att en gradindelning inte ska införas när det gäller brottet köp av sexuell handling av barn och avstyrker utredningens förslag.

Strikt ansvar för gärningspersonen

Att köpa en sexuell handling kräver oftast att gärningspersonen har personlig kontakt för att kunna genomföra brottet och har därigenom alla möjligheter att fråga barnet om hens ålder och även på andra sätt göra en bedömning i frågan. Ansvaret bör vila på den vuxne att vara säker på att den person som denne planerar att köpa sexuell tjänst också är vuxen.

Vi menar att det viktiga skyddsintresset som barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp och utnyttjande utgör, i detta fall måste anses väga så tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn i 6 kap och föreslår därför att gärningspersonen måste förvissa sig om att det inte är ett barn, det vill säga en person under 18 år.


– Ett strikt ansvar betyder att gärningspersonen har en lagstadgad skyldighet att kontrollera barnets ålder.
#BARNSEXHANDEL #BARNPORNOGRAFI #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #BÖTER SEXUALBROTT #SOPIGSTRAFFSKALA #SOPIG STRAFFSKALA #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUELLA ÖVERGREPP
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi Grooming Trafficking / människohandel Våldtäkt mot barn Online Lagstiftning ECPAT Hotline #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!